Hele 135 587 personer har søkt til utdanning ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak i 2017. Dette er 3 566 flere søkere enn i 2016, noe som betyr en økning på 2,7 prosent.

 

– Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak, sier direktør i CERES, Grete Christina Lingjærde.

 

Stort sprik mellom fagområdene

Til sammen 11 utdanningsområder har oppgang i antall søkere fra i fjor, imens fem utdanningsområder opplevet nedgang i søkertallene. Innen utdanningsområdene er økningen størst for informasjonsteknologi (31%), audiograf-faget (21%) og landbruksfag (20 %).

 

– Jeg er glad for at dagens unge mennesker hører på gode råd og velger teknologi. Vi trenger flere som ikke bare forstår seg på den digitale verden, men som også kan være med på å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Innenfor lærerutdanningene ser vi en markant økning til 5-årig integrert lektorutdanning med 15,4 %. Barnehagelærerutdanningen har 7,8 % flere søkere sammenlignet med året før. Det er en nedgang i grunnskolelærerutdanningene på både 5.-10.-trinn og 1.-7.-trinn på henholdsvis - 5,5 % og - 3,6 %.


 

Søkningen til helsefag viser også i 2017 vekst med 5,1 % (1 837 førstevalgssøkere). Økningen er 13,7 % for vernepleie og 6,2 % for sykepleie. Innenfor helsefag er det audiografutdanningen som har den største økningen fra i fjor med 21 %.

 

– Jeg er glad for de høye søkertallene til helsefagutdanningene. Vi blir flere og vi blir eldre, så det er helt klart et stort behov for enda flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen helsefagene i årene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

 

Søkningen til realfag hadde totalt sett en liten nedgang i år, - 0,4 % sammenlignet med 2016. Teknologifag samlet fikk 1,7 % færre søkere enn i 2016. Søkningen til arkitektstudiet økte med 7,8 % og andre teknologifag økte med 9,5 %. Maritime fag (- 16,2 %) og ingeniørfag (- 7,5 %) har færre søkere enn i fjor.

 

LES OGSÅ: Disse søkertallene får næringslivet til å juble

 

Fagene med størst økning og nedgang

Denne oversikten viser at det størst økning i antall søkere til informasjonsteknologi, mens det er størst nedgang i antall søkere til maritime fag.

 

Fag

Førstevalgssøkere 2017

Endring fra 2016


Informasjonsteknologi 4846 31%
Helse - audiograf 91 21%
Landbruk 880 20%
Lærer, femårig 2408 15%
Helse - vernepleier 3710 14%
Idrett 3421 13%
Helse - reseptar 462 12%
Helse - ergoterapi 594 11%
Helse - odontologi 961 10%
Tekno - annet 1520 10%
Historie 3479 9%
Helse - bioingeniør 908 8%
Tekno - arkitekt 1320 8%
Barnehagelærer 3589 8%
Helse - farmasi 308 8%
Språk 6177 7%
Helse - sykepleier 15738 6%
Helse - sosionom 4167 6%
Helse - medisin 3337 5%
Estetiske fag 2815 5%
Helse - annet 946 5%
Pedagogiske fag 2661 4%
Reiseliv 705 3%
I alt 135587 3%
Samfunnsfag 14959 1%
Tekno - siv.ing. 4912 0%
Helse - ortopedo 61 0%
Realfag 4246 0%
Mediefag 3455 0%
Helse - barnevern 2470 -1%
Økonomi og adm. 15241 -3%
Helse - fysioterapeut 2032 -3%
Grunnskolelærer (1-7 trinn) 2291 -4%
Helse - radiologi 726 -5%
Grunnskolelærer (5-10 trinn) 2440 -6%
Faglærer 985 -6%
Jus 9028 -6%
Tekno - ingeiører 5130 -7%
Lærer - annet 637 -9%
Helse - ernæring 587 -10%
Helse - veterinær 997 -13%
Tekno - maritime fag 347 -16%

 

(Kilde: Samordna opptak, DN.no)

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet