Traineeprogram blir stadig mer populære blant studenter.

 

Tre sterke traineetrender de siste årene er økt inntak av internasjonale kandidater, bransje eller regionsbaserte ordninger og flere kandidater med utradisjonell utdanningsbakgrunn.

Universum Communications presenterer tall som viser at flere store selskaper har økt inntaket til sine traineeprogram de siste årene, samtidig som andre selskaper blåser nytt liv i sine ordninger. Statoil vil doble sitt program ved å ta inn 50 nye konserntraineer i 2006, mens Telenor, Hydro og Mesta har etablert nye program i 2005.

Økt samarbeid mellom bedrifter
- En ny trend er at bedrifter slår seg sammen for å tilby en felles traineeordning, enten for å trekke toppkandidater til sin region eller til sin bransje, forteller prosjektleder i Universum Norge, Jens Ellingsson.

Et slikt eksempel er EnergiTrainee, som er et samarbeid mellom aktører innen nettvirksomhet. Anne Sofie Risnes er trainee i dette programmet og hun har kommet litt over halvveis i det toårige programmet.

 

– Det å møte tre forskjellige bedriftskulturer fra innsiden gir økt innsikt, nye perspektiver på bransjen og faglige utfordringer, sier hun.

Økt internasjonalisering betyr kandidater fra hele verden
De største selskapene i Norge søker nå også etter utenlandske kandidater, noe som gjør konkurrensen hardere om de attraktive traineestillingene. Hydro og Statoil leder an i jakten på internasjonale toppkandidater. Statoil har i år lett etter kandidater på ledende universiteter i flere land.

 

Hydro mottok mange internasjonale søknader til årets traineeprogram. Til sine 30 traineestillinger hadde de 1 600 søkere fra 72 ulike nasjoner.

– Når 22 000 av selskapets 34 000 ansatte jobber utenfor Norge, kan vi ikke bare ha norske ansatte, sier ansvarlig for traineeprogrammet i Hydro, Kjerstin Skeidsvoll Lange. Hun understreker at selv om Hydro søker etter internasjonale kandidater, så er nordmenn fremdeles ettertraktet i selskapet.

 

– Vi er veldig opptatt av hvor vidt kandidatene har en internasjonal orientering, og setter pris på om de har hatt et kortere opphold i utlandet. Vi opererer tross alt i omtrent 40 land, sier hun.

Utradisjonelle utdanninger blir mer vanlig
Handelshøyskolene og NTNU har vært de viktigste rekrutteringskildene til traineestillinger. En ny trend er at universitetsutdannede er mer attraktive for traineestillinger i store selskaper. Stadig flere bedrifter ser nytten av å rekruttere unge entusiastiske hoder med ulik faglig ballast. Leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Vidar Grøtta, har sett trenden gjennom flere år.

 

– Det merker vi ved at de store selskapene er til stede på universitetet for å rekruttere folk. De søker gjerne etter statsvitere, sosialantropologer og samfunnsgeografer. Motivasjon og høyere utdannelse blir vurdert like gjerne som faglig bakgrunn.

Traineeansvarlig i Storebrand, Anne Røren Andreassen, bekrefter at mangfold er viktig i Storebrands konserntraineeprogram.

 

- Vi har 10-års jubileum for vårt traineeprogram i år, og er fornøyd med at vi til finanskonsernet har oppnådd at en av tre traineer ikke er økonomer. Økonomer og ingeniører er viktige for oss, men vi har også en bevisst strategi med å trekke til oss kandidater med annen utdannelsesbakgrunn. Våre kunder er mangfoldige og det må gjenspeiles i programmet! Dessuten blir det en mye mer spennende og dynamisk traineegruppe å jobbe med.
 


Kilde: hrnorge.no