(StudentTorget.no):

Studenter kan være et lett bytte for sløve og sleipe sjefer i sommer. LOs sommerpatrulje skal sørge for at du behandles riktig på arbeidsplassen.

Mange studenter jobber om sommeren, noen for første gang, og veldig mange for arbeidsgivere som ikke tar arbeidskontrakten på alvor. LOs sommerpatrulje tar i mot telefoner fra frustrerte arbeidere, og reiser landet rundt for å overholde sommervikarenes rettigheter. 

- Vi får mange henvendelser fra studenter og unge som skal ut i sin første jobb. Det er spesielt studenter og unge som trenger mest informasjon, sier Olav Andresen, organisasjons-rådgiver i LO.

- Det er mange arbeidsgivere som heller ikke kjenner til hvilke rettigheter og forhold som gjelder på arbeidsplassen, legger han til.

 

20 prosent utsettes for lovbrudd

Det største problemet er at man jobber uten, eller med mangelfulle kontrakter. Andresen anslår at to av ti utsettes for lovbrudd på arbeidsplassen.

- Det er veldig vanskelig å si. Vi besøker rundt 5000 unge i de tre ukene vi er ute på patrulje, og bare i forhold til arbeidskontrakt er det 15 til 20 prosent hvert år som har mangelfulle kontrakter, eller ikke kontrakt i det hele tatt. Alle skal ha kontrakt fra dag en, si Andresen.
Og når det gjelder de som faktisk skriver kontrakt, kunne mange av dem med fordel lest over hva de faktisk skriver under på.


- Mange skriver under uten å lese hele innholdet. Det er enkle grep man bør ha i mente når man skriver under kontrakten. Det viktigste er at det står hva du skal gjøre, til hvilken betaling, og når jobben skal gjøres. Sørg også for at dere er enige om sluttdatoen, sier Andresen.

Han presiserer at du på ingen måte er alene dersom du har støtt på noen vanskeligheter.
 
- De fleste har et eller annet problem i sin første jobb. Spesielt i sommerjobben er det lett at det kan skje noe. Sjefen er kanskje borte, og det er noen som ikke er vant til å styre som har ansvaret, samtidig som det er folk som ikke er vant til å jobbe. Da kan det gjerne bli litt rot, forklarer han.

SJEFENS VANLIGSTE LOVBRUDD:

• Brudd på Arbeidsmiljøloven
(manglende arbeidskontrakt)
• Svart arbeid
(ikke betale skatt)
• Brudd på Ferieloven
(får lønn inkl feriepenger)
• Sosial dumping
(lav lønn som for eks 10.- timen + tips)
• Brudd på Likestillingsloven
(forskjell på lønn ut fra kjønn)


 LES OGSÅ: FORTSATT LEDIGE SOMMERJOBBER

 

Restaurantbransjen en versting

Sommerpatruljen er åpen for henvendelser over telefon fra 6. juni, og reiser ut for å besøke arbeidplasser i hele landet fra uke 26 til uke 28. De får mange henvendelser, og i følge Olav Andresen er det spesielt én bransje som skiller seg ut.

- Stort sett har folk det bra i sommerjobben sin, men spesielt i bar- og restaurantbransjen kan det være mye rart. Der blir det gjerne lange arbeidsdager. Egentlig skal man ikke jobbe mer enn ni timer hver dag, og 40 timer i uka. På uterestauranter kan dette være vanskelig å overholde når det er fint vær og mange besøkende. Men jobber man lenge skal man i så fall ha betalt deretter. Det blir lite overholdt. Og vi anbefaler at de som skal ha sommerjobb i denne bransjen er oppmerksomme, sier Andresen.

- Er det ikke lett å bli vel ydmyk overfor sin første arbeidsgiver?

- Jo. Det kan bli et rart maktforhold som arbeidsgiveren kan utnytte. Det er derfor vi er til stede. Man skal jo være ydmyke og respektere arbeidsgiverene, men det er viktig at respekten går begge veier, slik at arbeideren også blir hørt, poengterer Andresen.


Sørg for at betalingen er avtalt, og vær klar over at det ikke er noe som heter minstelønn, presiserer Andresen.

- Mange baserer seg på tips, og tilbyr ikke så mye i fastlønn. Da bør de i så fall snakke med oss. Det er ikke noe som heter det. Det er rett og slett ulovlig. Da blir det mer som svartarbeid å regne. Men det kan løses med enkle grep. Vi vil ikke gjøre noe som fører til at arbeidstakere får dårligere betalt, vi går inn for å opprettholde lønnen, og for å gjøre forholdet mer redelig, forklarer han, og legger til at det også er arbeidernes eget ansvar at det blir trukket skatt.

- Når du får betalt er det viktig å sjekke at det blir trukket skatt fra lønnen din. Man har et personlig ansvar for at dette blir gjort.

DETTE MÅ DU HUSKE:

• Krev en skriftlig arbeidskontrakt
• Se til at du har aktuelt skattekort eller frikort
• Avtal arbeidstiden din
• Avtal lønn i tråd med tariffavtale
• Avtal overtidsbetaling
• Spør etter skriftlig lønnslipp
• Se til at du får opplæring i helse, miljø og sikkerhet
• Krev en skriftlig sluttattest
• Sjekk alltid med andre, gjerne med LO, før du skriver under på avtaler


Kilde: LO

LES OGSÅ: FINN EN SOMMERJOBB I UTLANDET

 

En gladpatrulje

Uansett om det er ditt første møte med arbeidslivet eller ikke, kan et tidsbegrenset engasjement by på vanskeligheter. Man blir gjerne den svake part, og i utgangspunktet glad for at man i det hele tatt har skaffet seg en jobb. Da kan det være vrient å komme med krav til arbeidsgiveren.
- Vi anbefaler alle unge arbeidere studentmedlemskap hos oss, da får man hjelp uansett om bedriften har fagforening eller ikke. Er man medlem kan vi gå inn som tillitsvalgte. Hvis ting kommer opp må man ta det på en skikkelig måte. Det er viktig å tenke på dette før man begynner i en jobb, sier Andresen.

- Vi prøver å være en gladpatrulje som løser problemer før det blir en stor sak, legger han til.