Securitas er sikkerhetsselskapet som er kjent for sin bredde og sine gode rutiner.

Hver dag, døgnet rundt, beskytter de mennesker og arbeidsplasser, boligstrøk, bedrifter, resepsjoner, industriområder og offentlige arrangementer. De jobber for små og store kunder over hele landet. 

 

Liker uforutsigbarheten

Jusstudenten Jonas har deltidsjobb som vekter hos Securitas i Oslo, hvor han har et allsidig ansvar. 

– Det går nesten ikke an å ramse opp hva vi holder på med engang. Det er så forskjellig fra dag til dag, sier han. 

Jonas liker at det er uforutsigbart, og han setter pris å ikke helt vite hva som skal skje når han kommer på jobb. Han kan ha ansvar for konflikthåndtering i det ene øyeblikket, og rene serviceoppdrag i det andre.

Det som er sikkert, er at han treffer på mange forskjellige mennesker.

– Jobben som vekter handler om å slippe til nysgjerrigheten, og la den få stort spillerom. Det gjør at man hele tiden er på søken etter avvik og ting som ikke er i henhold til normalen, forklarer Jonas.

 

Studierelevant

Det er ikke noe problem å kombinere hverdagen som student, med jobben som vekter. Han får ikke flere vakter enn det han selv avtaler med vaktleder, noe som gjør det enkelt å balansere de to rollene.

Men, for Jonas kan jobben nesten anses som en forlengelse av studiene. 

– For meg, som er jusstudent, har det vært interessant å få brukt strafferett og straffeprosess praktisk i jobben, sier han. 

– Og man lærer mye om stresshåndtering, prioritering, konflikthåndtering og kommunikasjon. Vekterjobben har lært meg mye om meg selv. Både mine styrker og begrensninger.

Det som gjør at han gleder seg til å gå på jobb, handler mye om det gode samholdet blant vekterne.

– Det er den store takhøyden og det gode humøret hos hele gjengen som gir noe ekstra i hverdagen, smiler Jonas.


 

Hvordan bli vekter?

For å bli vekter må man særlig oppfylle to krav. Det ene er den nasjonale grunnopplæringen for vektere, og det andre at man har tilfredsstillende vandel.

Den generelle grunnlønnen er på 180 kroner timen. Selv tjener han litt mer på grunn av ansiennitet og kompetanse. Det er egne tillegg for kveld, helg, natt og høytid. 

For vekteryrket gjelder i utgangspunktet en nullgrense som gjør at man ikke kan ta imot goder fra kundene. Securitas har likevel forhandlet fram noen fellesavtaler, blant annet et tilbud på billigere trening for de ansatte.

Hvis du ønsker å få deg jobb som vekter, anbefaler Jonas å være aktiv på de ulike vekterselskapenes nettsider. Det legges fortløpende ut nye stillinger, og det er høy etterspørsel etter vektere for tiden.

– Vær aktiv, søk på flere stillinger, og få fram i søknaden hvorfor vekterbransjen interesserer deg, oppfordrer Jonas.