Tall fra Fafo-rapport viser at rundt to tredeler av landets 222 000 studenter er uorganiserte.

 

– Færre organiserte i mer generelle utdannelser

"Det er godt å ha noen i ryggen" er navnet på en ny rapport fra Fafo som viser at hele to tredeler av landets studenter ikke er fagorganiserte.

Ikke bare har rapporten tatt for seg LOs studentmedlemskap, men avdekker også store sprik i organisering hos studenter på tvers av studieretningene.

Til studentavisen Studvest i Bergen sier Øyvind M. Berge, forsker ved Fafo at skillet går mellom de studentene som vet hva slags yrke de er rettet mot, og de som tar mer generell utdannelse.

– Det er færre organiserte i de mer generelle utdannelsene, og det gjelder da spesielt samfunnsfag og historisk-filosofiske fag.

– Disse fagene har rundt 50 000 studenter, men kun 1500 av dem er organiserte, sier forskeren til avisen.

 

"Tar det i morgen"

Studenter Bergensavisen har pratet med vedkjenner seg problemet og ser på utbredelsen som en kollektiv utsettelsesprosess.

– Det er nok mange som synes at å organisere seg er viktig, men har en sånn «ta det i morgen»-holdning til det, sier Maria Farestvedt.

Hun og venninnene hennes går første året på lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen og har alle deltidsjobb ved siden av studiene.

En som tok det onde ved roten var Marius Ramsland, leder for Norsk Tjenestemannslag og student i Bergen. Han mistet jobben uten saklig grunnlag og valgte i ettertid å organisere seg.

– Det hadde skjedd et tyveri hvor hele ukas oppgjør hadde forsvunnet. Det var åpenbart at en av oss fire ansatte hadde gjort det, men da ingen ville tilstå, sa sjefen min opp meg og to andre.

– Ironisk nok fant jeg ut i ettertid at det var den personen som beholdt jobben som var den skyldige, forteller studenten til Studvest.

Han definerer de vanligste problemene slik:

– De mest typiske problemene som studenter opplever er manglende arbeidskontrakter, overtidsproblematikk, og spørsmål om sykepenger og feriepenger.


 

Krever engasjement

Fafo-forsker Berge forteller at studentenes hovedkritikk mot forbundet er at det er altfor lite synlig.

– Mange kjenner nok ikke til innholdet i det å være fagorganisert. Dette har en sammenheng med opplevelsen av lite synlige forbund rundt om på studiestedene i landet, sier han.

Berge får støtte lærerstudent Anne Lise Folgerø, som i intervjuet med studentavisen påpeker at organisering krever engasjement.

– Hvis man skal melde seg inn i en fagforening må man gjøre det helhjertet, derfor vil jeg gjerne vite mer før jeg tar et valg. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal være medlem hvis man ikke bruker medlemskapet aktivt og deltar i organisasjonen.

 

Fakta om fagorganisering:

I norge finnes 222 000 studenter. Av disse organiserer:

  • LO 11 200
  • Unio 23 200
  • Akademikerne 19 800

 

Disse utgjør omtrent en tredel av studentmassen. De fleste medlemmene befinner seg i slutten av utdannelsen sin.

Kilde: Fafo-rapport 2010:13: «Det er godt å ha noen i ryggen», Kristine Nergaard og Øyvind M. Berge, Studvest.