– Posten er en bedrift hvor det foregår mye spennende. Det er mye teknologi og mange utfordringer, sier Jan Kristian Daaland (26), konserntrainee i Posten.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk.

Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Jan Kristian begynte som trainee i Posten høsten 2018 og har nå vært trainee her i ett år.

– Det er et veletablert program. Alle har hørt om traineeprogrammet i Posten, og det er en strategisk måte å få nye ansatte på, forteller han.

 

Ønsker unge talenter

Til sitt traineeprogram ønsker Posten unge talenter som bidrar med ny kunnskap om et samfunn i konstant endring, som kan se og være med på å utforme morgendagens behov og løsninger. Som trainee i Posten får du muligheten til å ta ansvar, utvikle deg og bygge nettverk (Posten).

Trainees i Posten jobber med digitalisering, bærekraft og ny teknologi.

Fagområdene du kan jobbe med er blant annet logistikk, økonomi/finans, strategi, IT-/digitaliseringsstrategi, prosjektledelse, produksjonsledelse, konseptutvikling, tjenesteutvikling, markedsføring, markedsanalyse, utvikling av varemerket, HR, HMS, organisasjonsutvikling og robotisering/autonomi.

Posten søker trainees som har en relevant mastergrad og opp til tre års arbeidserfaring. Relevant utdanning kan være innenfor logistikk, IT, økonomi, strategi, forretningsutvikling, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, innovasjon, markedsføring, samfunnsfag, miljø eller CSR (Posten).

Søknadsfristen for å søke en traineestilling i Posten for 2020, er den 13. oktober 2019.

 

 

En omfattende søknadsprosess

– Posten har de siste 20 årene gått gjennom en enorm omstilling som inkluderer utrolig mange mennesker, uten at det har vært noen medieoppslag, sier Jan Kristian, som forteller at de store endringene og utfordringene bedriften møter, ny teknologi og fokuset på bærekraft var grunner til at han ville søke på en traineestilling i Posten.

I tillegg hadde han et godt inntrykk av traineeprogrammet.

For å bli trainee i Posten måtte Jan Kristian gjennom en omfattende søknadsprosess. Prosessen startet med å sende inn CV og fylle ut et søknadsskjema, som svar på en stillingsutlysning.

– I søknadsskjemaet skulle du skrive ting om Posten og svare på ulike spørsmål. Det var ikke en klassisk søknadstekst, noe jeg opplevde som positivt, forteller han.

Rundt 40 søkere ble så invitert til en rekrutteringsdag, hvor de fikk mer informasjon om Posten, merkevarene, deltok i gruppeoppgaver, løste caseoppgaver og gjennomførte individuelle personlighetstester.

– 20 søkere ble så invitert til andregangsintervju. Halve tiden tilbringer du sammen med en psykolog, som går gjennom en kartlegging av personlighet. Resten av intervjuet gjøres sammen med en leder og du jobber med et case, forteller Jan Kristian.

– Det var en spennende rekrutteringsprosess. Selve prosessen ble unnagjort på bare tre uker, noe jeg syns var positivt.


 

Tidligere erfaring fra kundeservice

Jan Kristian har en bachelorgrad i automatiseringsteknikk (ingeniør) og en master i teknologiledelse fra NTNU. Masteren skrev han om omstilling som følge av ny teknologi. I tillegg tok han et årsstudium i IT etter å ha fullført masteren.

Ved siden av studiene jobbet Jan Kristian deltid på Clas Ohlsson. Her jobbet han med kundeservice og fikk møte ulike kunder.

– Kundemøtene lærte meg å håndtere ulike personligheter og jeg er nå flink til å lese situasjoner utifra folk sitt humør. Det er erfaring jeg tar med meg videre, sier Jan Kristian.

I tillegg hadde han ulike småverv på skolen, drev aktivt med fotball og idrett, og startet opp et fotballag i Trondheim.

– Jeg skrev en skoleoppgave om rekruttering og hørte ofte hvor viktig det var med praktisk erfaring ved siden av studiene. Da var det skummelt å føle at jeg hadde null erfaring selv.

– Jeg la derfor mye vekt på det jeg hadde gjort, som å starte opp et fotballag, når jeg søkte på traineeprogrammet i Posten, forteller han.

 

 

Et toårig rotasjonsprogram

Traineeprogrammet i Posten er et toårig rotasjonsprogram, hvor trainees jobber i tre ulike deler av konsernet, fra seks til åtte måneder. Arbeidsoppgavene er tilpasset traineenes styrker, interesser, kompetanse og læringsbehov, og rotasjonsprogrammet skal sikre breddekonpetanse.

Jan Kristian startet traineeperioden i avdelingen som da het «Divisjon Ekspress». Her jobbet han med hjemmeleveranser fra blant annet IKEA og Elkjøp, og budtjenester, både nasjonalt og internasjonalt.

– Avdelingen var egentlig svensk, så jeg reiste mye til Sverige i denne perioden, forteller han.

Jan Kristian jobbet også med å utvikle et planleggingsverktøy, hvor kunder og mottakere kunne følge leveransene live.

– Mester Grønn kunne for eksempel se alle leveransene eller blomstene de hadde ute, og se hvor de befant seg over hele Norge, sier han.

Jan Kristian foreller at han som trainee i Posten raskt fikk spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

– De har stor respekt for trainees i Posten. Jeg fikk være med å bestemme ting etter bare to måneder. Det betyr mye, sier Jan Kristian.

– Jeg fikk mye ansvar fra dag én og det var mye å gjøre. Det du gjør har virkelig en betydning og du har muligheten til å bli hørt, gjøre noe og påvirke prosesser.


 

Turistmåned i Posten

Mars 2019 var for traineene i Posten en «turistmåned», og de reiste da rundt på besøk til alle fortetningene Posten har, både i Norge og ellers i Norden. I løpet av denne perioden besøkte Jan Kristian og de andre traineene lagervirksomheter, avdelingen på Gardermoen, ulike terminaler og var med postbud ut på jobb.

– Du får i løpet av denne måneden innsikt i alt man holder på med i Posten. Det gir økt forståelse av hva man faktisk gjør i Posten og av hele prosessen. Det er ikke mange som jobber her som har denne innsikten, sier Jan Kristian.

Han ser på denne helhetlige forståelsen av bedriften som sentral for arbeidet han skal gjøre videre.

 

 

I gang med sin andre hospiteringsperiode

April 2019 startet Jan Kristians andre hospiteringsperiode, i avdelingen Region Sørvest, som dekker områder i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Avdelingen er nå i gang med å bygge en ny terminal i Førde. Jan Kristian jobber med logistikk i Sogn og Fjordane, og har ansvar for transport, leveranser, spesialgods, med mer.

Hverdagen til Jan Kristian består av mye reising, og han har minst én til to reisedøgn per uke.

– Jeg reiser mye til Stavanger, Bergen og Førde, hvor jeg jobber med et prosjekt nå. Ellers blir det å jobbe frem løsninger som skal drøftes på reisene, sier Jan Kristian.

– I det siste har det også vært mye fokus på rekruttering og karrieredager. I stad satt jeg sammen et stand-bur som vi skal bruke senere.


Ellers tilbringer Jan Kristian dagene i Posthuset i Oslo, der han gjør forskjellig forefallende arbeid, og det som eventuelt kommer inn den dagen.

– Det er ikke så mange rutiner, og det var mitt valg da jeg valgte avdelingen jeg ville hospitere i. Andre trainees har faste avdelinger de jobber i og flere rutiner, sier Jan Kristian.


 

Jobbet på terminal i Trondheim

Sommeren mellom det første og andre året får trainees i Posten muligheten til å ha en sommerhospitering på en terminal. Jan Kristian valgte å benytte seg av denne muligheten og jobbet to måneder på postterminalen i Trondheim sommeren 2019.

– Jeg jobbet som produksjonsleder, og hadde kvalitetsansvar og personansvar, med ansvar for over 40 personer, forteller Jan Kristian.

– Jeg lærte mye om meg selv og konsernet når jeg jobbet i terminalen.

Den tredje hospiteringsperioden begynner til jul, og Jan Kristian skal da få nye utfordringer i en ny avdeling.

 

 

Deltar på et lederutviklingsprogram

Alle trainees i Posten møtes én gang i måneden, for å utveksle kunnskap og erfaringer. Traineene er også en del av et toårig lederutviklingsprogram, der de får ledererfaring gjennom driftsnær operativ ledelse.

Trainees deltar i forbindelse med dette programmet på åtte samlinger i løpet av traineeperioden. Her har de temaer som endringsledelse, prosjektledelse, teamledelse, kommunikasjon, coaching, strukturert problemløsing, og får praktisk ledertrening.

– Det er også veldig sosialt. På samlingene får vi tre dager ut av Oslo, på et hotell, og muligheten til å utveksle erfaringer og bli bedre kjent med hverandre, sier Jan Kristian.


 

Får selv velge avdelingen de vil hospitere i

Som trainee i Posten får du mange valg fra starten av. Ulike ledere pitcher oppgaver og avdelinger, og basert på dette velger du din første hospitering.

– Du får tilpassede oppgaver og har også muligheten til å bytte avdeling hvis den ikke passer for deg.

Jan Kristian forteller at de hadde 27 ulike hospiteringer å velge mellom og kun var fire trainees som skulle velge hospitering. Det var derfor lett å bli enige om hvem som skulle hvor.

– Det ansettes fem trainees i Posten hvert år, forteller han.

 

 

Ny kunnskap og personlig utvikling

Som trainee i Posten får du breddekunnskap og lærer mye om konsernet.

– Jeg har vært med på mye forskjellig, reist rundt omrking, fått innsikt i prosesser og sett hva som foregår. I tillegg blir du utfordret til å lære mer om deg selv og utvikle deg personlig, sier Jan Kristian.

– Du får vokse som person, og muligheten til å finne ut hvordan arbeidstaker og potensiell leder du er.

Mange trainees blir i Posten etter traineeperioden og fortsetter i ulike jobber i konsernet.

– I løpet av traineeperioden bygger du deg opp et godt nettverk og det er mange spennende stillinger i Posten. Vi møter ofte gamle trainees på jobb, som er her fortsatt, sier Jan Kristian.


 

Vet ikke hva fremtiden bringer

Jan Kristian har nå ett år igjen av traineeprogrammet hos Posten. Planene for fremtiden er han fortsatt usikker på og han vet ennå ikke hvor han vil ende opp etter at traineeperioden er over.

– Jeg er usikker på hva fremtiden vil bringe. Jeg jobber nå med planlegging av lastebiler i Sogn og Fjordane. Det er veldig interessant, men jeg så ikke for meg at dette var noe jeg kom til å jobbe med når jeg var student, forteller han.

Alle trainees i Posten får tilbud om fast jobb etter traineeperioden er over. Stillinger du kan få etter avsluttet traineeprogram kan for eksempel være som analytiker, forretningsutvikler, markedssjef, terminalsjef eller strategirådgiver.

Jan Kristian forteller at de fleste trainees ordner videre jobb i Posten selv, men at de som trenger det får hjelp av traineekoordinator til å finne en passende stilling.

– Jeg tror at hvor jeg kommer til å ende opp kommer til å avgjøres av tilbudene jeg får, og valget blir nok tatt litt på impuls der og da, sier han.