– Graduate-programmet i Hydro virket som et interessant og spennende program, med mulighet for å lære og å utvikle seg, sier Ida Marie Nilsen (26).

Norsk Hydro er en global leverandør av aluminium, med 35.000 ansatte i 40 land.

Hydro kombinerer lokal ekspertise, verdensomspennende rekkevidde og ferdigheter innen forskning og utvikling, og driver med produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og gjenvinning (Norsk Hydro).

– Vi rekrutterer graduates først og fremst for å bygge fremtidige ledere og spesialister som har den nødvendige kunnskapen og kompetansesettet til å fylle kritiske stillinger for fremtiden, sier Helle Bugge Bergsund, HR Specialist People Resourcing i Norsk Hydro.

Som en del av Graduate Programmet til Norsk Hydro får du en fast stilling, tar del i et ettåring onboardingprogram, grundig introduksjon og oppfølging, muligheten til å delta på internasjonale samlinger og konferanser, mulighet for rotasjon og en dedikert mentor gjennom hele programmet.

Programmet er designet for å utruste nyutdannede med kompetansen som trengs for å lykkes og trives i ulike stillinger i Hydro. Graduates jobber innenfor aluminium- og energifeltet, med innovasjon og utvikling (Hydro).

 

Utdannet ingeniør

Ida Marie studerte tre år i Haugesund, ved det som da het Høgskolen i Haugesund, og som nå heter Høgskolen på Vestlandet. Her tok hun en bachelor i maskiningeniør.

– Jeg har alltid likt realfag og ville gå teknologiveien. Jeg valgte å studere maskiningeniør, fordi det virket spennende og var et bredt fagområde, forteller hun.

Ida Marie har også vært ferievikar i Hydro siden hun var 18 år gammel, og liker seg godt her.

– Det er et internasjonalt firma med mange muligheter.

Etter fullført bachelorgrad ønsket Ida Marie seg mer kompetanse og ville bygge videre på bachelorgraden. Hun bestemte seg da for å ta en master i industriell teknologi og driftsledelse ved Universitetet i Stavanger.

– Jeg ville fortsette med teknologi, og samtidig fikk jeg studere ledelse i tillegg, sier hun.

 

 

Ferievikar i Hydro syv somre på rad

Aktuelle kandidater for Graduate Programmet burde ha en master- eller doktorgrad med gode akademiske resultater, maks to års arbeidserfaring etter fullført utdanning, og gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.

Det er også en fordel med erfaring fra deltidsjobb eller frivillig arbeid (Hydro). Ida Marie har vært ferievikar i Hydro Karmøy syv somre på rad, og har i tillegg vært tilkallingsvikar her ved siden av studiene.

– Jobben i Hydro har gjort det lettere å forstå undervisningen og fagene på studiet, fordi jeg har fått knagger å henge det vi har lært på, forteller hun.

– Jeg har kommet tett inn på Hydro, vært ute i produksjonen og sett hvordan prosessene fungerer.

Som ferievikar i Hydro jobbet Ida Marie på driftslaboratoriet, hvor de bistår de andre enhetene på verket med kjemikalie- og råstoffanalyser opp mot drift, i tillegg til en mengde utslipps- og miljømålinger.

 

En fremtidsrettet industri

Ida Marie så på Graduate programmet til Hydro som det perfekte stedet for å lære og utvikle seg.

Hun trives godt i Hydro, og forteller at bedriften jobber med mye spennende innen innovasjon og utvikling, blant annet Karmøy teknologipilot som er verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon.

– Jeg snakket med andre som hadde vært graduates på Hydro, som fortalte at det var veldig spennende og lærerikt, men samtidig utfordrende. Det fikk meg til å ville søke jobb her, forteller hun.

– Jeg har utdanning innen teknologi, og Hydro kunne tilby en utfordrende jobb i en fremtidsrettet industri. Det er mye fokus på innovasjon og teknologi, noe pilotprosjektet er et eksempel på.

 

Omfattende søknadsprosess

Ida Marie søkte på Hydros Graduate program høsten 2017, det andre året av mastergraden. Prosessen startet med å sende inn CV og søknad.

Da Ida Marie fikk vite at hun hadde kommet videre i prosessen måtte hun ta ulike tester (en personlighetstest og to logiske tester), som ble etterfulgt av et Skypeintervju. Hun ble så innkalt til andregangsintervju, der hun fikk tildelt et case hun skulle jobbe med på forhånd og presentere på intervjuet.

– Jeg fikk tilbud om jobb rett før jul i 2017 og begynte som graduate i Hydro høsten 2018, sier hun.

– Søknadsfristen er alltid på høsten året før du skal begynne. Det var fint å vite at jeg hadde en jobb etter studiene og å kunne fokusere på masteroppgaven det siste semesteret.

 

 

Jobber med forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser

Ida Marie jobber som graduate AMBS, Aluminimum Metal Business System, som er Hydros forretnings- og produksjonssystem. Enheten har som oppgave å støtte de andre enhetene på verket.

– Vi jobber etter produksjonssystemet AMBS (Aluminium Metal Business System), med fokus på prinsipper som går på standarisering av kritiske arbeidsprosesser, definerte kunde- og leverandørforhold, optimalisert flyt, dedikerte team og synlig ledelse, forteller hun.

– Jeg har tidligere hospitert i alle avdelingene og fått grundig opplæring i alle prosessene.

Hverdagen på Hydro Karmøy er variert, og Ida Marie har mange spennende arbeidsoppgaver. Hun jobber nå med forskjellige prosjekter, som inkluderer forbedringsarbeid, effektivisering, oppdatering av arbeidsprosedyrer og oppgaver rundt på verket.

– Jeg har fått mye ansvar og det viser at de har tillit til meg og det jeg gjør. Selv om du har mye ansvar, så får du også god opplæring og oppfølging av kollegaer. Hjelpen er aldri langt borte, og det er alltid noen som kan gi støtte hvis du trenger det.

Ida Marie forteller at graduates i Hydro har sin egen fadder, en dedikert person som hjelper deg og kan svare på spørsmål hvis det er noe du lurer på.

 

Hydro Young Professionals

Som en del av Graduate Programmet blir graduates også en del av Hydro Young Professionals (HYP). Gjennom dette nettverket deltar graduates på sosiale og faglige arrangementer, og bygger nettverk på tvers av Hydros forretningsområder og avdelinger (Hydro).

Ida Marie har i denne sammenhengen deltatt på ulike kurs og konferanser, blant annet energikonferansen i Haugesund, og konferanser i Bergen, Stavanger med mer. Hun deltar også på jevnlige samlinger, der graduates i Hydro møtes for å dele erfaringer og kunnskap.

– Vi har hatt fire samlinger så langt. På samlingene møter jeg andre graduates fra Norge, og fra Tyskland og Brasil, sier Ida Marie.

 

Aluminiumproduksjon på 1-2-3

1. Utvinning av bauksitt
Aluminiumproduksjon starter med råmaterialet bauksitt, som inneholder 15–25 prosent aluminium og hovedsakelig er å finne i et belte rundt ekvator.

 

2. Foredling av alumina
Med Bayer-prosessen trekkes alumina (aluminiumoksid) ut fra bauksitten i et raffineri. Alumina brukes deretter til å produsere primærmetall. Aluminaet fraktes i store skip fra Brasil til kaien på Karmøy.

 

3. Primærproduksjon
Aluminiumatomet i alumina er bundet til oksygen og denne bindingen må brytes med elektrolyse for at man skal kunne produsere metallet aluminium. Dette skjer i store produksjonslinjer og det er energiintensiv prosess som krever mye elektrisitet.

 

For å produsere aluminium, trenger vi tre innsatsfaktorer:
- Strømstyrken på anlegget
- Alumina (oksid)
- Karbon

 

4. Produksjon
De vanligste anvendelsene av primæraluminium er ekstrudering, valsing og støping. På Karmøy har vi to støperier og et valseverk.

 

Valsing


Aluminiumfolien som du bruker på kjøkkenet, er et godt eksempel på et valset aluminiumprodukt. Med sin ekstreme formbarhet kan aluminium valses fra 60 cm til 2 mm og bearbeides videre til folie så tynn som 0,006 mm.

 

Støping


Når man lager en legering med et annet metall, endres aluminiumets egenskaper. På den måten kan man øke styrken, glansen og/eller strekkbarheten – alt skreddersydd etter hva kundens behov er.

 

5. Gjenvinning
Gjenvinning av aluminium krever bare fem prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning og 75 prosent av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk.

 

 

Mye ute i drift på verket

En «vanlig dag på jobben» på Hydro Karmøy starter for Ida Marie på kontoret. Resten av dagen tilbringes ute i drift rundt på verket, med fullt verneutstyr.

– Jeg er mye ute i drift, da det er viktig for å forstå alle delene av produksjonen for å kunne gjennomføre prosjektene jeg jobber med.

– Forbedringsarbeid og effektivisering krever forståelse av arbeidsoppgaver og prosesser. Da er det viktig å være tett på og følge operatørene.

Operatørene deler problemer og utfordringer de møter i arbeidshverdagen, kommer med forslag til hva som kan bli gjort av forbedringer og hvordan de kan gjennomføres.

– Det er spennende å bli kjent med alle prosessene og de ansatte, sier Ida Marie.

I begynnelsen av Graduate programmet hospiterte Ida Marie en uke hos hver enhet på verket, for å bli kjent med alle områdene. Dette gir økt forståelse av prosessene i de forskjellige enhetene og hvordan hele verket er knyttet sammen, mener Ida Marie.

 

Lærerikt å være graduate i Hydro

Noe av det viktigste Ida Marie har erfart som graduate i Hydro er å dra nytte av andres kunnskap.

– Det er flinke folk overalt, og det er alltid noen som vil hjelpe. Ikke vær redd for å spørre andre om hjelp!

Ida Marie forteller at hun har fått mye ansvar i Hydro, og at de viser henne mye tillit.

– Da er det viktig å fortelle seg selv at man kan klare det, og ikke bli redd for å mislykkes.

Graduates i Hydro er en del av Graduate programmet i ett til to år. Alle graduates får fast jobb i bedriften, men får ikke en fast posisjon eller stilling før etter graduateperioden. Slik får de muligheten til å bevege seg på tvers av enheter og bli kjent med hele verdikjeden i bedriften.

– Det er vanskelig å si hvor jeg ender opp til slutt, men jeg vet at det blir i Hydro i hvert fall. Jeg ønsker å komme ut i drift og komme tettere på produksjonen, kanskje i elektrolysen der aluminiumen blir lagd, sier Ida Marie.

– Jeg har faktisk fått meg ny jobb som fagleder for anodedrift i elektrolysen nå og starter i denne jobben 1. oktober. Det vil si at jeg at jeg nå er ferdig med graduateløpet mitt.