– Trainee-perioden hos ABB er delt inn i fire perioder. Hver periode varer i cirka seks måneder. Her får jeg muligheten til å jobbe i ulike stillinger, og prøve meg på ulike arbeidsområder, noe som vil gi meg bred erfaring, forteller Camilla Lie (26), trainee hos ABB.

ABB er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering, roboter, og drivsystemer.

ABB har kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri, transport og infrastruktur (ABB).

Camilla har tidligere studert sivilingeniør i fornybar energi ved Universitetet i Agder (UiA) i Grimstad. Da hun kom over stillingsannonsen for traineeprogrammet i ABB, fikk hun med en gang lyst til å søke.

Stillingen var både relevant for utdannelsen hennes, og beskrevet på en måte som gjorde at Camilla, som ikke visste hvilken stilling hun ønsket å ende opp i, følte at stillingen passet for henne. 

Som trainee hos ABB får Camilla prøve seg i flere forskjellige stillinger, og jobbe med ulike arbeidsoppgaver og prosjekter.

 

Fra sommerjobb til traineestilling

Etter flere intervjurunder ble Camilla tilbudt traineestillingen hos ABB, og en sommerjobb i bedriften sommeren 2019. Hvordan det var å ha sommerjobb i ABB, kan du lese mer om her.

I første periode av traineeprogrammet var Camilla på forskning- og utviklingsavdelingen til IAEN (Industrial Automation Energy Industries), samme sted hun også hadde sommerjobb.

– Hovedprioriteringen min i denne perioden var å jobbe med et nyutviklet produkt, PPSim (Process Power Simulator), som er en simulator for elektriske systemer.

– Her var jeg med på flere aktiviteter hvor jeg jobbet med å implementere systemet til kunden i PPSim, samt kjøre simuleringer og analysere resultater, forteller hun.

– Jeg har jobbet med to ganske forskjellige industrisegmenter; et gassprosesseringsanlegg og et fiskeoppdrettsanlegg. Jeg har også jobbet sammen med utviklingsteamet for PPSim, hvor jeg blant annet har laget tester for å verifisere at den nye versjonen av PPSim fungerer som den skal.

I tillegg har Camilla jobbet med prosjekter som har omhandlet å lage energy dashboards med utgangspunkt i energy management, altså lage dashboards som for eksempel viser hvor godt et styringssystem for ulike elektriske anlegg oppfører seg.

– Jeg har virkelig fått spennende erfaring innenfor ulike felt allerede, som jeg ikke hadde mye erfaringer fra tidligere.

Camilla hadde flere hun kunne samarbeide med, og spørre om hjelp eller veiledning, om hun trengte det.

– Det har vært veldig viktig for meg å kunne ha noen å sparre med, da man kommer inn i en rolle man kanskje ikke helt vet hvordan man skal utføre, sier hun. 

 

Prosjekter, prøving og feiling

En vanlig arbeidsdag i Camillas første traineeperiode var ikke så ulik den arbeidsdagen hun hadde i fjor sommer, som sommerstudent.

– Den startet som regel med en kopp kaffe eller te, og så var det noen møter eller videre arbeid med prosjekter, som ofte innebar mye prøving og feiling.

 Her har det vært veldig viktig med tett dialog med kollegaer, hvor vi blant annet hadde ukentlige møter for å følge opp hva som var blitt gjort den forrige uken, samt hva som bør fokuseres på i løpet av neste uke, forteller hun.

– Lunsjen spiser vi som regel i kantina, hvor vi sitter blandet både traineer, nyansatte og de som har vært i gamet en god stund. Etter lunsj blir det ofte flere møter eller videre arbeid. Er det fredag er det så klart fredagskake, og vi roterer på hvem som lager den.

 

Fisk og artificial intelligence (AI)

– I periode to er jeg hos seksjonen Process Performance, og er med i et prosjekt som tar for seg biomasse-estimering av fisk i oppdrettsnæringen ved bruk av artificial intelligence (AI).

– Prosjektet går på tvers av flere seksjoner og avdelinger, og vi jobber tett med både et oppdrettsselskap (Norway Royal Salmon) og Microsoft. Dette er et utrolig spennende prosjekt som jeg har vært så heldig å få være en del av, forteller Camilla.

I dette prosjektet er Camilla både IT-ingeniør, samt med i operasjonell ledelse av prosjektet, hvor hun skal forsikre om at alt er som det skal til enhver tid.

– Akkurat nå jobber jeg mye med cyber security og IT løsninger, for å sikre en god og sikker løsning, både for kunden og ABB. Dette er områder jeg ikke har jobbet noe særlig med tidligere, og det er mye å sette seg inn i.

– Heldigvis er vi en god gjeng, som prater mye sammen og hjelper hverandre så godt vi kan, uansett.


Hvordan er det å jobbe her, sammenlignet med det første stedet du jobbet?

– I denne perioden har jeg kun ett prosjekt å fokusere på. I den forrige perioden jobbet jeg parallelt med flere prosjekter samtidig. Da måtte jeg hele tiden disponere tiden min riktig, med tanke på hvilke prosjekter som var mest kritisk.

– Selv om jeg nå også bidrar i mange forskjellige aspekter innenfor samme prosjekt, og må prioritere det mest kritiske først her, er det innenfor de samme rammene, og jeg har mulighet til å sette meg enda dypere inn i prosjektet, forteller hun.

– Vi jobber tett sammen i teamet med daglige fellesmøter, med stor fokus på hele tiden å holde hverandre oppdaterte på hva vi gjør, og eventuelle utfordringer vi står ovenfor.

 

Stand-up møter og virtuell lunsj

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag her starter også som regel med en kopp kaffe eller te, og så har vi i teamet et stand-up møte på morgenen, hvor vi bruker 2-3 minutter hver på å fortelle hva vi gjorde i går, hva vi skal gjøre i dag, og om vi har noen problemer som hindrer oss i å utføre oppgavene våre.

– Etter møtet har vi fått planlagt dagen, og vi setter i gang med arbeidsoppgavene, fortsetter hun.

Til vanlig pleier teamet, andre traineer og andre ansatte i ABB, å spise sammen i kantina, men nå i disse koronatider har de virtuell lunsj sammen i Teams.

– På grunn av korona har vi også stand-up møte igjen etter lunsj, hvor vi tar en oppdatering på hvordan alt går.

– Vi er et team på syv stykker per i dag, og det er viktig at vi holder hverandre oppdatert, forteller hun.

– Så jobber vi enten hver for oss eller sammen til arbeidsdagen er over, alt ettersom hvilke arbeidsoppgaver vi sitter med.

 

Legger planer for neste traineeperiode

Planen for neste periode er enda ikke bestemt. Dette er noe Camilla, sammen med sin mentor, fadder og leder, skal diskutere, og sammen finne ut av et spennende prosjekt eller en stilling som passer for henne.

– Her har jeg selv mulighet til å komme med egne innspill, og avgjørelsen kan basere seg mye på hvor mye jeg selv har undersøkt, forteller hun.

Alle traineer i ABB får hver sin mentor, som er en person som er godt kjent i organisasjonen, og som man kan bruke som sparringspartner eller spørre om faglige spørsmål.

Fadder er også noe alle traineer får, og vil typisk være en tidligere trainee, eller noen som er ansatt for ikke så altfor lenge siden.

– Denne personen er en vi kan prate med om de litt mer praktiske tingene. Selv om jeg enda ikke har funnet ut akkurat hva jeg skal jobbe med i neste periode, har jeg allerede noen ønsker og tanker, forteller Camilla.

 

Lærer å tro på seg selv og sine egne ferdigheter

Hva er det viktigste du har lært som trainee i ABB så langt?

– Det er ikke lett å svare på det viktigste, da man lærer så utrolig mye. Man blir jo på en måte «kastet» inn i en stilling, og selv om man får mye veiledning og støtte, må man stole på seg selv for avgjørelser man tar.

– Jeg føler jeg har fått mye mer troen på meg selv og mine ferdigheter, og det er kanskje noe av det jeg selv syntes er aller viktigst, forteller hun.

– Det at man har støttende kollegaer rundt seg, som kan veilede og rettlede når det trengs, gjør at jeg selv lærer og etter hvert klarer meg mer på egenhånd.

Dette mener Camilla absolutt er et pluss når man er trainee, at man jobber i ulike fagfelt med ulike problemstillinger, og må kunne tilpasse seg deretter.

– En annen ting jeg allerede har fått god nytte av i arbeidshverdagen er muligheten til å bygge nettverk innad i ABB, samt muligheten til å bygge nettverk med samarbeidspartnere og kunder.

– Her blir jeg kjent med mange ulike mennesker med hver sin bakgrunn, som bidrar til dypere læring og forståelse av flere forskjellige fagområder.

Hva ønsker du å gjøre i fremtiden, når du er ferdig som trainee i ABB?

– Det håper jeg at jeg finner ut av etter fire trainee-perioder! Det er fortsatt mye jeg ønsker å jobbe med og teste ut før jeg finner en fast stilling.

– Nå blir jeg godt kjent med ABB, og får et stort nettverk, da jeg roterer rundt innad i bedriften, og jeg tenker og håper at det gir god fortjeneste den dagen jeg er ferdig som trainee, forteller Camilla.

– Jeg liker det med høy fart og utfordringer, og det er mye spennende som skjer, både rundt teknologi og forretningsmessig. Jeg er helt sikker på jeg kommer til å finne det beste jeg kunne tenke meg her i ABB.