Navn: Kristoffer Håvik Rye
Alder: 26 år
Kommer fra: Nordfjordeid i Sogn og Fjordane
Trainee i: Mesta

Kristoffer Håvik Rye startet på Mestas traineeprogram i 2020. Han er utdannet fagskoleingeniør innen elektro. Etter tre år som elektriker valgte han å gå videre til elkraft-linjen på teknisk fagskole for å bli elektroingeniør.

Med elektrikerfagbrev i bunnen, stiller han sterkt også når det gjelder det praktiske arbeidet i ingeniørfaget.

Traineeløpet er på totalt atten måneder. Som trainee i Mesta hospiterer man i tre ulike forretningsområder på ulike steder i landet, og Kristoffer er nå i sin andre periode.

– I første periode var jeg på Mesta Elektro på Kaupanger i Sogn i seks måneder. Og for to måneder siden begynte jeg på en drift og vedlikeholdskontrakt i Trondheim. Hovedsakelig bistår jeg prosjektleder og prosjektingeniør med ulike oppgaver. Det er alt fra oppfølging av underentreprenører til administrative oppgaver.

Her skal han være til august. Hvor tredje og siste periode skal være, er ikke bestemt enda.

– Du står veldig fritt når det gjelder hva du ønsker å gjøre og hvor du ønsker å hospitere, forklarer han.

 

 

Verdien av traineestilling

På elektroavdelingen var det mye prosjektering av elektrisk anlegg i tunnel og oppfølging av HMS under anleggsperioden.

På drift og vedlikehold hvor han er nå, starter en vanlig arbeidsdag på kontoret klokken syv, deretter registreres mannskap samt oppfølging av tiltak som brøyting, feiing og vedlikehold av vei. I løpet av dagen er det ofte ut på befaring eller møter med blant annet underentreprenører.

– Etter en traineeperiode får du bred kjennskap til hele firmaet. Man får rullert på forretningsområde og arbeidsoppgaver. Min arbeidshverdag er veldig flytende med tanke på at jeg kan få prøve meg i ulike stillinger og ulike arbeidsoppgaver.

– Dersom du fortsetter i Mesta, har du opparbeidet et veldig bredt kontaktnett med mange personer på tvers av avdelinger. Man får en god forståelse av hva de ulike forretningsområdene gjør og hva slags arbeid de utfører, sier han.


 

Høydepunktet som trainee

– Høydepunktet hittil har vært da jeg jobbet på et prosjekt i elektroavdelingen. Jeg jobbet på Lunnertunnelen på Østlandet. Det var stas å kunne være med på riggen.

– Her fikk jeg god erfaring med å være med på et prosjekt fra start til slutt. Fra prosjekteringsfasen på kontoret, til anleggsarbeidet på riggen, og til slutt overlevering og dokumentasjon av tunnel.


Å ha anleggskontor og å kunne være med på arbeidet fysisk, syntes han var en ekstra bonus. På et sånt prosjekt hadde han stor frihet til å utføre det arbeidet han ville, enten det var kontorarbeid eller å jobbe i tunnelen.

 

Å prøve seg på ulike forretningsområder kan også bidra til å finne ut av hvilken retning man vil fortsette på videre i karrieren, men også skape større forståelse og bredere kontaktnett på tvers av forretningsområdene.

– En av fordelene er at man får lov til å forflytte seg i et og et halvt år og ikke være bundet til ett sted. Det å få bo på ulike steder og ikke ha en definert rolle, og å få prøve seg i ulike stillinger, det er jo det som er hele poenget.

Det er stor konkurranse om disse stillingene. For Kristoffer ble den praktiske erfaringen en fordel.

– Personlig prøvde jeg å forklare verdien av å ha fagbrev samtidig som jeg er ingeniør. At jeg har vært ute og montert, har gitt en god relasjon mellom kontorarbeidet og produksjonen ute.


 

Veien videre

Han legger til at det er en mentorordning der alle traineene forholder seg til én kontaktperson gjennom hele perioden slik at man har en trygghet rundt seg når man forflytter seg mellom forretningsområdene.

På spørsmål om han er fornøyd med traineeløpet, svarer han:

– Det er veldig spennende, og man får bred erfaring. Det er gull verdt.

Etter trainee-perioden håper Kristoffer på fast ansettelse i Mesta, gjerne innenfor elektro, som er det han er utdannet i.

Avslutningsvis kommer han med et tips til andre som ønsker å søke på en traineestilling i Mesta.

– Det er jo veldig positivt at man er åpen for å flytte litt rundt. Som trainee bor du på mange ulike steder i ett til ett og et halvt år. Likevel blir det veldig godt tilrettelagt etter dine ønsker og behov, sier han.