Landets største rekrutterer av høyt utdannede akademikere, kommunesektoren, har nå satt i gang et traineeprogram for å rekruttere talenter med et ønske om karriere i kommunesektoren.

– Det er flott at en av de store offentlige arbeidsgiverene innser utfordringen med å rekruttere og beholde kompetansearbeidskraft og gjør noe aktivt med dette, sier leder av Akademikerne, Christel Kvam.

Det søkes i disse dager etter unge akademikerne med mastergrad som får 18 månders arbeidspraksis i en eller flere kommuner.

Kommunene som deltar i programmet er Bærum, Tromsø, Gjesdal, Alta, Sarspsborg og Sør-Varanger. I tillegg vil Kommunenes Sentralforbund være med i programmet med to traineeplasser.

Kandidatene loves spennende utfordringer og nyttig erfaring fra ulike nivåer av kommunal forvaltning. Alle vil få individuell oppfølging med veiledning og egen mentor. Søknadsfristen er 12. juni og totalt 15 traineer skal rekrutteres.

Les mer om traineeprogrammet her.