Katrine Vaagen er konserntrainee i Gjensidige og talskvinne for Traineenettverket. Gjennom organisasjonen kjemper hun mot misbruk av traineetittelen.

– Vi ønsker å profilere oss ovenfor arbeidsgivere og studenter med hovedformål å gjøre oppmerksom på at ikke alle stillinger som heter traineestillinger er det samme.

– Trainee er ikke en beskyttet tittel. Derfor ønsker vi å opptre som en kvalitetssikrer og et godkjenningsorgan.

Kravene nettverket stiller til et traineeprogram er som følger:

  • Traineeprogrammet er en del av en langsiktig satsning i en bedrift, eller en del av et langsiktig samarbeid mellom flere bedrifter

  • Skal være av varighet minimum 18 og maksimalt 24 måneder

  • Skal ha minst fire traineer totalt i programmet til enhver tid

  • Må ha minimum to rotasjoner i perioden mellom fagområder og/eller forretningsområder og/eller bedrift(er).

  • Det arrangeres felles samlinger for traineene i virksomheten

  • Kursing/case/opplæring satt i system gjennom programmet

  • Traineene tilbys mentor, fadder eller annen tilsvarende lærings-/nettverksform i hele perioden

  • Virksomhetene markedsfører/utlyser traineestillinger/ traineeprogram eksternt

  • Krever utdannelse på sivil-/masternivå

 

Nettverksbygging

Traineenettverket er et nettverk for ansatte i en rekke store traineeprogram i Norge. Formålet med nettverket er todelt.

– Dette handler vel så mye om nettverksbygging og regelmessig kontakt med traineer i andre bedrifter og bransjer, som å utveksle erfaringer med andre nyutdannede traineer i liknende jobbsituasjon, forklarer Vaagen.

– Faglig utvikling - gjennom foredrag og casearbeid - og sosialt samvær skal både få en stor plass i organisasjonsarbeidet.

 

Utplassering

– Kvaliteten og den individuelle tilretteleggingen av programmet kan oppsummeres i en konklusjon fra en diskusjon mellom oss traineene helt i starten av traineeperioden, forteller Katrine.

– Vi hadde nettopp fått utdelt hvert vårt individuelle program fra HR og studerte hverandres programmer. Etter litt diskusjon, ble det klart at alle faktisk synes sitt eget program var det mest interessante og utviklende programmet.

– Mitt program består av utplasseringer som gir en blanding av utfordringer på helt nye områder og utplasseringer som gir meg mulighet til å bruke utdannelsen og arbeidserfaringen min.


 

Katrines råd til deg som trainee:

Forstå hvem som gjør hva og hvorfor
Snakk med alle i avdelingene du er i og forstå hvem som gjør hva og hvorfor.

Du rekker ikke lære alt om hvordan ting gjøres, men når du forstår hvem og hvorfor, har du et godt grunnlag for å ta med deg kunnskap fra avdeling til avdeling og bidra til økt og forståelse og samarbeid på tvers i konsernet.

Bli kjent med flest mulig kollegaer
Den sosiale delen av utplasseringer er både morsom og nyttig.

Gjør en god jobb
Ha lyst til å gjøre det bra, og ikke vær tilfreds med en observatørrolle.

Men, ny jobb hver 2., 3. eller 4. måned kan være krevende. Når du endelig begynner å få en god forståelse og føler at du gjør en god jobb, er det videre til neste utplassering.

Traineejobben krever derfor mye fokus og innsats og gir en enormt bratt læringskurve.