Mange nyutdannede starter karrieren som deltaker i traineeprogram, ofte med en varighet på 12 - 24 måneders. Hvilke rettigheter har du som ansatt trainee?

Prinsippet med en traineestillingen er at vedkommende skal lære virksomheten å kjenne gjennom å jobbe korte perioder ved ulike avdelinger, og på den måten bli kjent med bedriften fra ulike ståsted.

Les mer om traineebegrepet her.

Mange traineeprogrammer har imidlertid en utydelig profil når det gjelder fast ansettelse etter endt prøvetid i bedriften. Urolighetene som er i arbeidsmarkedet i disse dager har også gjort det fristende for enkelte arbeidsgivere å avbryte traineeprogrammer.

StudentTorget.no har tatt en prat med en representant hos arbeidstilsynet om hva slags rettigheter du har som trainee.

 

En midlertidig ansettelse

 Traineestillingen faller inn under begrepet midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven paragraf 14-9e. Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

Det sier Per Olav Hernes, informasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet, han vet at iblant overholdes ikke avtalene til det fulle, og at det kan by på videre konsekvenser.

– For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse. For å teste vilkårene for midlertidig ansettelse så må arbeidstaker gå til domstolene for å prøve saken. Og kanskje vil en trainee vegre seg for å gå så langt.

For som trainee har man krav på akkurat de samme rettighetene som hvem som helst annen fast ansatt i bedriften

 Trainees har samme rettigheter ved oppsigelse, lønn, krav om arbeidskontrakt, vernebestemmelsene gjelder, arbeidstiden skal være den samme og oppsigelsesvern gjelder, forklarer Hernes.


 

Ikke mer utsatt

Ved nedskjæringer i bedriften er trainee og vikarstillinger i utgangspunktet ikke mer utsatt enn faste ansatte, forklarer Hernes.

– Det skal uansett foreligge en saklig grunn til oppsigelse. Men her veies ofte eventuelt virksomhetens behov og lønnsomhet når det skjer nedbemanning og oppsigelser. I vår etat har vi hatt gode erfaringer med trainees.

Videre forteller han at det er viktig å sette seg inn i hva salgs rettigheter man har som trainee før man skriver under på en arbeidskontrakt.

 Husk at arbeidsmiljøloven gjelder også for deg. Pass på arbeidstidsreglene gjelder og at du har krav på arbeidsavtale. Du kan også ringe Arbeidstilsynes svartjeneste med spørsmål på 815 48 222.

LES OGSÅ: Trainee i Coca-Cola Norge: Anne Gude (23)

 

Ingen garanti for jobb

Man er i utgangspunktet ikke garantert jobb i samme bedrift etter endt trainee-periode. Men mulighetene er gode, hevder Hernes.

– Hvis du ikke er fast ansatt, så er det kontrakten som regulerer arbeidsforholdet. Men mulighetene er svært gode. Bedriften har jo allerede investert mye ressurser i deg som trainee. Dessuten søker gjerne trainees på fast ansettelse som intern søker i bedriften.

Du kan lese mer om dine rettigheter som arbeidstaker i Arbeidsmiljøloven i Lovdata.