I januar avslutter Lone Jessen og Christer Kjønigsen et halvt års engasjement som praktikanter ved den norske ambassaden i Riyadh Saudi-Arabia. De føler seg heldige som har fått oppleve det konservative landet.

– Jeg søkte praktikantstilling ved flere ambassader, og var heldig å få to tilbud. Det sto mellom Brussel og Riyadh, der jeg valgte Riyadh til slutt. Grunnen var vel egentlig at jeg har vært ganske nysgjerrig på Midtøsten.

– Saudi-Arabia er det mest konservative av de arabiske landene, og jeg tenkte at jeg kanskje aldri skulle få en lignende mulighet til å bo i Saudi-Arabia igjen, kanskje aldri komme inn i landet en gang, tatt i betraktning at det er vanskelig å få inngangsvisum her.

Lone Jessen (25) har det siste halvet året innehatt stillingen som politisk praktikant, og forteller at hun har lært enormt mye. Både om landets politikk og om den helt forskjellige kulturen.

 

– Saudi-Arabia er et konservativt land der alkohol er forbudt og underholdningstilbud som konserter, kino og offentlig musikk er svært begrenset. Det er også ekstra spesielt for meg siden jeg er kvinne.

I Saudi-Arabia må alle kvinnene gå med en såkalt Abaya (en heldekkende, svart kappe), og de har ikke lov til å kjøre bil. Jeg ble stoppet av det religiøse politiet etter bare en dag i landet og de ba meg dekke til håret mitt.


Fra før har Jessen en bachelor i europeiske studier fra Nederland, samt en mastergrad i internasjonale relasjoner fra Sør-Afrika. Før Nederland jobbet hun som frivillig for en naturorganisasjon i Italia og studerte i tillegg ett år i Danmark. Saudi-Arabia har vært annerledes enn de landene hun har opplevd tidligere.

– Kvinner har separate innganger i bygninger, separate kasser å bestille i på kafé og segregerte restauranter (egne familieseksjoner). Jeg synes det er urettferdig. Men selv om jeg ikke aksepterer forskjellsbehandlingen, har jeg vendt meg til situasjonen her og innrettet meg deretter.


 

Praktikantordningen i Ryadh
  • Den norske ambassaden i Saudi-Arabia beskjeftiger hver vår og høst to praktikantstillinger, en politisk praktikant og en næringspraktikant.
  • Praktikantene vil være i Saudi-Arabia tidsrommet januar til juli 2011.
  • Fristen for søknad om praksisplass for første halvdel av 2011 var 26. november.
  • Andre praktikantstillinger finner du på regjeringens nettsider.
    Kilde: UD

 

Et annerledes samfunn

Også Christer Kjønigsen (26), som besitter stillingen som næringspraktikant, synes at livet i Riyadh er annerledes.

 

– Saudi-Arabia har vært veldig spennende, veldig annerledes og på enkelte områder er jeg positivt overrasket, på andre områder derimot er det selvfølgelig ting som er helt uforståelig.

– Saudierne er veldig åpne og i møtekommende, og de fleste unge innser hvilke utfordringer landet står ovenfor særlig i forhold til menneskerettigheter og kvinnerettigheter.


Kjønigsen har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra NHH, og har vært på utveksling i Australia. Tidligere har han jobbet som praktikant ved Oslo-kontoret til Deloitte og jobbet i fire måneder for en NGO i Kenya.

– Jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre etter endt utdannelse og jeg har alltid syntes at Utenriksdepartementet (UD) virket som en spennende arbeidsplass, og så derfor på dette som en unik mulighet til å bli kjent med departementet.

Han forteller om varierte oppgaver, og mye ansvar.

– Hovedoppgavene mine går på å fremme norsk næringsliv i Saudi-Arabia, og i så måte er oppgavene knyttet til å bistå norske bedrifter med informasjon, kontakter, samt delta i møter.

– Jeg legger opp programmer for næringslivsdelegasjoner som kommer til landet, og forsøker å sette de i kontakt med de rette personene.


 

Positiv opplevelse

Oppholdet ved ambassaden varer i seks måneder og praktikantene får et stipend på ca. 5000 kroner, hvilket i følge praktikantene er akkurat tilstrekkelig for en nøktern livsstil i landet.

Den norske ambassaden i Riyadh er liten, og dette gjør at praktikantene får mye tiltro og ansvar, og får et svært godt innblikk i hvordan ambassaden drives.

– Av arbeidsoppgaver har jeg en ukentlig rapportering til UD av nyhetsbildet og den politiske situasjon i Saudi-Arabia, Jemen og Oman, som alle dekkes av ambassaden i Riyadh. Videre skriver jeg tema-rapporter om saker som står sentralt for Norge sin interesse og kunnskap.

– Et viktig element i praktikantperioden er å tilrettelegge og planlegge møter for besøk vi får fra Norge. Jeg har bistått under to delegasjoner, der den siste var en større delegasjon på statssekretær nivå, sier Lone.

Jessen og Kjønigsen er begge enige om at denne om at oppholdet har vært en positiv opplevelse.

– Jeg må påpeke de positive overraskelsene, som vennlige og dyktige saudiere, flott arkitektur, åpne og opplyste mennesker.

– Når en først blir kjent med andre saudiske kvinner, som i utgangspunktet kan være vanskelig å få kontakt med hvis en ikke finner de rette stedene, åpner det seg en spennende dør og innsikt i det saudiske samfunn, sier hun.


Kjønigsen oppsummerer det slik:

– Opplevelsen har vært utelukkende positiv. Fantastiske mennesker å jobbe med, en spennende jobb, og et spennende land. Og i tillegg har dette, som jeg håpet, gitt meg større grunnlag for å ta en avgjørelse om hva man har lyst til å gjøre videre.