L ine Steine Oma (23) gikk ut med toppkarakterer i dobbel bachelorgrad, fikk praktikantstiling ved ambassaden i New Delhi, og jobber nå på Stortinget. Tanken på statsministervervet blir stadig mer oppnåelig.

De norske ambassadene i verden tilbyr stadig mer populære praktikantstilinger for studenter som ønsker en unik mulighet til å sikre seg arbeidserfaring relevant for studiene sine.

Line Steine Oma er en av de som dro nytte av praksisplassen for alt den var verdt. I dag jobber hun som førstekonsulent i Arbeidsdepartementet på Stortinget.

– Jeg søkte på praktikantstillingen fordi det er veldig spennende, og et stort privilegium å få jobbe på en dynamisk ambassade, sier hun.

– Som praktikant får du stor tillit, utfordrende arbeidsoppgaver og du lærer ekstremt mye. Arbeidserfaringen har vært verdt utrolig mye. I tillegg fikk jeg tilbringe seks måneder i et helt annet land.

 

Har lært mye

Steine Oma har en bachelor i samfunns – og utviklingsstudier fra Høgskolen Stord/Haugesund, samt en halv lektorutdanning med vekt på samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

Hun tror relevant utdanning var vesentlig for at akkurat hun ble valgt til praktikantstillingen.

– Men at jeg har skrevet to bacheloroppgaver om India var nok det som ble avgjørende for at jeg ble tilbudt praktikantplass i New Delhi, forteller Line.

– I tillegg har jeg erfaring fra journalistarbeid, fra Stortinget og som faglærer på en videregående skole. Men det var ingen selvfølge at jeg skulle få jobben likevel, sier hun.


Hun tror utbyttet av tiden som studentpraktikant ved ambassaden har vært stort.

– Jeg har lært mye om Norges forhold til andre land, og i forhold til et stort og viktig land som India i særdeleshet, forteller Line. Jeg har blitt presentert for hvordan diplomatiet fungerer, og hvordan man kan samhandle med land som er kulturelt ulike Norge på mange områder.

– Norges klima – og miljøengasjement og bistandsprosjekter har jeg også blitt godt kjent med. Og på grunn av ansvaret jeg ble delegert, har jeg lært å jobbe effektivt og selvstendig.


 

Lyse jobbutsikter

Under oppholdet i Indias hovedstad jobbet Steine Oma med arbeidsoppgaver relatert til kulturseksjonen, og hun føler hun har fått et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer.

– Jeg jobbet i seksjon for kultur, klima og miljø der jeg hovedsakelig jobbet med norgesprofilering, omdømmearbeid, nettsideoppdatering – og utvikling, samt oppfølging av utviklingsprosjektene som ambassaden er involvert i, sier førstekonsulenten.

Det innebar også planlegging av det store, årlige arrangementet Norgesprofilering. Mange ministre, ambassadører og andre celebriteter var til stede for å kaste glans over arrangementet som hadde fokus på fornybar energi.

Også nærings- og handelsminister Trond Giske tok turen, og Steine Oma benyttet anledningen til å fortelle ministeren at hun en dag skal bli statsminister.

 

Hvor går veien videre?

– Jeg har jo vurdert å bli statsminister, men politikere blir så fort grå. Livet blir aldri som en har planlagt uansett, derfor planlegger jeg ikke så langt. Jeg regner uansett med at jobbutsiktene er lyse, avslutter Steine Oma.

 

Fakta om praktikantstilling
  • Den norske ambassaden i New Delhi tilbyr 2 praktikantplasser hvert år.
  • Hver praktikantperiode varer 6 måneder.
  • Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden kan utbetale et stipend til studenter som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning under oppholdet. Stipendet utgjør for tiden NOK 5.000 pr måned.
  • Praktikantene må selv dekke reise- og boligutgifter.

    Kilde: Utenriksdepartementet