(StudentTorget.no):

Filippinene består av hele 7107 større eller mindre øyer. 11 av dem regnes som hovedøyer og utgjør 93 prosent av landarealet, som til sammen er litt mindre enn Norges. 
 
Landet var lenge delvis styrt av Spania, før USA tok over makten i 1898. Først i 1946 fikk Filippinene fullt selvstyre. Spanske og amerikanske tradisjoner preger i stor grad det filippinske kulturlivet. 
 
Asurblått hav, hvite strender, palmer og spennende byer og en spennende kultur trekker masse turister til Filippinene hvert år, og turistnæringen utgjør 56 prosent av landets BNP. Ellers er landbruk viktig, og sysselsetter omlag en tredjedel av befolkningen. 
 
På Filippinene finnes det omkring 607 offentlige og 1573 private utdanningsinstitusjoner, deriblant Asias eldste universitet, Santo Tomas-universitetet som ble etablert i 1611.

 
Finansiering 
 
Du må betale skolepenger om du skal studere på Filippinene. Prisene varierer, så sjekk med det aktuelle studiestedet. 
 Fakta
Offisielt navn: Republika ng Pilipinas
 
Areal: 300 000 km²
 
Innbyggertall: 105 720 644 (2013)
 
Innbyggere per km²: 354,2
 
Hovedstad: Manila
 
Offisielle språk: Filipino, engelsk
 
Statsoverhode: Benigno Aquino (stats- og regjeringssjef)
 
Mynt: Peso à 100 centavos
 
Valutakode: PHP

 

(Kilde: Snl.no)

 
Basisstøtten du får fra Lånekassen på 97 850 kroner. Du kan også få opptil 120 433 kroner i året som støtte til skolepenger om du studerer ved et godkjent lærested på Filippinene. Sjekk om lærestedet ditt er godkjent her
 
Om skolepengene ikke overstiger 61 590 kroner, som er grensa for når Lånekassen slutter å gi deler av skolepengestøtten som stipend på bachelornivå, vil du kunne få 50 prosent av skolepengelånet i stipend. Etter denne grensen gis resten av støtten kun som lån. Til utdanning på masternivå og delstudier gis 70 prosent av skolepengestøtten opp til 61 590 som stipend.
 
En bachelor på Filippinene kan ta mellom tre og fem år å fullføre. Merk deg at det ikke er alltid du da har rett til støtte de første årene av en bachelorgraden, da de ikke kan sidestilles med nivået på en norsk bachelor, som vanligvis løper over tre år. 
 
I tillegg til basisstøtte og skolepengestøtte, kan du få støtte som skal dekke to hjemreiser i året, samt støtte til et språkkurs eller et tilretteleggingssemester om du skal studere på filippinsk. 
 
Et tilretteleggingssemester vil si at du bor på Filippinene i ett semester før du starter på studiene og tar et språkkurs ved et offentlig godkjent lærested. Kurset må da ha minst 15 undervisningstimer i uken og vare i minst tre måneder. Du må også opplyse i søknaden om hvor du planlegger å studere og hvilken grad du har tenkt til å ta etter tilretteleggingssemesteret.
 
Du kan lese mer om studiestøtte i utlandet her

 
Godkjenning av studiet
 
Mye av utdanningen på Filippinene er lagt opp annerledes enn i Norge. Det betyr at du selv må sjekke opp at utdanningen du tar blir godkjent i Norge. Dette gjelder spesielt om du studerer til yrker der du må ha autorisasjon i Norge for å kunne jobbe etter studiene. 
 
For eksempel er medisinutdanningen på Filippinene to år kortere enn den er i Norge, hvilket betyr at selv om du får dekket de fleste fag, får du alt for lite undervisning i hvert av dem. På sykepleiestudiet er ofte problemet at utdanningen inneholder mange fag som ikke er profesjonsspesifikke, altså at de ikke har nok med sykepleieyrket å gjøre. 
 
Sjekk med NOKUT om studiet du tenker å gå er godkjent i Norge. Om du skal studere helserelaterte fag bør du også sjekke med Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell  (SAK), som er de som vurderer om du utdanningen du har tatt er gjevngod med den du ville fått i Norge, og om du får autorisasjon til å jobbe her hjemme. 
 
Du kan lese mer om regler for autorisasjon i denne saken
 

 
Søknadsprosess
 
Du søker om plass direkte til lærestedet og finner søknadsskjema på nettsidene deres. Når du søker kan du bli bedt om å ta en opptaksprøve, sende inn motivasjonsbrev og anbefalingsbrev, samt et oversatt vitnemål. Om du blir bedt om å sende inn en økonomisk garanti, kan du få det av Lånekassen dersom du får støtte fra dem under studiene. Du må også gjerne sende med fødselsattesten din og flere passfoto. 
 
Når du skal studere i et annet land, er det vanlig å ta en språktest. Dette for å dokumentere at du kan språket godt nok til å kunne følge undervisningen. Hør med lærestedet om du trenger å ta en språktest, og hvilken de vil du skal ta. 
 
Om du skal studere på engelsk er det vanlig å ta en TOELF- eller en IELTS-test. TOELF-testen kan tas i Moss og koster 1500 kroner. IELTS-testen koster 2395 kroner og kan tas i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim. Begge testene kan tas opptil to år før du starter studiene.
 
Du må ha studentvisum om du skal studere på Filippinene. Dette må ordnes før du reiser, og du får hjelp til dette ved den Filippinske ambassaden i Oslo. 
 
 
Karakterskala
 
På Filippinene er det vanligst å bruke en karakterskala som går fra 1-5, der 1 er beste karakter og både 4 og 5 er ikke bestått. I mellom finner du karakterene 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 og 3, der 1.25 altså er veldig bra og 3 er den dårligste karakteren over stryk. 
 

 
Prisnivå
 
Prisnivået på Filippinene er mye lavere enn i Norge, og du kommer langt med studiestøtte fra Lånekassen. Mens gjennomsnittsprisen på en ettroms i Oslo sentrum ligger på over 11 000 kroner i månedlig leie, koster det i rundt 3 400 norske kroner i måneden å leie en gjennomsnittlig ettroms i sentrum av Manila. Som student kan du selvsagt også finne billigere alternativer, som i et kollektiv. 
 
Prisene på vanlige dagligvarer som melk og brød ligger på omtrent halvparten av de norske. Et restaurantmåltid koster et sted mellom 25 og 100 kroner, og du får med en halvliter til 8. Er du glad i film, koster kinobilletten i underkant av 40 kroner, mens bussbilletten koster rundt 2,50. 
 

 

 

Klikk her for å se alle studier i utlandet