(StudentTorget.no):

Navn: Mathias Storemyr
Alder: 25 år
Studerer: Førskolelærer, 3. år, ved Høgskolen i Vestfold (HiVe)
Studiested: Tilbringer fire uker i hvert land, henholdsvis Norge, Sverige, Finland og Danmark, som en del av fordypningsprogrammet Nordplus

 

Hvordan kom du fram til at det var hit du ville dra? - Fortell litt om opplegget dere har.

Jeg valgte å ta fordypningen Nordplus for å lære om andre kulturer. Det var også en siste sjanse til å gjøre noe spennende før jeg går ut på arbeidsmarkedet.

Vi er studenter fra de nordiske landene som reiser rundt og lærer om kultur og barnesyn. 

Opplegget vårt går ut på å tilbringe fire uker i hvert av landene (Finland, Sverige, Norge og Danmark), der vi får undervisning i pedagogikk, drama, musikk og forming. I år arbeider vi med "barnets stemme i Norden", som går ut på hvordan vi lytter til barn og barns tanker, og hvordan de får påvirke hverdagen sin i barnehagen. 

 

 


NORDEN-STUDENT: Mathias Storemyr studerer barnesyn og kultur i Norden. 

Hva er den største forskjellen på å studere rundt om i Norden og ved Høgskolen i Vestfold hvor du vanligvis studerer? 


Den største forskjellen ved studiet er nok kulturen og forholdet til sine medstudenter. Vi er nå 13 stykker i klassen med forskjellig kultur. Vi både bor og studerer sammen, så miljøet er mer intenst enn hjemme i Norge.

 

Hvordan er en vanlig dag i Norden? - Hvor du nå befinner deg?  

En vanlig dag for oss er undervisning fra 08.30 til 14.30 eller 16.30. Det er også noen sosiale aktiviteter i regi av skolene, samt praksis i hvert av landene. For tiden befinner vi oss i Jakobstad, Finland. Det skal også skrives loggbok hver dag om møtene vi har med kulturene i de ulike landene.

 

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentmiljøet er veldig godt. Man bor tett på hverandre og blir godt kjent. De som melder seg på studiumet er gjerne veldig hyggelige og nysgjerrige mennesker.

 

Har du støtt på noen utfordringer underveis?

Den største utfordringen for de fleste har vært språket. Svensk, norsk og dansk i skjønn blanding tar litt tid å venne seg til. Det lønner seg også å planlegge reisene godt mellom landene for å unngå stress og høye utgifter.


 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Det blir nok en del timer foran dataskjermen eller nedgravd i faglitterære bøker. Er ellers glad i å lytte til musikk. Prøver også å være litt sosial og dra ut med venner og kjente, men får gjerne nok menneskelig kontakt gjennom studiene.

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, har du evt. noen tips til nye studenter?

Jeg kan absolutt anbefale folk å studere ved Høgskolen i Vestfold. Jeg vil også oppfordre nye studenter så vel som de mer rutinerte, til å engasjere seg og ta litt risker. Det er gøy, spennende og man blir gjerne kjent med en rekke hyggelige mennesker.

LES OGSÅ: Julie studerer medisin i Latvia