Hvordan kom du frem til at det var til Lisboa/Portugal du ville dra?

Etter å ha fullført en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, på Handelshøyskolen BI Campus Stavanger, var jeg noe usikker på hva jeg ville ta mastergrad i.

Jeg bestemte meg for å ta et årsstudium i ledelse ved UiT, for å se om det var retningen jeg ønsket å gå, noe det viste seg å være.

 

Utveksling til Portugal

Alder: Benedikte Abrahamsen

Fra: Farsund

Studerer: Master in Management with specialization in Strategy & Entrepreneurship

Studiested: Católica Lisbon School of Business & Economics

 

Jeg ønsket å flytte til et sted med sol og varme, og gjorde research på skoler og mastergrader i Europa. Ranking, mastergradens lengde, og ingen krav om GMAT, var noen av kriteriene jeg hadde.

Etter å ha søkt grundig, falt jeg på Católica Lisbon School of Business and Economics og «Master in Management with specialization in Strategy and Entrepreneurship», fordi de obligatoriske fagene så vel som det brede utvalget av valgfag passet med mine interesser.

Og vips, plutselig skulle jeg flytte til storbyen Lisboa. Jeg skulle bli kjent med en ny by og et nytt land, treffe mange nye mennesker jeg sent vil glemme og bli mange nye opplevelser rikere.

 

Hva er den største forskjellen på å studere i Portugal og i Norge?

Studielivet i utlandet er annerledes fra hva jeg er vant til i Norge. Skolesystemet i Portugal er annerledes og det tar litt tid å venne seg til det.

De største forskjellen er nok at vi har 4 trimester pr. studieår, med 4 fag pr. trimester. Et trimester varer i ca. 2 måneder og hvert trimester avsluttes med avsluttende eksamen, før et nytt trimester starter.

Vi har et fordypningsfag pr. semester som gir 7 ECTS, de resterende fagene gir 3,5 ECTS.

På Católica er det krav om at man, i tillegg til obligatoriske fag og valgfag, gjennomfører «Career Accelerator Lab», hvilket er aktiviteter som skal bidra til personlig og profesjonell utvikling, samt gi studenter ferdigheter som kan være nyttige for de fleste karrierer.

Karaktersystemet i Portugal er ulikt fra det norske. Det brukes en skala fra 0 til 20, der 20 er best og 10 er laveste ståkarakter. Fordelen med karaktersettingen i Portugal, er at det er mer helhetlig, det er flere vurderinger, ikke kun en avsluttende eksamen som teller 100%.

I de fleste fag, er deltakelse i forelesninger obligatorisk og teller som en del av karakteren (ofte 10%).

I tillegg, har vi obligatoriske innleveringer/ prosjekter og eksamen. Det er mye fokus på gruppearbeid, noe som kommer godt med i videre karriere.

Personlig, syns jeg det krever mer av meg som student her i Portugal, men samtidig lærer jeg mer ved et slikt skolesystem enn i Norge.


 

Fortell litt om studiet og undervisningen?

Studiet mitt består av to semester med fag og ett semester med masteroppgave.

Et semester består av ett semesterlangt fag, 2-3 obligatoriske fag og 3-4 valgfag.

Jeg holder nå på med min masteroppgave, som jeg skriver fra Norge.

Grunnet Covid-19, reiste jeg hjem fra Lisboa i midten av mars og har siden blitt værende i Norge, selv om jeg gjerne skulle vært tilbake i Lisboa og nytt siste rest av studielivet.

Likevel, er jeg glad for at Católica, på grunn av korona, har innført en hybrid-løsning, som gjør det mulig å gjennomføre studiet online.

Som tidligere nevnt, er mye av undervisningen i Portugal obligatorisk. All undervisning foregår på engelsk, og det kreves at man møter forberedt i forelesningene.

Noe av det jeg har likt best med å studere i Portugal, er at klassene er relativt små og man får lett et forhold til professorene.

I forelesningene legges det opp til klassediskusjoner og praktiske oppgaver, noe som bidrar til at man får et godt innblikk i hvordan utfordringer løses, både individuelt og i grupper.

 

 

Hvordan var en vanlig studiedag for deg?

For tiden skriver jeg masteroppgave, og jeg følger noe som heter ”Dissertation Seminar”. Vi er en mindre gruppe studenter, som utvikler hver vår individuelle forskningsretning innenfor samme emne, veiledet av en felles veileder.

Seminarene varer vanligvis tre til fire måneder, og i løpet av denne tiden har vi felles seminarer, gruppediskusjoner og individuelle veiledninger.

Seminarene og veiledningen går online, hvilket gjør at det er mulig å fullføre studiet i Norge, slik jeg har valgt å gjøre.

Forrige skoleår hadde jeg forelesninger og gruppearbeid på skolen, helt frem til Covid-19 kom og medførte at skolen måtte stenge.

De fleste fagene har flere sesjoner man kan velge blant, noe som gjør at man kan sette sammen timeplanen etter egne ønsker.

Jeg valgte å ha flere forelesninger på samme dag, slik at jeg kunne ha en til to dager fri fra forelesning i uka. Noen foretrekker å gjøre det slik, andre velger å spre forelesninger utover uka, slik at det ikke blir så mange timer med forelesninger pr. dag.

Tiden som ikke går med til forelesninger, brukes til selvstudie og gruppearbeid, og gjerne en lunsj på en av de mange koselige kafeene i Lisboa.


 

Er det noe du synes var utfordrende ved å studere i Portugal?

For det første, krever studiet i Portugal mer av deg som student sett i forhold til i Norge.

Det kreves oppmøte i hver forelesning, det er mye gruppearbeid, og eksamen kommer brått etter siste forelesning.

I forbindelse med gruppearbeid, opplevde jeg raskt hvor store forskjeller det er mellom enkelte kulturer, herunder for eksempel å møte på tida og gjennomføre sine oppgaver innenfor angitt tid. Det positive ved dette, er at man i enda større grad lærer å tilpasse seg andre.

For det andre, opplevde jeg det som noe utfordrende at det aller meste går veldig tregt i Portugal.

De fleste har det sjeldent travelt, noe samfunnet bærer preg av. Alt av tjenester tar lang tid og det oppleves som svært lite effektivt. Å stø i kø i banken, billettluker og på butikken er en del av den portugisiske hverdagen, og det er noe man bare må venne seg til.

I tillegg, vil man oppleve at det er mange portugisere som ikke snakker engelsk, men heldigvis gjør man seg som regel alltid forstått på en eller annen måte.


 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der du studerte?

Det er ingen tvil om at det er billigere i Portugal enn i Norge. Ifølge portugiserne har leieprisene i Lisboa økt de siste årene.

Leieprisen avhenger selvsagt mye av hvordan og hvor man velger å bo. De fleste studentene her velger å bo i kollektiv og betaler mellom 350€ og 600€ i måneden. Ønsker man å bo i egen leilighet, vil det fort koste 900€-1300€ i måneden.

Levekostnadene i Portugal har nok økt i de senere år, men det er fremdeles billig. Å spise ute på restaurant eller kjøpe seg et glass vin på byen er langt billigere enn i Norge. En god middag med vin ligger på rundt 20€, mens en øl kan koste så lite som 50 cent.

 

 

Hva gjorde du når du ikke var på skolen?

I ukedagene går så å si all tid med til forelesninger, gruppearbeid og selvstudier.

Det ble likevel som regel middag på restaurant, med gode venner, en til flere ganger i uka.

Lisboa byr på mange muligheter, og byen er fylt med fine utsiktspunkter, vakre strender og koselige kafeer og restauranter.

I Bairro Alto, møter man andre studenter i studentbarer, og i Santos, finner man nattklubber.

I helgene, reiste jeg gjerne på utflukter til steder utenfor byen, dro på stranda og deltok på ANSA-arrangementer.

Som økonomiansvarlig i ANSA Lisboa, gikk også noe av tiden med til planlegging og gjennomføring av arrangementer for norske studenter i Lisboa, noe jeg syns var utrolig kjekt.

Nå er studielivet derimot ganske annerledes.

Å kun følge studiet via Internett, medfører at jeg går glipp av det sosiale som middager, kvelder på byen og reiser til andre deler av Portugal, men jeg fikk heldigvis oppleve mye i løpet av den tiden jeg var i Lisboa.


 

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentmiljøet i Lisboa er veldig bra.

Med tre store skoler, blir det fort mange studenter og deriblant mange internasjonale studenter. Med ca. 50% internasjonale studenter på Católica, er det lett å bli kjent med ulike kulturer og lære av det.

Første uka på Católica er en «Welcome-week», med flere arrangementer hvor man blir kjent med andre studenter.

Det er i tillegg mulig å melde seg inn i ulike studentklubber.

Utover dette, man må selv ta initiativ til å bli kjent med andre, men jeg opplevde aldri dette som et problem da alle er åpne for nye bekjentskap.

Det er også verdt å nevne at det er et studentmiljø for norske studenter i Lisboa, og via ANSA Lisboa har jeg blitt kjent med norske studenter som jeg trolig ikke hadde møtt ellers.

 

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, og har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Jeg vil absolutt anbefale andre å studere ved Católica Lisbon School of Business and Economics. Det er en opplevelse for livet.

Å studere i utlandet, er en god mulighet til å gå utenfor komfortsonen og bygge et nettverk utenfor Norge.

Mitt utenlandsopphold bidro til at jeg utviklet meg både personlig og faglig. Jeg ble kjent med nye mennesker, tilpasset meg nye kulturer og lærte meg å beherske engelsk på en helt annen måte. Jeg har uten tvil vokst og blitt mer åpen som person.

Å reise til et nytt land, studere på et annet språk enn morsmålet, og sette seg inn i hvordan alt fungerer, kan by på utfordringer.

Mine beste tips til nye studenter, er først og fremst å finne seg en bolig før man reiser fra Norge. Det er kjipt å bruke de første dagene i Lisboa på å finne en boplass, mens andre studenter deltar på arrangementer og blir kjent.

Jeg vil også anbefale å spare opp litt ekstra penger før man reiser, slik at man har mulighet til å reise rundt i landet og unne seg litt ekstra.

Sist, men ikke minst, er det viktig å være forberedt på at mye av tiden vil gå med til å studere. Studiet krever mye, men det er også rom for mye moro. Søk etter Facebook-grupper for internasjonale i Lisboa, og benytt deg av ANSA for å få gode tips til ditt utenlandsopphold.

Lykke til!