(StudentTorget.no):

Hvor lang må stilen være, lærer? Dette er kanskje det vanligste spørsmålet i forbindelse med stilskriving i videregående skole. Jeg pleier å svare at et vanlig krav til et skriftlig eksamenssvar er fire A4-sider (med vanlig skrift). Stilen bør ikke være kortere enn det.

Noen elever nøyer seg med å levere stiler på to sider eller to og en halv side. Slike svar får sjelden særlig gode karakterer. Som oftest blir ikke slike stiler vurdert til bedre karakter enn 2. Det bør også nevnes at det er sjelden tre-siders-stiler får bedre karakter enn 3.
 
På den andre siden er det ikke noe mål å skrive sju til åtte sider. Det kommer selvsagt an på hva som står på disse sidene. Hvis det er mange sidesprang og mange gjentakelser, trekker så lange stiler snarere ned enn opp.
 
Fire-fem sider er altså et mål du bør ta sikte på å nå. Det er også et poeng at det du har produsert på eksamensdagen (eller på en heldagsprøve), skal stå i forhold til den tiden du hadde til disposisjon. Det er vel stort sett enighet om at et svar som bærer preg av hastverksarbeid og er ufullstendig både i form og innhold, ikke fortjener beste karakter. Derfor er det ofte en sammenheng mellom holdning og innsats og den karakteren som blir gitt til eksamen. Med andre ord: karakteren er ofte som fortjent. Statistikken sier at gjennomsnittskarakteren de siste årene ligger rundt 3.0         
 
Det er vanskelig å gi en bestemt metode eller oppskrift for hvordan du skal gå fram når du skriver stil. Det viktigste er at du finner en form som fungerer for deg. Det beste rådet jeg kan gi er at du er kritisk til deg selv i skrivesituasjonen, og at du arbeider og øver bevisst for å utvikle dine skriveevner. Alle kan ikke bli forfattere, men alle kan bli bedre enn de er i dag. Dette heftet er ment som et forsøk på å gjøre deg til en bedre skribent, men for å bli en bedre skribent, må du skrive.
 
Det å skrive er i seg selv den beste treningen du kan få, men det er også viktig å lese det andre har skrevet. Derfor er det viktig å lese både skjønnlitteratur og sakprosa. All erfaring tilsier at det er en nær sammenheng mellom lesing og skriveferdigheter.