(StudentTorget.no):

Læringssenteret, somer en avdeling av KUD, som er ansvarlige for å utarbeide eksamensoppgaver og gjennomføre sensur av eksamensbesvarelser i norsk, har gitt noen vurderingskriterier for en god tekst:
 
  • Teksten skal kommunisere. Det betyr at teksten skal formidle tanker, følelser, stemninger, kunnskap, innsikt og perspektiv til leseren. Teksten må ha et helhetlig preg der de enkelte delene henger sammen og står i et fornuftig forhold til hverandre.
  • Teksten skal være planlagt og organisert. Det betyr at teksten må være ryddig og organisert, både når det gjelder innhold, struktur og ytre oppsett. Teksten må deles opp i avsnitt, det bør være en innledning, en hoveddel og en avslutning. Dessuten bør leseren ha en følelse av at teksten er planlagt og gjennomtenkt og at den innbyr til lesing.
  • Teksten skal ha en indre logisk oppbygging og sammenheng. En indre logisk oppbygging og sammenheng styres i stor grad av at de enkelte delene står i et logisk forhold til hverandre.
  • Teksten skal ha språklig flyt og variasjon. Det forventes at elever på dette nivået kjenner til sammenbindingsmekanismer og vet hvordan man kan variere språkbruken.
  • Teksten skal vise at eleven er språklig sikker. Når det gjelder kravet til språklig kompetanse (å være språklig sikker), menes det kravet om å skrive noenlunde riktig norsk. Det betyr at eleven setter komma der det er naturlig med en pause, bruker stor bokstav i egennavn og i begynnelsen av en setning og at det ikke er for mange og grove rettskrivingsfeil. Det forventes også at eleven skriver fullstendige setninger som består av både subjekt og verbal.