Endelig er en ny utgave av Norges største studentmagasin sluppet! Vi er stolte av å kunne si at vi har laget det mest innholdsrike og interessante magasinet til dags dato.

I årets første utgave av Campus kan du nemlig lese mer om hva som gjør Magnus Carlsen til tidenes yngste verdensmester, og hvordan du kan skaffe deg en miljøfokusert karriere som passer dine grønne verdier. Vi har  også laget en reportasje som tar for seg alternative (konspirasjons) teorier, i tillegg til en hel rekke av andre reportasjer, kultur og kuriosasaker.

Campus har landsdekkende distribusjon til alle studiestedene her til
lands, samt distribusjon på en rekke knutepunkter i alle de norske
storbyene. Derfor kan du ta med deg magasinet helt gratis fra din skole, eller der du oppholder deg i fritiden din.

Riktig god lesning.