(StudentTorget.no):
 
Undersøkelser gjennomført av AKAN kompetansesenter viser at det råder en liberal drikkekultur blant studenter, noe som kanskje ikke kommer overraskende på så mange.
 
I rapporten ”Helter og hengehuer”, kommer det frem at 45 prosent av studentene som deltok i undersøkelsen hadde et risikofylt drikkemønster. 
 
Rapporten skriver også at andelen studenter med risikofylt alkoholkonsum er høyere blant kvinnelige studenter enn mannlige studenter, og henviser til en undersøkelse som viser at 40 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo hadde høy eller alvorlig risiko for å utvikle alkoholrelaterte helseskader.
 
Direktør for AKAN kompetansesenter, Elisabeth Ege, er ikke bare bekymret for selve konsumet, men også for det sosiale presset mange studenter opplever. Undersøkelsen viser at mange studenter som velger ikke å drikke, føler seg ekskludert fra sosiale arenaer der alkohol er i fokus.
 
- 56 prosent av de spurte etterlyser flere alkoholfrie tilbud og 24 prosent hadde deltatt mer på studentarrangementer om det hadde vært mindre fokus på alkohol. Ikke alle kan eller vil være med på fylla. Utfordringen blir å skape et studentmiljø som inkluderer alle grupper. Her har ledelsen ved høyskolene og universitetene et ansvar, likeså studentorganisasjonene, sier Ege i en pressemelding.
 
Som StudentTorget skrev i forrige uke, har alle utdanningsinstitusjonene i Bergen gått sammen om å utvikle høstens fadderuke, hvor de legger opp til mindre alkoholfokus og mer faglig innhold enn det som har vært vanlig tidligere. 
 

LES OGSÅ: Unge avholdsfolk har mindre sex og færre venner