En tredjedel av norske studenter svarer i en ny undersøkelse at de drikker ukentlig, men det er mengden som sjokkerer de tilreisende studentene mest.

Det er kanskje ikke noen overraskelse i de tallene som TNS Gallup frembringer i en undersøkelse de har gjort for Studentsamskipnaden i Trondheim.

Den viser nemlig at 96 prosent av spurte norske studenter drikker alkohol, og at det står i sterkt kontrast med en rekke av tilreisende studenter fra utlandet.

Ifølge en artikkel skrevet av nyhetsbyrået NTB har undersøkelsen vist at en tredel av norske studenter drikker ukentlig, og at det er mengden som sjokkerer utenlandsstudentene mest. En tredel av de spurte opplyser nemlig at de drikker syv eller flere alkoholenheter i løpet av en kveld, mens 14 prosent av mennene vedkjenner at de drikker ti eller flere.

Det er spesielt studenter fra Afrika og Asia som i undersøkelsen svarer at de enten er totalt avholdende, eller at de drikker svært sjelden. Til sammenlikning er den norske «standarden» å drikke fem halvlitere eller tilsvarende i løpet av en kveld ute på byen.


 

Ikke et særnorsk fenomen

Det kommer også frem at drikkekulturen ikke nødvendigvis er et særnorsk fenomen, da flere av de spurte utenlandsstudentene fra vestlige land oppgir at de drikker vel så ofte, men mindre hver gang.

En tredel drikker ukentlig og 8 prosent to-tre ganger i uken Utenlandsstudentene fra vestlige land drikker like hyppig som de norske, men ikke like mye. Også de europeiske studentene, særlig kvinnene, er negative til at det drikkes så store mengder, skriver Adresseavisen.

Norsk «standard» er å drikke fem halvlitere eller tilsvarende i løpet av en kveld. En tredel opplyser at de drikker syv eller flere alkoholenheter hver gang og 14 prosent av mennene heller i seg ti eller flere alkoholenheter i løpet av en fest.

Kilde: Ntb