Hva gjør en webmarkedsfører

En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert markedsanalyse, vurdering og optimalisering av lønnsomhetspotensiale, konseptutvikling og innholdsproduksjon.

Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter og organisasjoner. Jobber du med markedsføring, vil du være opptatt av å kartlegge kundenes behov, utforme produkter, sette priser, gjøre produktet tilgjengelig, informere gjennom reklame og utvikle kunderelasjoner.
 
Markedsføring handler om kommunikasjon, hvordan du som bedrift kan nå ut til forbrukerne eller kundene på best mulig måte for å videreformidle ett buskap. Det handler om å forstå kundenes behov for å deretter kunne tilby dem produkter og tjenester som møter disse behovene som samtidig skiller seg fra konkurrentenes tilbud. En markedsfører analyserer markedet, utarbeider markedsundersøkelser,  planlegger, gjennomfører og følger opp markedsaktivitetene i bedriften, lager markedsplaner, gjennomfører profileringsarbeid, jobber med merkevarebygging og strategi.
 
Forskjellen mellom å jobbe med vanlig markedsføring og webmarkedsføring er at man har fokus på internett som markedsføringskanal. Man utarbeider da egne strategier tilpasset internett, som arbeid gjennom sosiale medier, reklame- og annonseeksponering på nettsider og generell markedskommunikasjon på internett. Svært mye av arbeidet vil gå ut på å gjøre bedrifter, produkter eller tjenester synlige på nettet.
 

Personlige egenskaper - Webmarkedsfører

En webmarkedsfører må like å kommunisere med andre mennesker, i og med at det er en stor del av jobben. Det er også viktig an man er kreativ i tillegg til å ha analytiske egenskaper. Du må også holde deg oppdatert, det handler hele tiden om å tilpasse seg etter forbrukeren og markedet. Gode datakunnskaper og inngående kjennskap til trender og funksjoner på internett er også svært viktig. 

Utdanning / kompetansekrav - Webmarkedsfører

For å bli markedsfører kan du blant annet studere økonomi og administrasjon, siviløkonom, og markedsføring i Norge eller utlandet. Det finnes også egne studier som er spesifikt rettet mot webmarkedsføring, og kalles ofte digital markedsføring. Studier finnes både på bachelor- og masternivå.

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Webmarkedsfører


Jobbmuligheter - Webmarkedsfører

Det vanligste er å jobbe med webmarkedsføring i bedrifter. Enhver markedsavdeling vil ha behov for ansatte med kompetanse innen webmarkedsføring. Man kan også jobbe i reklamebyråer eller i IT-konsulentselskaper som tilbyr tjenester innen webmarkedsføring/digital markedsføring. Man kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende og selge sine tjenester på frilansbasis. 


 

KarriereStart.no - Temaside Webmarkedsfører

KarriereStart.no - Stillingsannonser Webmarkedsfører

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Webmarkedsfører

Lønnsnivå - Webmarkedsfører

Lønnen vil variere ut fra  utdanningsnivå, erfaring, spesialkompetanse, arbeidsområde, ansettelsesforhold og ansiennitet. Dersom man jobber frilans vil lønnen preges av mengde oppdrag. 

Takk til / Kilder

Markedsforbundet: www.markedsforbundet.no

www.timepoint.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner