Hva gjør en webdesigner

En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder WEB2.0 og sosiale medier. Samtidig kreves det kreativitet for å utvikle god grafikk og animasjon. Denne kreativiteten må også balanseres av hensyn til brukervennlighet og tilgjengelighet, samt en strukturert tilnærming til publisering og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver
Webdesigneren forholder seg til kundens eller egen virksomhets krav, finner spesifikke behov og definerer de målene som skal nås.

Videre vil det gjerne vær vedkommendes ansvar å designe programmets arkitektur, og velge metoder for tilgang til informasjon og forsyning. Og tegne grensesnitt, og utforme koblingen mellom figurer, bilder og farger.
En annen oppgave kan være å bestemme og skape maler for å vise ulike typer innhold – ved redigering av programmer og spesifikke språk.

Oppretting av programmodell for å teste brukervennligheten og med tanke på retningslinjer for tilgjengelighet – som for eksempel WCAG – og sjekke om det svarer til kundenes forventninger.


Utvikle web- eller multimediaprogrammer på bakgrunn av kundens/virksomhetens behov, og i samsvar med regler og standarder gitt av W3C (World Wide Web Consortium).

Holder nær kontakt med programvareutviklere og er i stand til å ta del i foreløpige valg av utviklingsspråk og databaser. Deltar også i valg av servere og nettverk som skal brukes i et prosjekt. Gir samtidig råd til hvordan verktøy for e-handel fungerer – og om hva som er problemene med konfidensialitet og sikkerhet ved transaksjoner.
Tilpasser bilder, lyd, video og multimedia-filer og plasserer dem riktig i det utviklede programmet.

Tester kompatibiliteten med systemer der programmene skal kjøres, og definerer minimumskravene som trengs for bruken. Samt testing og feilsøking i programmer.

Delta i utgivelsesfasen av et produkt, både via Internett og ved duplisering av multimediastøtte. Er også i stand til å gripe inn i redigerings- og publiseringsfaser forut for distribusjon.

Eventuelt bruk av og/eller integrasjon til sosiale medier der det er relevant for virksomheten og kan bidra til å realisere forretningsidé og -mål.


Personlige egenskaper - Webdesigner

Denne rollen krever kreativitet til å komponere og harmonisere multimedia-objekter. For å lage grensesnitt er det også nødvendig med kreativitet for å møte kundens behov og smak.

Det er også viktig med analytiske og komparative egenskaper, samt fantasi og proaktivitet for å utvikle og gjennomføre gode løsninger.

Sans for detaljer, logisk tankegang, en målrettet tilnærming, fleksibilitet, besluttsomhet, evne til planlegging, samhandling og ledelse er viktig for å oppnå gode resultater.

Utdanning / kompetansekrav - Webdesigner

Her kan så vel polyteknisk som økonomisk/administrativ utdanning være relevant, samt med kurs og annen relevante realkompetanse. Like viktig er at man har erfaring og evnen til å kombinere teori og praksis i en rolle som vettug utvikling og bruk av nettet på en måte som fremmer forretning.

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Webdesigner


Jobbmuligheter Webdesigner

Med stadig mer utnyttelse og bruk av nettet, inklusiv mobile løsninger og terminal konvergens, vil jobbmulighetene her være gode. Det er imidlertid mange som konkurrerer på dette jobbmarkedet, slik at utdannelse, erfaring og evner er en forutsetning for å kunne lykkes.


KarriereStart.no - Temaside Webdesigner

KarriereStart.no - Stillingsannonser Webdesigner

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Webdesigner

Lønnsnivå - Webdesigner

Lønnen vil variere fra virksomhet til virksomhet, men tall fra SSB i 2010 viser at gjennomsnittlig lønn for denne yrkesgruppen er 571 000 kroner i året. Lønnen vil imidlertid komme an på hvilken bransje man jobber i, samt hva man jobber med, og hvor lenge man har jobbet der.

Mer informasjon / linker

Den norske dataforeningen www.dataforeningen.no

EUCIPs standarder for en web & multimedia master http://img8.custompublish.com/getfile.php/1288390.1488.ewprafcwqt/EUCIP+Web+&+Multimedia+Master+Framework.pdf?return=www.dataforeningen.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner