Hva gjør en advokatsekretær

Som advokatsekretær, jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning.

Advokatsekretærens hovedoppgave er lette advokatens jobb og å få kontoret til å fungere på best mulig måte.

Typiske arbeidsoppgaver for en advokatsekretær kan være:

  • Skriving av brev og andre dokumenter på vegne av advokaten
  • Betjene telefonen, svare og videreformidle kontakt
  • Være advokatkontorets ansikt utad. Ta i mot klienter
  • Arkivering og annen dokumenthåndtering
  • Bestilling av møter og reiser
  • Fakturering og regnskap
  • Andre kontorrelaterte oppgaver.

 

Personlige egenskaper - Advokatsekretær

Advokatsekretæren må ha gode datakunnskaper og være god i norsk muntlig og skriftlig.

Det er også viktig med gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig, hvis man har ennå flere språk er dette ofte veldig postivt.

Advokatsekretæren må også ha gode kunnskaper om lover og forskrifter.

Advokatsekretæren må være utadvendt og omgjengelig, da mye av jobben er å ha kontakt med advokatens klienter.

Det er viktig at advokatsekretæren er strukturert, effektiv og nøyaktig, og kan takle en hverdag som til tider kan være noe hektisk.

Det er også en fordel om man er fleksibel, da arbeidsmengden kan variere veldig fra dag til dag.

 

Utdanning / kompetansekrav - Advokatsekretær

Flere fagskoler tilbyr fagskoleutdanning til advokatsekretær.

 

Videreutdanning for advokatsekretærer

Når du har jobbet som advokatsekretær i noen år, kan du videreutdanne deg til advokatassistent.

Les mer om studiemuligheter for yrket Advokatsekretær:


 

Jobbmuligheter - Advokatsekretær

Som advokatsekretær, kan du jobbe på et advokatkontor, i offentlig forvaltning eller i juridiske avdelinger i større bedrifter.

Som advokatsekretær, kan du også søke ulike jobber i politiet eller innenfor domstolene.

Advokatsekretærutdanningen er en god grunnleggende sekretærutdanning, slik at det kan være aktuelt å søke andre typer sekretærjobber også.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Advokatsekretær:

 

Lønnsnivå - Advokatsekretær

Lønn vil variere avhengig av arbeidsplass, ansiennitet og utdanningsnivå.

 

Mer informasjon / linker