Hva gjør en Psykolog

En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.

Det er mange muligheter til å spesialisere seg i ulike områder. Felles for psykologer, er at de arbeider med menneskelig psyke – både en individuelt eller i grupper.

Som psykolog må du ha stor tålmodighet, ettersom noen av dine klienter kan komme til deg for behandling over flere år. 

Vanlige arbeidsoppgaver
Spesialiteter i psykologi er: psykoterapi, psykotraumatologi, nevropsykologi, helsepsykologi, gerontologi, barnepsykologi, pedagogisk psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Hvis du er ansatt i det offentlige, må du undersøke og behandle mennesker med psykiske helseproblemer, samt gi råd om sosiale, psykologiske, eller organisatoriske spørsmål.

Din arbeidsplass kan være sosiale tjenester for barn og familier, den kommunale psykologtjenesten, barnehager og skole, og ulike behandlingssentre.


Også ved sykehusene er det arbeid for psykologer. Det er delvis i psykiatriske og nevrologiske avdelinger, men også i avdelinger som ikke behandler psykiatriske pasienter. Det kan for eksempel være behov for en psykolog til personer som har en livstruende sykdom og trenger å snakke om det. Psykologer jobber gjerne sammen med leger, sosialarbeidere, fysioterapeuter, etc.

Som uavhengig psykolog med egen praksis vil du komme til å behandle mennesker i alle aldersgrupper. Behandling av personlige problemer er et samarbeid mellom deg og kunden der det antas at klienten må utvikle og ta ansvar for problemene han eller hun har. Dette kan skje på klinikken, eller ved å dra ut for å besøke klienten.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Psykologer finner du som selvstendig næringsdrivende eller som ansatte i helse- og sosialsektoren, skoleverket og arbeids- og attføringssektoren - ofte i samarbeid med andre faggrupper. Psykologene arbeider også ved universiteter, høgskoler, forsknings- og utredningsinstitutter, i offentlig og privat administrasjon og i næringslivet.


Personlige egenskaper - Psykolog

Det er viktig å ha god oversikt, mot til å ta beslutninger, være energisk og ikke minst være i stand til å snakke med folk med alvorlige personlige problemer og hjelpe dem.

LES OGSÅ: Kovu studerer psykologi i Aberystwyth i Wales

Utdanning / kompetansekrav - Psykolog

For å bli psykolog må du ta høyere utdanning.

LES OGSÅ: Er du interessert i å bli leder? Vibeke Moe er utdanningsleder på psykologisk institutt!

Studievalg.no - Relaterte studier til Psykolog


Jobbmuligheter Psykolog

Psykologi er et populært fag, og etterspørselen etter psykologisk kunnskap øker stadig, både i offentlige virksomheter, helsevesen, forvaltning og i privat sektor.

LES OGSÅ: Vurderer du psykologi profesjon? Les dette først!

KarriereStart.no - Temaside Psykolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Psykolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Psykolog

Lønnsnivå - Psykolog

I følge SSB 2010 har psykologer en gjennomsnittslønn på 494 400 kroner i året. Lønnsnivået avhenger for øvrig mye av blant annet ansiennitet, formell kompetanse og arbeidsansvar, samt om du arbeider i privat eller offentlig sektor.

LES OGSÅ: Marie har studert psykologi i London

Mer informasjon / linker

Norsk psykologiforening http://www.psykol.no/
 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner