Hva gjør en Psykolog

En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning.

Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.

Det er mange muligheter til å spesialisere seg i ulike områder. Felles for psykologer, er at de arbeider med menneskelig psyke, både individuelt eller i grupper.

Som psykolog, må du ha stor tålmodighet, ettersom noen av dine klienter kan komme til deg for behandling over flere år. 

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver for en psykolog:

  • utrede, diagnostisere og behandle pasienter
  • gjennomføre terapisamtaler med pasienter
  • samarbeide med og veilede annet helsepersonell og tjenester
  • planlegge og gjennomføre folkehelsetiltak og forebygging i kommunen
  • veilede nærpersoner, skoler eller andre
  • dokumentasjon og journalføring
  • drive kursvirksomhet, organisasjons- og lederutvikling
  • drive med forskning

 

Spesialiteter i psykologi er: psykoterapi, psykotraumatologi, nevropsykologi, helsepsykologi, gerontologi, barnepsykologi, pedagogisk psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Behandling av personlige problemer er et samarbeid mellom deg og kunden, der det antas at klienten må utvikle og ta ansvar for problemene han eller hun har. Dette kan skje på klinikken, eller ved å dra ut for å besøke klienten.

Psykologer jobber gjerne sammen med leger, sosialarbeidere, fysioterapeuter, etc.


 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Psykologer finner du som selvstendig næringsdrivende, eller som ansatte i helse- og sosialsektoren, skoleverket og arbeids- og attføringssektoren - ofte i samarbeid med andre faggrupper.

Som psykolog, vil du komme til å behandle mennesker i alle aldersgrupper. 

Hvis du er ansatt i det offentlige, må du undersøke og behandle mennesker med psykiske helseproblemer, samt gi råd om sosiale, psykologiske, eller organisatoriske spørsmål.

Din arbeidsplass kan være sosiale tjenester for barn og familier, den kommunale psykologtjenesten, barnehager og skole, og ulike behandlingssentre.

Også ved sykehusene er det arbeid for psykologer. Det er delvis i psykiatriske og nevrologiske avdelinger, men også i avdelinger som ikke behandler psykiatriske pasienter. Det kan for eksempel være behov for en psykolog til personer som har en livstruende sykdom og trenger å snakke om det.

Psykologene arbeider også ved universiteter, høgskoler, forsknings- og utredningsinstitutter, i offentlig og privat administrasjon og i næringslivet.


 

Personlige egenskaper - Psykolog

Ofte jobber psykologer med mennesker som har vært gjennom vanskelige og traumatiske hendelser.

Du bør derfor være i stand til å snakke med folk med alvorlige personlige problemer og hjelpe dem, samt ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Som psykolog, må du ha evne til å tenke analytisk. Det er viktig å ha god oversikt, mot til å ta beslutninger, og være energisk.

Du må være empatisk, men også profesjonell mot pasienten.

 

Utdanning / kompetansekrav - Psykolog

For å bli psykolog må du ta flere år med høyere utdanning.

Les mer om studiemuligheter for yrket Psykolog:

 

Jobbmuligheter Psykolog

Psykologer er ofte ansatt i offentlige eller i private helseforetak. Pasientbehandling krever at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Du kan også jobbe med undervisning eller forskning. 

Psykologi er et populært fag, og etterspørselen etter psykologisk kunnskap øker stadig, både i offentlige virksomheter, helsevesen, forvaltning og i privat sektor.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Psykolog:


 

Lønnsnivå - Psykolog

Offentlig ansatte psykologer følger generelt tariffen, men avhenger av blant annet ansiennitet, formell kompetanse og arbeidsansvar.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

Selvstendig næringsdrivende påvirker sin egen inntjening.

 

Mer informasjon / linker

  • Norsk Psykologforening - Norges eneste profesjonsforening for autoriserte psykologer og profesjonsstudenter i Norge: www.psykologforeningen.no
  • Samfunnsviterne - Norges største fagforening for deg med mastergrad i samfunnsfag eller humaniora: www.samfunnsviterne.no