Hva gjør en yrkesdykker

I utgangspunktet er en yrkesdykker en fagperson som arbeider under vann. Dette går i hovedsak ut på fagområder som anleggsarbeid, undervannssprenging, varmearbeid, berging, dykkesøk og legging av rør og kabler.

Ved innaskjærs dykking dreier det seg i hovedsak om infrastruktur langs kysten som arbeid med broer, kaier, rør og kabler, bergings- og redningsberedskap i forhold til skipstrafikk. Andre oppgaver kan være ved oppdrettsanlegg eller innen arkeologi.
 
Det er vanlig å spesialisere seg enten innen Nordsjødykking eller innaskjærs dykking siden det er vanskelig å kombinere disse.  
 
Selv om man er yrkesdykker vil mye av arbeidet allikevel foregå over vann. En vanlig arbeidssituasjon vil innebære arbeid med sitt fagfelt på land, og dykke når situasjonen krever det. Derfor er det en fordel å ha en faglig rettet utdannelse slik at man er egnet for en arbeidssituasjon både under og over vann.
 
I dykkeryrket kan det bli mye reising, og i bygg- og anleggsbransjen er det ikke uvanlig med opptil 250 reisedøgn i året. For Nordsjødykking vil antall reisedøgn være noe mindre, og her er det også vanlig med engelsk som arbeidsspråk.
 
Sikkerheten er høyt prioritert i moderne yrkesdykking, og all statistikk viser at det ikke innebærer noen stor risiko i forhold til andre yrkesgrupper. Enhver som er involvert i undervannsoperasjoner har god opplæring i å utføre sine arbeidsoppgaver med fokus på egen og andres sikkerhet. 
 

Personlige egenskaper - Yrkesdykker

Yrkesdykkere må like utfordringer, være praktisk anlagt, ha god fysikk og være forberedt på å jobbe nøyaktig og strukturert under vanskelige forhold.

Man må kunne arbeide selvstendig, men allikevel ha evne til å samarbeide med andre. 

Utdanning / kompetansekrav - Yrkesdykker

Yrkesdykker er i utgangspunktet en tilleggsutdannelse. Den beste bakgrunnen man kan ha er en fagutdannelse, gjerne med fagbrev eller mesterbrev innen bygg og anlegg. 

 
Utdannelsen kan man ta ved Statens dykkerskole i Bergen eller på Norsk yrkesdykkerskole utenfor Oslo. Statens dykkerskole i Bergen er den eneste som tilbyr både grunn- og videreutdanning.
 
For å kunne ta dykkersertifikat må søkeren være over 18 år, og må godkjennes i en helseerklæring foretatt av en lege som er godkjent innen dykkermedisin. 
 
I tillegg til selve dykkerutdannelsen finnes det en rekke kurs beregnet for personell som er involvert i dykkeoperasjoner. Det kan eksempelvis være dykkeleder, kammeroperatør eller dykkerassistent. Disse kursene blir vanligvis kun holdt på forespørsel når det er behov.
 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Yrkesdykker


Jobbmuligheter - Yrkesdykker

Den store industrien i Nordsjøen og Norges lange kyststripe gjør at vi i Norge har mange arbeidsoppgaver for yrkesdykkere.

Det er muligheter for ansettelse både i privat og offentlig virksomhet.

Norske yrkesdykkere er også ettertraktet i utlandet.

 

KarriereStart.no - Temaside Yrkesdykker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Yrkesdykker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Yrkesdykker

Lønnsnivå - Yrkesdykker

Yrkesdykkere som dykker innaskjærs kan ha svært varierende lønnsnivå. En gjennomsnittlig årslønn vil kunne være om lag 300.000 kroner for nybegynnere, imens de mer erfarne kan ha om lag 600.000 kroner i året. Det er ikke uvanlig med opptil 250 reisedøgn i året, så det er viktig å passe på at man ikke blir utnyttet i form av urimelig lav lønn.


NOPEF har forhandlet frem en tarifflønn for Nordsjødykkere som lønnsmessig skiller dykkeren i to kategorier. Trainee-dykkere kan regne med en årslønn på om lag 300.000 kroner. En profesjonell yrkesdykker vil kunne ha opptil 800.000 i årslønn. For å bli ansett som profesjonell yrkesdykker må man ha minimum 300 døgn offshore og minst 150 godkjente dykk.
 
En nordsjødykker kan ha opptil 130 arbeidsdøgn i året.
 

Takk til / Kilder

Norsk Yrkesdykkerskole: www.nyd.org

Statens Dykkerskole ved Høyskolen i Bergen: www.hib.no/dykkerutdanningen
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner