Hva gjør en sosiolog

Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.

Alle sosiologer går gjennom en grunnutdanning hvor de mest relevante klassiske og moderne teorier blir introdusert som et grunnlag for å fortolke, forstå og forklare ulike aspekter av det sosiale fra mellommenneskelige møter og relasjoner til globale sosiale prosesser. De trenes også i metoder for å kunne frambringe informasjon og kunnskap om det sosiale.

Sosiologi søker å fortolke og forklare hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold, og samtidig hvordan samfunnet endres som resultat av menneskelig samhandling. Faget søker å forstå samhandling i lys av vår tids mest aktuelle problemer, debatter og konflikter.

De som går videre i faget etter grunnutdanningen spesialiserer seg innenfor et område som de har interesse for, og trener mer på de teorier og metoder som er nødvendig for å forstå dette området, enten det er arbeid- og organisasjonssosiologi, kultursosiologi eller analyse av ulikhet.


For en mer fullstendig liste over de mange ulike spesialiseringer en sosiolog kan fordype seg i, anbefales det å se på de ulike utdanningsinstitusjonenes kurstilbud, da spesialiseringene kan være ulike ved ulike universiteter og høyskoler.

LES OGSÅ: Sigrid vant årets bærekraftoppgave - nå jobber hun for UD

Personlige egenskaper - Sosiolog

Egenskaper som øves fram i sosiologistudiet er analytisk kompetanse og evne til å beskrive og fortolke sosiale prosesser, oversette teoretisk til praktisk kunnskap, kunne se både helheter og detaljer, arbeide metodisk og systematisk og kunne formidle sine innsikter på en tydelig og ryddig måte.

Det er en fordel om sosiologen har en interesse for og evne til å bruke språket sitt på en god måte til å gjøre dette.  Evne til å arbeide selvstendig og kunne strukturere eget arbeid er viktig, men det er også viktig å kunne samarbeide, gi konstruktive råd og lytte til råd fra andre.

LES OGSÅ: Hvordan lykkes med faget organisasjon og ledelse?

Utdanning / kompetansekrav - Sosiolog

Sosiologyrket krever minimum bachelorutdanning.

LES OGSÅ: Hvordan lykkes med sosiologi og teoritunge fag?

Studievalg.no - Relaterte studier til Sosiolog


Jobbmuligheter - Sosiolog

En utdanning som sosiolog gir grunnlag for arbeid innen offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene. Sosiologer kan du for øvrig finne i en lang rekke posisjoner innenfor sektorer hvor sosiologen har sin interesse og fordypning, fra reklame og salg til i ideelle organisasjoner.


Eksempler på yrker kan være forsker, veiledere, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere, politisk rådgiver, rådgiver, konsulent, HR, prosjektkoordinatorer.

LES OGSÅ: Vurderer du master i sosiologi? Les dette først!

KarriereStart.no - Temaside Sosiolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sosiolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sosiolog

Lønnsnivå - Sosiolog

Under 5 års erfaring – 388 937
5-9 års erfaring – 438 535
10-14 års erfaring – 454 057
15 + - 497 974

Tallene er hentet fra Samfunnsviternes lønnsstatistikk fra 2009.

Mer informasjon / linker

Norsk Sosiologforening http://www.sosiologforeningen.no
Samfunnsviterne http://www.samfunnsviterne.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner