Hva gjør en oversetter / translatør

Arbeidsoppgavene til en oversetter består av å oversette tekster fra ett språk til et annet. Dette kan være skjønnlitteratur, fagtekster eller annen type tekst.

Arbeidet er mer komplisert enn kun den direkte oversettelsen av teksten man arbeider med. Det stilles store krav til nøyaktighet og evne til å kunne tolke meningen og budskapet i teksten. Eksempelvis må man ved oversetting av fagtekster ha en inngående kjennskap til det aktuelle faget slik at eventuelle mistolkninger ikke oppstår. Likeledes må man ved oversetting av skjønnlitteratur ha god kunnskap rundt sjangeren boken er skrevet i, språktonen og stilen til den aktuelle forfatteren. 

Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine oversettelser med det offisielle translatørstemplet.

Autorisasjonsordningen skal være en garanti for at en oversettelse som er utført av en statsautorisert translatør, gjengir utgangstekstens innhold korrekt. Oppdragsgiveren har sjelden selv den nødvendige språklige kompetanse for å vurdere oversettelsens kvalitet. Den som leser oversettelsen, vil på sin side vanligvis ikke kunne gå tilbake til utgangsteksten for å kontrollere innholdet. Vedkommende bruker oversettelsen som en originaltekst. Hvis en oversettelse er unøyaktig og dette fører til tap for oppdragsgiveren, kan oversetteren gjøres økonomisk ansvarlig.


Personlige egenskaper - Oversetter / Translatør

Det er selvfølgelig en forutsetning at man er flytende innen de to språkene man oversetter mellom. Det er også viktig at man har en god språkforståelse og har evne til å lese betydningen av tekster i tillegg til den ordrette oversettelsen. Under dette inngår en generell forståelse av kulturen og landet de aktuelle språkene kommer fra.

Man bør også kunne takle arbeid under hardt tidspress da dette er veldig vanlig i bransjen. 

LES OGSÅ: Farhiya jobber som tolk ved siden av studiene

Utdanning / kompetansekrav - Oversetter / Translatør

Det finnes ikke mange utdanninger som er direkte knyttet til oversettingsyrket.

Ved Universitetet i Agder kan man ta en bachelor i Oversetting og Interkulturell Kommunikasjon, og Universitetet i Oslo vil i 2012 starte et kurs i Skjønnlitterær Oversettelse. 
 
Foruten dette oppfordres det til språkstudier og selvstudium.
 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Oversetter / Translatør


Jobbmuligheter - Oversetter / Translatør

Oversettere har mulighet for å jobbe i både offentlig og privat sektor, men det er svært vanlig for oversettere å jobbe frilans.

Dersom man har oversettingskompetanse utenom de største verdensspråkene kan dette være en stor fordel siden det er stor etterspørsel etter disse. Eksempelvis kan det være urdu, somali, hindu og andre språk fra innvandrergrupper i Norge. 

KarriereStart.no - Temaside Oversetter / Translatør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Oversetter / Translatør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Oversetter / Translatør

Lønnsnivå - Oversetter / Translatør

Generelt sett tjener man mer i det private næringslivet enn i det offentlige.Vil variere stor ut fra mengde oppdrag, hvilket språk man har kompetanse i og etterspørsel.


Takk til / Kilder

Norsk Oversettingsforening: www.oversetterforeningen.no

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: www.nffo.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner