Hva gjør en matteknolog

Veldig kort definert er en matteknolog en ingeniør som har utvikling, produksjon og kontroll av næringsmidler som sitt fagområde.

Matvaremarkedet er i stadig utvikling. Forbrukerne ønsker et bredere matvareutvalg, både ferskt, lett-tilberedt og gjerne litt eksotisk. Oppmerksomheten og kunnskapen om trusler mot mattryggheten er blitt større. Dette krever at næringsmiddelprodusentene er oppdatert, har evne til nytenkning og at det drives forskning og utvikling.

Matteknologen har en sentral plass midt i disse utfordringene.

Du kan få jobb i mange forskjellige næringsmiddelmiljø, for eksempel som produksjonsleder, laboratorieleder, kvalitetsleder, produktutvikler, salgskonsulent, i Mattilsynet, eller i forskningsmiljø.

Som matteknolog kan man også jobbe med undervisning, produktutvikling, analysevirksomhet, salg, småskalaproduksjon og rådgivning overfor næringsmiddelvirksomhet.

Tidligere var tittelen på uteksaminerte kandidater Næringsmiddelteknolog.

Personlige egenskaper - Matteknolog

Matteknologen bør være interessert i mat, mikrobiologi, matkjemi, ernæring og mattrygghet.


 

Utdanning / kompetansekrav - Matteknolog

Studievalg.no - Relaterte studier til Matteknolog

Jobbmuligheter - Matteknolog

 

KarriereStart.no - Temaside Matteknolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Matteknolog

KarriereStart.no - Adrbeidsgivere Matteknolog

Lønnsnivå - Matteknolog

Matteknologene blir i lønnet som ingeniører i det offentlige og private, og lønnen kan variere mye, men anslagsvis fra 300-450.000.- med en bachelorgrad, avhengig av hvor du jobber og hvor lenge du har jobbet.

Lønn med masterutdanning anslagsvis fra 380-500.000.- og mer.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner