Hva gjør en matteknolog

Veldig kort definert er en matteknolog en ingeniør som har utvikling, produksjon og kontroll av næringsmidler som sitt fagområde.

Matvaremarkedet er i stadig utvikling. Forbrukerne ønsker et bredere matvareutvalg, både ferskt, lett-tilberedt og gjerne litt eksotisk.

Oppmerksomheten og kunnskapen om trusler mot mattryggheten er blitt større. Dette krever at næringsmiddelprodusentene er oppdatert, har evne til nytenkning, og at det drives forskning og utvikling.

Matteknologen har en sentral plass midt i disse utfordringene.

Du kan få jobb i mange forskjellige næringsmiddelmiljø, for eksempel som produksjonsleder, laboratorieleder, kvalitetsleder, produktutvikler, salgskonsulent, i Mattilsynet, eller i forskningsmiljø.

Som matteknolog, kan man også jobbe med undervisning, produktutvikling, analysevirksomhet, salg, småskalaproduksjon og rådgivning overfor næringsmiddelvirksomhet.

Tidligere var tittelen på uteksaminerte kandidater Næringsmiddelteknolog.

 

Personlige egenskaper - Matteknolog

Matteknologen bør være interessert i mat, mikrobiologi, matkjemi, ernæring og mattrygghet.


 

Utdanning / kompetansekrav - Matteknolog

Les mer om studiemuligheter for yrket Matteknolog:

 

Jobbmuligheter - Matteknolog

Les mer om jobbmuligheter for yrket Matteknolog:

 

Lønnsnivå - Matteknolog

Matteknologene blir i lønnet som ingeniører i det offentlige og private, og lønnen kan variere mye, men anslagsvis fra 300-450.000 kroner med en bachelorgrad, avhengig av hvor du jobber og hvor lenge du har jobbet.

Lønn med masterutdanning anslagsvis fra 380-500.000 kroner og mer.

 

Mer informasjon / linker

  • Naturviterne - fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag, og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår: www.naturviterne.no
  • Norsk biologiforening (BIO) - organiserer biologer som er universitetsutdannede og arbeider for biologenes interesser i arbeidsmarkedet: www.bio.no
  • Forskning.no: www.forskning.no
  • Bioteknologirådet: www.bioteknologiradet.no
  • Norges Ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med høgskole eller universitetsutdanning: www.nito.no
  • Norsk Biovitenskapelig Selskap (NBS) - fremmer biokjemien i Norge og knytter kontakter til internasjonale biokjemiske organisasjoner: www.biokjemisk.no