Hva gjør en jurist

En jurist jobber med juridiske problemstillinger.

Arbeidsoppgavene dine vil variere avhengig av hvilket felt du jobber eller spesialiserer deg innenfor, men kan innebære:

  • utarbeide dokumenter
  • forske
  • samtale med klienter
  • samle bevis
  • rådgivning til både kunder og kollegaer
  • analysere lover
  • forberede saker til rettsaker
  • arbeide inne i rettsalen

 

Du kan for eksempel jobbe som advokat, dommer, rådgiver, forsker, og mer.

 

Personlige egenskaper - Jurist

Det er viktig at en jurist evner å kommunisere tydelig, og gode skrive- og taleevner er veldig viktig.

Det er også gunstig at man klarer å tenke logisk, forske og analysere og prosessere informasjon.

Som person, bør man også være åpensinnet og ha høye etiske standarder, samt personlig og faglig integritet, da jurister ofte håndterer sensitiv og konfidensiell informasjon.

 

Utdanning / kompetansekrav - Jurist

Alle jurister har samme utdanning i Norge, spesialiseringen skjer gjennom yrkesvalg og etterutdanning.

Utdanningen er 5-årig master i rettsvitenskap, og det kreves generell studiekompetanse.

Det er generelt høyt karaktersnitt for å komme inn på studiet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Jurist:

 

Jobbmuligheter - Jurist

En undersøkelse utført av Norges Juristforbund viser at 97 prosent får jobb etter endte studier, og 89 prosent av disse får stillinger av overveiende juridisk karakter innen et halvt år.

Som jurist, kan du jobbe innenfor mange ulike felt, eksempelvis som advokat og dommer.

Andre jobber med juridisk saksbehandling, i offentlig forvaltning, forsikringsselskap og politi.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Jurist:


 

Lønnsnivå - Jurist

Lønnsnivået vil være sterkt avhengig av hvilken sektor du arbeider i, samt ansiennitet.

Ifølge Norges Juristforbund tjener privatansatte jurister i gjennomsnitt 20 prosent mer enn de i statlig sektor, og 21 prosent mer enn jurister som jobber i kommunal sektor.

 

Mer informasjon / linker