Hva gjør en logoped

En logoped diagnostiserer og behandler barn og voksne som har vanskeligheter med tale- og kommunikasjon på grunn av medfødt, utviklingsmessige, eller ervervede funksjonshemninger.

Eksempler på hva du jobber med som logoped er: artikulasjon (uttale av ord), stamming, tale, reseptivt språk (forståelse), pragmatisk språk (sosiale ferdigheter), oral motorikk og svelging.

Logopeden vurderer hver enkelt klient og utvikler individuelle behandlingsprogrammer for å fremme best mulig forbedring.

Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvor du jobber, men kan innebære:

  • Skriftlige og muntlige tester av klienter
  • Rådgivning
  • Utvikle behandlingsprogrammer
  • Være en informasjonskilde
  • Gjennomføring og evaluering av prosjekter
  • Klinisk revisjon
  • Delta i forskningsprosjekter

 

Du vil vanligvis jobbe som en del av et tverrfaglig team sammen med helsepersonell.

Du kan også samarbeide med fagfolk i utdanning og sosiale tjenester.

 

Personlige egenskaper - Logoped

En logoped bør ha utmerkede muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe med mennesker i en-til-en-situasjoner.

Det er viktig å være tålmodig, og ha takt og medfølelse.

Du bør også være sensitiv til klientenes problemer.

Det er også en fordel å klare å instruere klienten klart og tydelig.


 

Utdanning / kompetansekrav - Logoped

For å bli logoped må du ha mastergrad i logopedi (spesialpedagogikk).

Opptakskravet er foruten generell studiekompetanse, samt gjennomsnittskarakter C, en bachelorgrad i pedagogikk, spesialpedagogikk, førskolelærer, allmennlærer, helsefag, generell psykologi, lingvistikk og fonetikk.

Les mer om studiemuligheter for yrket Logoped:

 

Jobbmuligheter - Logoped

Som logoped, kan du jobbe ved en rekke arbeidsplasser, inkludert: offentlige og private skoler, sykehus, høyskoler og universiteter, rehabiliteringssentre, hjemmebesøk, statlige og lokale helseavdelinger, offentlige etater, og bedriftsmiljøer.

Mange driver også sin egen private praksis.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Logoped: 

 

Lønnsnivå - Logoped

Lønnsnivået er ved fullført profesjonsstudium (master i spesialpedagogikk) omtrent som for lektor.

Dette vil likevel være sterk avhengig av arbeidsplass og ansiennitet.

 

Mer informasjon / linker

  • Norsk Logopedlag (NLL) - en faglig interesseorganisasjon for logopeder som jobber i Norge: www.norsklogopedlag.no
  • Akademikerne - en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende: www.akademikerne.no
  • Forskerforbundet - Norges største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling: www.forskerforbundet.no