Hva gjør en logoped

En logoped diagnostiserer og behandler barn og voksne som har vanskeligheter med tale- og kommunikasjon på grunn av medfødt, utviklingsmessige, eller ervervede funksjonshemninger. Eksempler på hva du jobber med som logoped er: artikulasjon (uttale av ord), stamming, tale, reseptivt språk (forståelse), pragmatisk språk (sosiale ferdigheter), oral motorikk og svelging.

Logopeden vurderer hver enkelt klient og utvikler individuelle behandlingsprogrammer for å fremme best mulig forbedring.

Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvor du jobber, men kan innebære:
- Skriftlige og muntlige tester av klienter
- Rådgivning
- Utvikle behandlingsprogrammer
- Være en informasjonskilde
- Gjennomføring og evaluering av prosjekter
- Klinisk revisjon
- Delta i forskningsprosjekter

Du vil vanligvis jobbe som en del av et tverrfaglig team sammen med helsepersonell. Du kan også samarbeide med fagfolk i utdanning og sosiale tjenester.

Personlige egenskaper - Logoped

En logoped bør ha utmerkede muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe med mennesker i en-til-en-situasjoner. Det er viktig å være tålmodig og ha takt og medfølelse. Du bør også være sensitiv til klientenes problemer. Det er også en fordel å klare å instruere klienten klart og tydelig.


Utdanning / kompetansekrav - Logoped

For å bli logoped må du ha mastergrad i logopedi (spesialpedagogikk).

Opptakskravet er foruten generell studiekompetanse samt gjennomsnittskarakter C, en bachelorgrad i pedagogikk, spesialpedagogikk, førskolelærer, allmennlærer, helsefag, generell psykologi, lingvistikk og fonetikk.

Studievalg.no - Relaterte studier til Logoped


Jobbmuligheter - Logoped

Som logoped kan du jobbe ved en rekke arbeidsplasser, inkludert: offentlige og private skoler, sykehus, høyskoler og universiteter, rehabiliteringssentre, hjemmebesøk, statlige og lokale helseavdelinger, offentlige etater, og bedriftsmiljøer.

Mange driver også sin egen private praksis.

KarriereStart.no - Temaside Logoped

KarriereStart.no - Stillingsannonser Logoped

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Logoped

Lønnsnivå - Logoped

Lønnsnivået er ved fullført profesjonsstudium (master i spesialpedagogikk) omtrent som for lektor. I 2010 var månedslønnen 41 000 kroner i gjennomsnitt. Dette vil likevel være sterk avhengig av arbeidsplass og ansiennitet.

Mer informasjon / linker

Norsk logopedlag: http://norsklogopedlag.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner