Hva gjør en sosialantropolog

Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et helhetsperspektiv på samfunn og kultur, forsøker sosialantropologien å forstå ulike kulturformer på deres egne premisser.

Bachelorprogrammet i sosialantropologi gir deg en bred innføring i verdens kulturelle og sosiale variasjoner. Du vil få forståelse for hvilke ideer og verdier medlemmer i ulike samfunn handler ut fra, og kjennskap til de sosiale og økologiske betingelser for slik samhandling.

Masterprogrammet i sosialantropologi gir deg anledning til å bli bedre kjent med sosialantropologiske problemstillinger blant annet gjennom egne faglige undersøkelser. Du lærer å gjennomføre en selvstendig faglig undersøkelse- fra problemavgrensning og datainnsamling til analyse og presentasjon. Masterprogrammet tar med dette sikte på å gjøre deg i stand til å anvende sosialantropologisk ekspertise på samfunnslivet både hjemme og ute.


Vanlige arbeidsoppgaver er saksbehandling, utredningsarbeid, administrativt arbeid, konsulentvirksomhet, rådgivning, veiledning, undervisning og analyse (Kandidatundersøkelsen 2008).

LES OGSÅ: Ingrid studerte sosialantropologi i hovedstaden i Peru - Utenlandsstudenten

Personlige egenskaper - Sosialantropolog

Sosialantropologer er interessert i mennesker. Gjennom feltarbeidet lærer de å omgås andre mennesker i mange ulike roller, og å vinne innsikt i deres verden - deres verdensanskuelse, motivasjon og relasjoner til andre. Sosialantropologer er derfor ofte åpne, eller opptatt av å tilegne seg denne egenskapen. I tillegg kreves det av dem at de har respekt for andres måte å leve sine liv på. Og siden sosialantropologisk analyse tar utgangspunkt i sosial samhandling mellom mennesker snarere enn i skrivebordsmodeller, må de være opptatt av å bli analytisk kreative. Sosialantropologer må dessuten opparbeide stor selvstendighet.

LES OGSÅ: Hvordan lykkes med faget sosialantropologi?

Utdanning / kompetansekrav - Sosialantropolog

En sosialantropolog har følgende utdanning:

• Femårig samfunnsvitenskapelig utdanning med vekt på sosialantropologi.
• En bachelorgrad med fordypning i sosialantropologi, 3-årig studium.
• En mastergrad i sosialantropologi, 2-årig studium


Studievalg.no - Relaterte studier til Sosialantropolog


Jobbmuligheter - Sosialantropolog

Sosialantropologien har fått en viktig rolle som formidler av kunnskap mellom ulike kulturer. Mange med sosialantropologibakgrunn finner du i offentlig forvaltning, der de jobber som saksbehandlere, utredere eller rådgivere. Andre jobber i skolen og på universiteter og høyskoler, innenfor bistand, interesseorganisasjoner, helse- og sosialvesen eller som konsulenter i det private næringsliv. Sosialantropologi som fag er i utvikling, og i stadig flere sammenhenger ser man verdien av antropologiske analyser og arbeidsmåter. Dette betyr at nye arbeidsområder hele tiden dukker opp.

LES OGSÅ: Delila er på utveksling i Ljubljana i Slovenia

KarriereStart.no - Temaside Sosialantropolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sosialantropolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sosialantropolog

Lønnsnivå - Sosialantropolog

 I og med at antropologer jobber i så mange ulike bransjer er det vanskelig å si noe generelt om lønnsnivået.

Mer informasjon / linker

På nettsidene til Norsk antropologisk forening (www.antropologi.org) er det en spalte som heter Månedens antropolog hvor antropologer skriver om hva de jobber med.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner