Hva gjør en Geolog

Geologi er læren om jorden, om materialene den er laget av og strukturen i disse materialene, og prosessene som påvirker dem. Geologi omfatter også studiet av organismer som har bebodd planeten vår. En viktig del av geologifaget er studiet av hvordan jordens materialer, strukturer, prosesser og organismer har endret seg over tid.

Geologer studerer jordens komposisjon, prosesser og historie. Jo bedre forståelse geologene får av jordens historie, jo lettere blir det å spå hvordan hendelser og prosesser fra fortiden kan påvirke fremtiden. Geologer forsøker blant annet å finne ut hvordan bergartene ble dannet og hva som har skjedd med dem siden den gang. De studerer også evolusjonen av liv på jorden ved å analysere plante- og dyrefossiler. Som geolog vil du altså undersøke både fra jordoverflaten og fra jordas indre.

Geologi forbindes ofte med bergarter, mineraler, krystaller og olje i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer eller mindre sjeldne grunnstoffer og mineraler av økonomisk interesse. Noen geologer arbeider med å løse "klimagåten” og studerer bl.a. geologiske lag for å danne seg et bilde av hvordan klimaet naturlig har variert i fortiden. Andre studerer fossiler og tidligere dyreliv, eller prosesser som hvordan
sedimenter (sand, leire osv.). avsettes, hvordan fjellkjeder dannes, hvordan landskapet slipes og endres over tid, hvordan vulkaner dannes og "lever", hvordan avsetninger og bergarter omdannes under forskjellige trykk- og temperaturforhold. Noen studerer til og med geologien på månen.


De fleste norske geologer arbeider i oljeindustrien. I tillegg er geologer ansatt ved de høyere lærestedene, som fylkesgeologer, ved vegkontorene, i selskaper som driver økonomisk drift av mineraler og bergarter eller vannleting, samt i diverse konsulentselskaper.

Vanlige arbeidsoppgaver kan innebære:

LES OGSÅ: Utdanning i New Zealand: Vilde studerer ved University of Otago

  • studere jordens struktur og prosesser, for eksempel dannelsen av jord og steiner
  • samle, undersøke og analysere bergarter, mineraler og fossiler
  • gjennomføre geologiske undersøkelser for å finne olje, naturgass, vann og mineraler
  • overvåke geotekniske forhold ved minefelt
  • kartlegge land og havbunn for å bidra til å forbedre geologiske kart
  • utarbeide kart
  • gi råd og skrive rapporter om arealbruk, ressursforvaltning og risiko for naturkatastrofer
  • rapportere forskningsresultater
  • undervise

Personlige egenskaper - Geolog

Faget forutsetter evne til teoretisk arbeid og til analytisk og abstrakt tenkning. Geologer må ha kunnskaper om de prosessene som former jorda, samt stein- og fossilformasjoner. De må også ha evnen til å identifisere og analysere geologiske prøver og materialer, og kunne analysere resultatene av egne studier.

Du må også inneha praktiske ferdigheter for å kunne utføre eksperimenter og drifte vitenskapelig utstyr. Du bør også ha matematiske evner samt datakunnskaper.

Det lønner seg å være en problemløser, samt ha gode kommunikasjonsevner. Det er også en fordel å kunne formulere seg skriftlig, for å kunne skrive rapporter og publikasjoner.

Er man observant, praktisk anlagt, tålmodig, motivert, detaljorientert og liker å jobbe utendørs, kommer man langt i geologfaget.


Utdanning / kompetansekrav - Geolog

For å bli geolog tar du en treårige bachelorgrad som kan bygges ut til toårig mastergrad. Det kreves
også generell studiekompetanse med en realfagskombinasjon: Matematikk R1/(S1+S2) og enten
(R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Geolog


Jobbmuligheter - Geolog

 

Geologer arbeider i en rekke settinger, inkludert selskaper som tar for seg naturressurser, miljømessige konsulentselskaper, offentlige etater, frivillige organisasjoner og universiteter. Mange geologer gjør feltarbeid. Andre er i laboratorier, klasserom og kontorer. Alle geologer utarbeider
rapporter, gjør beregninger og bruker datamaskiner.

I løpet av de neste årene er antall ledige stillinger for geologer forventet å overstige antallet studenter uteksaminert fra geologistudier.

KarriereStart.no - Temaside Geolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Geolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Geolog

 

Lønnsnivå - Geolog

Lønn vil være svært avhengig av utdanning, arbeidsplass og sektor. Gjennomsnittlig årslønn for geologer i oljebransjen kan komme opp mot kroner 650 000, mens nybegynnerlønn vil ligge på rundt kroner 400 000.


Mer informasjon / linker

Norsk Geologisk Forening (http://www.geologi.no/)

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner