Hva gjør en fysiker

Fysikk danner basis for mange andre naturvitenskaper, og kan defineres som studiet av materiens oppbygning og de grunnleggende lovene for prosessene i naturen.

Fysikere studerer alt fra kjempestore stjerner og galakser, til de minste partikler som kvarker og elektroner.

Som fysiker, kan du for eksempel jobbe i helsevesenet, med undervisning, forskning eller i industrien.

Noen kjente fysikere er Albert Einstein, Erwin Schrödinger og Isaac Newton.

 

Vanlige arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene for en fysiker vil variere fra grunnforskning til andre oppgaver i industrien, på sykehuset eller på skoler og universitet.

Arbeidet kan være teoretisk, med for eksempel modellering av kompliserte prosesser innen blant annet olje- og gassindustrien, eller mer praktisk, som i industrien, romfart, strålevern og lignende.

Fysikken ligger til grunn for mye av dagens og fremtidens teknologi.

Fysikernes oppgaver kan omhandle alt fra de minste partikler til de største solsystemer. Mellom disse ytterpunktene, kan man for eksempel jobbe med instrumentering, elektronikk, optikk, energiproblemer og medisinske utfordringer.


 

Personlige egenskaper - Fysiker

Først og fremst, krever studiet og yrket en stor interesse for realfag og naturvitenskap.

Det forutsettes også at man har evnen til å tenke abstrakt og at man trives med matematikk.

 

Utdanning / kompetansekrav - Fysiker

Les mer om studiemuligheter for yrket Fysiker:

 

Jobbmuligheter - Fysiker

Som fysiker, kan man bekle flere ulike stillinger, gjerne som forsker, geofysiker og biofysiker.

Mange fysikere jobber i det private næringslivet, da særlig for større bedrifter innen industri og IT, men også den finansielle sektoren ansetter fysikere.

Som med andre realfag, er også fysikere populære i arbeidsmarkedet, og det er sjelden vanskelig å skaffe seg jobb etter endt utdanning.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Fysiker:

 

Lønnsnivå - Fysiker

Lønnen som fysiker vil variere etter hvilken sektor man arbeider i, samt etter hvilken rolle og ansiennitet man har.

Som et utgangspunkt, kan man si at en fysiker vil tjene mellom 400.000 og 600.000.

 

Mer informasjon / linker