Hva gjør en eiendomsmegler

Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På mange måter kan man si at eiendomsmeglere ivaretar folks livsformue når den er på vandring.

En eiendomsmegler er lisensiert til enten å hjelpe både privatpersoner og bedrifter å selge eller leie ut en bolig, eller handle på vegne av andre for å forsøke å kjøpe eller leie bolig.

En eiendomsmegler er en mellommann som forhandler upartisk mellom ulike interesser, og en eiendomsmeglers tjenester gjør at partene føler seg trygge, samt at salget blir optimalisert. Eiendomsmegleren hjelper til i prosessen å nå en enighet mellom parten som tilbyr, og parten som jakter etter en bolig.

Arbeidsoppgavene vil variere noe avhengig av om du handler på vegne av en kjøper eller en selger.

Ved salg eller utleie vil arbeidsoppgavene innebære:

- verdsetting av eiendom
- presentasjon av eiendom til kunder: visning og budrunde
- lage prospekter
- annonsere i avis og på internett
- forhandling med potensiell kunde
- bistå i utarbeiding av dokumenter for tinglysning


Ved kjøp vil eiendomsmegleren hjelpe kjøper med å:

- verdsette eiendom på grunnlag av dens tilstand
- bestemme kvaliteten av investeringen
- forhandle
- signere avtaler, gjennomgå kontrakter

Eiendomsmegler er en lovbeskyttet tittel som krever tre års utdannelse, to år med praksis, samt plettfri vandel. Du må også ha bestått eiendomsmeglereksamen, og ha fått godkjenning av Finanstilsynet i form av et eiendomsmeglerbrev.

Personlige egenskaper - Eiendomsmegler

En eiendomsmegler bør kunne gjøre research, analysere, forhandle, planlegge og markedsføre.

Gode kommunikasjonsevner er essensielt, og man bør ha mellommenneskelige ferdigheter og evne å snakke og samarbeide med ulike typer mennesker. Du bør være en god selger, og ha gode overtalelsesevner.

Du må også ha god kjennskap til gjeldende lover og regelverk, samt ha bred kunnskap om kompleksiteten i eiendomsmarkedet. Man bør kunne matche kundens ønsker og behov med eiendom og budsjett.

Det er viktig å være ærlig og inneha høy integritet. Du bør også ha god dømmekraft, være pålitelig og vise entusiasme hva angår konkurransepregede markeder.


Du bør også være i stand til å jobbe systematisk og være godt organisert, fordi mye av arbeidsdagen består av administrativt arbeid. Eiendomsmeglere legger opp dagene sine slik de ønsker, men du må belage deg på sene kvelder.

Det lønner seg å ha god hukommelse og være detaljorientert.

Utdanning / kompetansekrav - Eiendomsmegler

Eiendomsmegler er en treårig bachelorutdanning som tilbys ved ulike utdanningsinstitusjoner. Det er også mulig å søke opptak på bakgrunn av annen relevant realkompetanse, for eksempel advokat eller jurist.

Studievalg.no - Relaterte studier til Eiendomsmegler


Jobbmuligheter eiendomsmegler

Som eiendomsmegler jobber du gjerne på et eiendomsmeglerkontor.

Ansettelsen av eiendomsmeglere er forventet å vokse raskere enn gjennomsnittet. Nyutdannede eiendomsmeglere vil dog møte konkurranse fra veletablerte, mer erfarne kolleger.

Sysselsettingen er følsom for svingninger i økonomien, samt renter, og i perioder med fallende økonomisk aktivitet eller stigende renter vil også salgsmengden og etterspørselen etter eiendomsmeglere falle.

KarriereStart.no - Temaside Eiendomsmegler

KarriereStart.no - Stillingsannonser Eiendomsmegler

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Eiendomsmegler

Lønnsnivå - Eiendomsmegler

Eiendomsmeglere er helt eller delvis provisjonsavlønnet, det vil si atman mottar lønn etter hvilken omsetning man har. Eiendomsmeglere ligger ofte i den øvre lønnskategori, og tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gjennomsnittlig månedslønn i 2010 var kroner 46 600.


Mer informasjon / linker

Norges Eiendomsmeglerforbund (http://www.nef.no/)

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner