Hva gjør en statsviter

Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, kan statsvitere utføre utrednings- og forskningsarbeid i offentlig så vel som privat sektor. En statsviter vil i tillegg ha evnen til å sette seg inn i ulike former for informasjon, og har metodisk kompetanse i forhold til å utrede nye problemstillinger. 

Statsvitere jobber gjerne som faglige konsulenter eller rådgivere i forskjellige prosjekter. Og har samtidig administrativ skolering for å organisere eller lede prosjekter.

Faget er opptatt av hvordan politiske systemer fungerer, hvordan politiske partier og interessegrupper arbeider for å skaffe seg innflytelse og hvordan goder og plikter fordeles.

Et sentralt spørsmål i all samfunnsvitenskapelig analyse er hvordan maktforholdene i samfunnet påvirker vår sikkerhet og sosiale velferd.
En statsvitenskapelig utdannelse retter seg mot deg som har interesse for politikk og samfunn, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det gir et grunnlag for arbeid innen offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene.


Som statsviter kan man jobbe innen en rekke forskjellige yrker, blant disse er for eksempel journalist, forsker, bistandsarbeider, politisk rådgiver, valgobservatør, lærer, universitetsansatt, politiker, offentlig saksbehandler, privat konsulent og lignende.

Ønsker du å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller fredsarbeid, vil statsvitenskap være en god plattform å bygge videre på.

Med en statsvitenskapelig utdannelse får du omfattende kunnskap og innsikt i en rekke emner som er knyttet til politiske systemer og prosesser, samfunnsanalyse og beslutningsprinsipper.

LES OGSÅ: Lyst til å studere statsvitenskap? Les om Philips erfaringer!

Personlige egenskaper - Statsviter

Man bør ha interesse for politikk og samfunn, og være engasjerte i spørsmål som er knyttet til samfunn, menneskerettigheter og politikk. Du må være interessert i politikk – både nasjonalt og internasjonalt, mennesker generelt, samfunnet og dets utvikling.

Analytiske egenskaper, kritisk tenkning, kommunikasjonsegenskaper og  god samarbeidsvilje er en fordel.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere Sammenlignende politikk? Les Espens tips!

Utdanning / kompetansekrav - Statsviter

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Statsviter


Jobbmuligheter - Statsviter

Svært mange statsvitere jobber i offentlig forvaltning som for eksempel departementer, kommunale foretak, NAV og lignende.


Utdanning i statsvitenskap gir deg kompetanse som er etterspurt innen både offentlig forvaltning og i samfunnsavdelinger i store bedrifter, i humanitære organisasjoner, i fagforeninger eller i mediene. Du har også et godt utgangspunkt for arbeid i skole og undervisning. Ønsker du å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller fredsarbeid, vil statsvitenskap være en god plattform å bygge videre på.

Noen yrkesmuligheter:

* planleggings- og utredningsarbeid i offentlig forvaltning og det private næringsliv
* arbeid i interesseorganisasjoner
* arbeid i internasjonale organisasjoner
* formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
* undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole
* forskning

LES OGSÅ: Statsviter i Norad - Yrkesintervju

KarriereStart.no - Temaside Statsviter

KarriereStart.no - Stillingsannonser Statsviter

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Statsviter

Lønnsnivå - Statsviter

Gjennomsnittslønn for medlemmer med master i statsvitenskap: kr 479 910
Jobbet mindre enn 5 år: kr 392 586
Jobbet i 5-9 år: kr 447 983
Jobbet 10-14 år: kr 497 421
Jobbet 15år+ : kr 562 912

Tallene er hentet fra Samfunnsviternes lønnsstatistikk 2009. Tallene tar hensyn til fag og antall år etter endt hovedutdanning (mastergrad i statsvitenskap)


Mer informasjon / linker

www.samfunnsviterne.no

http://statsvitenskap.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner