Hva gjør en statsviter

Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, kan statsvitere utføre utrednings- og forskningsarbeid i offentlig så vel som privat sektor.

En statsviter vil i tillegg ha evnen til å sette seg inn i ulike former for informasjon, og har metodisk kompetanse i forhold til å utrede nye problemstillinger. 

Statsvitere jobber gjerne som faglige konsulenter eller rådgivere i forskjellige prosjekter. Og har samtidig administrativ skolering for å organisere eller lede prosjekter.

Statsvitere er gjerne opptatt av hvordan politiske systemer fungerer, hvordan politiske partier og interessegrupper arbeider for å skaffe seg innflytelse, og hvordan goder og plikter fordeles.

Et sentralt spørsmål i all samfunnsvitenskapelig analyse er hvordan maktforholdene i samfunnet påvirker vår sikkerhet og sosiale velferd.

En statsvitenskapelig utdannelse retter seg mot deg som har interesse for politikk og samfunn, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det gir et grunnlag for arbeid innen offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene.

Som statsviter, kan man jobbe innen en rekke forskjellige yrker, blant disse er for eksempel journalist, forsker, bistandsarbeider, politisk rådgiver, valgobservatør, lærer, universitetsansatt, politiker, offentlig saksbehandler, privat konsulent og lignende.

Ønsker du å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller fredsarbeid, vil statsvitenskap være en god plattform å bygge videre på.

Med en statsvitenskapelig utdannelse, får du omfattende kunnskap og innsikt i en rekke emner som er knyttet til politiske systemer og prosesser, samfunnsanalyse og beslutningsprinsipper.

 

Personlige egenskaper - Statsviter

Man bør ha interesse for politikk og samfunn, og være engasjerte i spørsmål som er knyttet til samfunn, menneskerettigheter og politikk.

Du må være interessert i politikk – både nasjonalt og internasjonalt, mennesker generelt, samfunnet og dets utvikling.

Analytiske egenskaper, kritisk tenkning, kommunikasjonsegenskaper og god samarbeidsvilje er en fordel.

 

Utdanning / kompetansekrav - Statsviter

Les mer om studiemuligheter for yrket Statsviter:

 

Jobbmuligheter - Statsviter

Svært mange statsvitere jobber i offentlig forvaltning, som for eksempel departementer, kommunale foretak, NAV og lignende.

Utdanning i statsvitenskap gir deg kompetanse som er etterspurt innen både offentlig forvaltning og i samfunnsavdelinger i store bedrifter, i humanitære organisasjoner, i fagforeninger eller i mediene.

Du har også et godt utgangspunkt for arbeid i skole og undervisning.

Ønsker du å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller fredsarbeid, vil statsvitenskap være en god plattform å bygge videre på.

Noen yrkesmuligheter:

 • planleggings- og utredningsarbeid i offentlig forvaltning og det private næringsliv
 • arbeid i interesseorganisasjoner
 • arbeid i internasjonale organisasjoner
 • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
 • undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole
 • forskning

 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Statsviter:

 

Lønnsnivå - Statsviter

I og med at statsvitere jobber i så mange ulike bransjer, er det vanskelig å si noe generelt om lønnsnivået.

 

Mer informasjon / linker

 • Samfunnsviterne - Norges største fagforening for deg med mastergrad i samfunnsfag eller humaniora: www.samfunnsviterne.no
 • Regjeringen.no - den offentlige informasjonstjenesten på internett, hvor informasjon og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum: www.regjeringen.no
 • Stortinget - Norges folkevalgte nasjonalforsamling: www.stortinget.no
 • Utenriksdepartementet: www.regjeringen.no/no/dep/ud
 • NAV - navnet på Arbeids- og velferdsforvaltningen, hvor stat og kommune samarbeider om å tilby en dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene: www.nav.no
 • Fellesorganisasjonen (FO) - Norges største fagforening for sosialarbeidere, inkl. barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere: www.fo.no
 • Bufdir - nettside for både Bufdir og Bufetat. Bufdir er fagorgan innen barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering, og vold og overgrep i nære relasjoner, imens Bufetat har ansvar for det statlege barne- og familievernet: www.bufdir.no