Hva gjør en diakon

En diakon er opprinnelig en ordinert (det vil si en formell innsettelse som fører med seg status og ansvar) person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop. 

Avhengig av trossamfunn varierer det om man som diakon er ordinert eller ikke. I den katolske kirke, den ortodokse kirke og de orientalske ortodokse og den anglikanske kirke er diakonene ordinert, mens det i de protestantiske kirker varierer om de er ordinert eller ikke. Deres oppgaver er i stor grad sammenfallende, men det er et noe forskjellig fokus på hva som er det sentrale i embetet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en diakon vil være blant annet:
- lede menighetens diakonale arbeid
- administrative oppgaver
- ha kontakt med folk som trenger hjelp og/eller trenger noen å prate med (risikogrupper, funksjonshemmede, fattige, eldre og andre trengende)
- kontaktperson for sosial- og helsetjenesten

På det praktiske plan kommer diakonien til uttrykk på forskjellig vis. Vi vet at mange i vår verden har det vondt, diakoniens mål er å gjøre noe med dette. Det å gi et menneske som sulter mat, eller klær til noen som fryser er en praktisk diakonal handling.


Oppsummerende kan det sies at diakoniens mål er å avdekke nød og urettferdighet i samfunnet, for så å gjøre noe med det.

Utdanning / kompetansekrav - Diakon

Den Norske Kirke kreves normalt dette:

- mastergrad med bachelor i helsefag, sosialfag eller pedagogikk og mastertillegg i diakoni
- teologisk embetseksamen og praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni
- annen relevant utdanning eller praksis

I tillegg er det viktig å inneha kontaktskapende egenskaper, fordi diakonen er kirkens omsorgs- eller sosialarbeider. Viktig å være bevisst på utfordringer og ha solidaritet og medmenneskelige evner

Studievalg.no - Relaterte studier til Diakon

Jobbmuligheter - Diakon

 

KarriereStart.no - Temaside Diakon

KarriereStart.no - Stillingsannonser Diakon

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Diakon

Lønnsnivå - Diakon

Normallønn i Den norske kirke er for tiden fra 320000 til 412000 (Kilde: Det Norske Diakonforbund 2009).

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner