Hva gjør en kriminolog

Kriminologi er studiet av de ulike sidene av kriminalitet, samt strafferett og kriminell atferd. Det er også studiet av sosiale og kulturelle reaksjoner på kriminalitet.

Det handler om forebygging av kriminalitet, og en kriminolog jobber for å evaluere og kontrollere kriminaliteten i et samfunn. Eksempler på typer kriminell virksomhet en kriminolog håndterer er ungdomskriminelle, rusavhengighet og narkotikarelatert kriminalitet, og organisert kriminalitet.

Det er vanlig å spesialisere seg innenfor et eller flere av kriminologiens felt, og hvordan en kriminologs arbeidsdag ser ut vil være avhengig av dens spesialfelt.

En kriminolog kan ha mange forskjellige titler, eksempelvis politi, krimetterforskere, lærere, lab-teknikere, rådgivere, privatetterforskere, medisinsk sensorer eller rettsmedisinsk offiser.

Arbeidsdagen kan variere fra å ha en fast arbeidsplan til en mer fleksibel arbeidsdag. Oppgavene vil spenne fra forskningsarbeid, undervisning til administrativt arbeid.

Noen kriminologer engasjerer seg også i prosjekter, både lokalt og statlig.

 

Personlige egenskaper - Kriminolog

Det kan være utfordrende, både fysisk og mentalt, å være kriminolog. Derfor er det viktig å ha evnen til å både takle og jobbe under press.

Det er også viktig å ha et ønske om å ville endre og forbedre deler av samfunnet.

Som kriminolog, er det også en idé å ha sterk etisk sans og integritet.

Andre viktige egenskaper er juridisk kunnskap, et analytisk sinn og evnen til å kommunisere med mennesker.

 

Utdanning / kompetansekrav - Kriminolog

I Norge, er det kun Universitetet i Oslo som tilbyr utdanning innenfor kriminologiyrket.

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Les mer om studiemuligheter for yrket Kriminolog:

 

Jobbmuligheter - Kriminolog

De fleste kriminologer jobber enten som forelesere, driver med forskning eller prosjekter. 

Mange kriminologer arbeider i sosialsektoren, kriminalomsorgen, statlig og offentlig forvaltning. Noen starter også egne konsulentfirmaer.

Arbeidsmarkedet for nyutdannede kriminologer blir stadig bedre, da spesielt i stillinger som utredere, prosjektledere og rådgivere innen organisasjonslivet og kontroll- og hjelpeapparatet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kriminolog:

 

Lønnsnivå - Kriminolog

Lønnen for kriminologer varierer avhengig av hvilken type arbeid de gjør, samt deres erfaringer.

Det anbefales å spesialisere seg, dersom høy lønn er et mål.

Tall fra Samfunnsviterne sier at en kriminolog tjener 415.000 kroner i året (2009).

 

Mer informasjon / linker