Hva gjør en Revisor

En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver.

Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre.

Revisor veileder og gir råd, slik at bedriftene kan etablere gode rutiner og påser dessuten at de følger lover og regler.

Revisors rapport skaper trygghet for mange, derfor bidrar du som revisor til et sunt næringsliv og regnskaper til å stole på.

Revisors uavhengige gjennomgåelse er viktig for at eiere, kunder, banker, myndighetene og andre skal kunne stole på tallene bedriftene legger frem.

Når omverdenen og markedet har tillit til at bedriften er sunn og at regnskapene er i orden, vil det også være lettere å hente inn kapital og få kreditt fra leverandører og banker.

Revisors arbeid bidrar til trygghet for de ansatte og andre som er avhengig av bedriften.

Det er forskjell i hvordan revisor arbeider i små og store selskaper.

I mindre selskaper er revisor en viktig diskusjonspartner og veileder. Store selskaper har gjerne mer kompetanse selv, men også i slike selskaper har revisor en viktig veilederrolle.

Som revisor, er du allmennhetens tillitsperson. Selv om det er aksjonærene som formelt velger revisor, arbeider ikke revisor bare for eierne.

Revisor skal være profesjonell, skeptisk og uavhengig, og si fra når noe er galt. Også selskapets kunder, banker, skattemyndigheter og andre skal ha tillit til at revisor ivaretar deres interesser. Som revisor, er du avhengig av å ha tillit fra alle parter.

Når du arbeider som revisor, får du god og unik kunnskap om enkeltbedrifter, ulike bransjer og offentlig forvaltning. Du får kontinuerlig og systematisk etterutdanning innen fagområder som er viktig for arbeidet ditt. Etterutdanning er også nødvendig for at du skal kunne være en god rådgiver.

Revisorer har en kompetanse som gjør at bedriftsledere og styremedlemmer naturlig ønsker å rådføre seg med dem. Allerede tidlig i din karriere, får du ansvar og en rolle i kommunikasjonen med ledelsen i bedriftene.

Rådgivning er en viktig oppgave for revisor; men det er samtidig regler for hvilke typer rådgivningsoppgaver du kan utføre. Du kan ikke gi råd om forhold som du senere skal kontrollere! Det er uforenlig med din uavhengighet.

 

Personlige egenskaper - Revisor

Revisoryrket er interessant og variert. Det består i langt mer enn å kontrollere tall, selv om du må like å arbeide med tall for å trives.

Arbeidet skjer i stor grad ute hos klientene. Som revisor, vil du møte mange mennesker i ulike bransjer. Det er derfor en fordel å være utadvendt og like å omgås mennesker.

Revisor skal være profesjonell, skeptisk og uavhengig, og si fra når noe er galt.

Revisoryrket passer for deg som:

  • Er utadvendt og sosial.
  • Har gode analytiske evner og interesse for tall.
  • Besitter en god etisk grunnholdning og samfunnsengasjement.
  • Har gode muntlige og skriftlige ferdigheter.
  • Er selvstendig og samarbeidsorientert.

 

Utdanning / kompetansekrav - Revisor

En revisor må ha mastergrad i regnskap og revisjon, samt tre års variert revisjonspraksis, for å kvalifisere hos Finanstilsynet som statsautorisert revisor. 

Men det er mange veier til revisortittelen. Mange starter med en treårig bachelorutdanning i revisjon ved en høgskole eller et universitet. Andre igjen velger relevante bachelorstudier i inn- og utland, for deretter å bygge på med et toårig masterstudium i revisjon og regnskap.

Videre, å være revisor er en livslang læring i praksis, det skjer hele tiden mye nytt og spennende innen revisjon og regnskap. Faktisk så mye at du må ha påfyll av faglig kunnskap underveis. 

Revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige selskaper må gjennomføre etterutdanning for å opprettholde autorisasjon som statsautorisert revisor.

Alle børsnoterte selskaper krever at revisor må være statsautorisert revisor.

Les mer om studiemuligheter for yrket Revisor:

 

Jobbmuligheter - Revisor

Med en revisorutdanning, er dine jobb- og karrieremuligheter meget gode.

Noen velger en karriere i et revisjonsselskap, andre velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller i offentlig forvaltning. Uansett, gir revisorutdanningen en fleksibilitet få andre utdanninger kan gi deg.

Du velger ikke karriere for livet – kunnskapen du har, er etterspurt, og kun ambisjonene dine setter grenser for hva du kan gjøre.

Overalt i Norge finnes aksjeselskaper, kommuner og andre virksomheter som etterspør revisjonstjenester. Dette skaper jobbmuligheter over hele landet.

Som ung, er du kanskje opptatt av å få jobb i en av storbyene, og det får du rik anledning til som revisor.

Med årene, frister kanskje livet i hjembyen eller bygda. Da er det trygt å vite at det også der er jobbmuligheter, enten du vil arbeide i et revisjonsfirma, starte for deg selv eller benytte kompetansen i annen jobb utenfor revisjon.

Revisjon er en internasjonal bransje, og mange av revisjonsselskapene er internasjonale.

Også revisjonsfaget er i stor grad styrt av regler som er fastsatt internasjonalt, og som gjelder i de fleste land. Det åpner for jobbmuligheter på tvers av landegrensene. Flere av revisjonsselskapene gir dyktige medarbeidere anledning til å jobbe i andre deler av verden.

Vær aktiv når ditt studiested arrangerer karrieredager eller lignende, da kommer du i direkte kontakt med revisjonsselskaper som aktivt rekrutterer nye medarbeidere.

Følg også nøye med på revisjonsselskapenes egne karrieresider på nettet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Revisor:

 

Lønnsnivå - Revisor

Lønnen for revisorer er god. Hvor god, avgjør du i stor grad selv.

Mye avhenger av dine kvalifikasjoner og hvilke ambisjoner du har.

Hvor du velger å jobbe har også betydning. I tillegg til variasjoner mellom selskap/arbeidsgivere, er det også geografiske lønnsvariasjoner.

Med erfaring og kunnskap øker også lønnen.

 

Mer informasjon / linker

  • Revisorforening - en kompetanse- og interesseorganisasjon for registrerte og statsautoriserte revisorer i Norge, inkl. for bachelor- og masterstudenter som studerer revisjon/økonomi og de som har begynt praksisperioden som revisor: www.revisorforeningen.no
  • Revisorgrupper (Rg) - et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer representert fra Hordaland og sørover: www.rg.no
  • Finanstilsynet - et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget, regjeringen og Finansdepartementet, samt regulerer konsesjon, statsautorisjon og bevillinger: www.finanstilsynet.no
  • Finans Norge - arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for finansnæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO): www.finansnorge.no
  • Finansforbundet - den største fagforeningen innen finanssektoren: www.finansforbundet.no