Hva gjør en brannkonstabel

Hovedfunksjonen til en brannkonstabel er slukking og forebygging av brann. I tillegg til utrykninger blir brannvesenet også tilkalt ved trafikkulykker, eksplosjoner, forurensningsulykker og andre nødsituasjoner. Noen brannvesen har også egne yrkesdykkere som foretar redningsarbeid under vann.

Ved utrykninger er det brannmesteren som leder arbeidet og dirigerer de forskjellige enhetene. Rednings- og slokningsarbeid i rom med røykutvikling foretas av spesialtrente røykdykkere.
 
Brannvesenet utfører også flere service- og hjelpetjenester overfor befolkningen. Dette kan for eksempel være å være tilgjengelig for eldre og funksjonshemmedes trygghetsalarmer, når noen har låst seg ute fra hjemmet sitt, står fast i heisen osv.
 
Brannmannskapene gjennomfører jevnlige øvelser som skal holde dem beredt til å utføre alle typer oppgaver til enhver tid. 
 
Heltidsjobb som brannkonstabel innebærer en god del vakttjeneste med utradisjonell arbeidstid. Enkelte brannkorps driver også ambulansekjøring.
 
Brannvesenet driver også mye med forebyggende arbeid. Dette innebærer formidling av informasjon, inspeksjoner og kontroller. Tegninger til byggprosjekter skal også godkjennes av brannvesenet, og de skal se til at gjeldende lover og instrukser følges. Dette gir dem autoritet til å nekte bruk av en bygning eller et lokale. 
 

Personlige egenskaper - Brannkonstabel

For å kunne arbeide som brannkonstabel må man ha svært god fysisk og psykisk helse.

Man må også kunne svømme, og man kan ikke lide av klaustrofobi eller høydeskrekk.

iden arbeidet i stor grad gruppebasert, og brannkonstabler må ha evne til å kunne samarbeide med andre og kunne følge instrukser. 

Utdanning / kompetansekrav - Brannkonstabel

Norges brannskole gir opplæring til flere typer brannpersonell.

Yrkesutdanningen består av internopplæring for brannkonstabler, et nettbasert kurs i brannvern og grunnkurs ved Norges brannskole. Noen kurs gjennomføres også i regional regi rundt om i landet. 
Grunnopplæringen går over minimum 2 år. Elever ved Norges brannskole har full lønn under opplæringen. 
 
Man kan også ta videreutdanning innen lederskap og spesialutdanning for yrkesutdannede brannkonstabler ved Norges brannskole.
 
Ved Høgskolen Stord/Haugesund kan brannkonstabler ta videre studier for å bli branningeniør. 
 
Man kan også ta interne kurs i brannvesenet for å videreutdanne deg til røykdykker.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Brannkonstabel


Jobbmuligheter - Brannkonstabel

Brannkonstabler er ansatt i det kommunale brannvesenet.

Det finnes rundt 380 brannvesen med både heltids- og deltidsansatte i Norge.

 

KarriereStart.no - Temaside Brannkonstabel

KarriereStart.no - Stillingsannonser Brannkonstabel

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Brannkonstabel

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønn vil variere mellom de ulike brannvesen.

I tillegg til grunnlønnen kommer vakttillegg og tillegg for ubekvem arbeidstid som ved natt-, helg- og helligdagsarbeid.

 

Takk til / Kilder

 

www.brannvesenet.no
 
Norges brannskole: www.nbsk.no
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: www.dsb.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner