Hva gjør en bistandsarbeider

Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt mange av de administrative oppgavene for hva og hvordan oppgaver skal utføres i mange forskjellige land.

Som oftest er det et landkontor i hvert land der man har ansvaret for nødhjelpsoperasjoner og prosjekter i landet. I et land kan det også være flere mindre kontorer der man vil jobbe med konkret gjennomføring av prosjekter ute i felt. Mange av de samme kvalifikasjonene gjelder i de ulike leddene og mange bytter på å jobbe i felt og ved hovedkontoret.

Bistandsarbeidere kommer fra alle utdanninger og yrkesgrupper. Noen eksempler er: pedagoger, ingeniører, arkitekter, logistikere, leger og sykepleiere, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Hjelpearbeid er alt fra første respons i en krise, som krig og konflikt eller naturkatastrofe, til å jobbe med mer langsiktige prosjekter som utdanning og juridisk rådgivning.


Et konkret eksempel er en leder for et byggeprosjekt i Flyktninghjelpen: personen vil lede arbeidet med å planlegge og gjennomføre byggingen av husly for flyktninger, for eksempel i Pakistan. Disse stillingene kan sammenliknes med å være leder for en mellomstor bedrift i Norge.

En lege for Leger uten grenser eller Røde Kors vil jobbe som lege eller drive sykehus i land preget av krig og konflikt eller der de av andre årsaker har liten tilgang på helsetilbud og leger.

Personlige egenskaper - Bistandsarbeider

Man bør ha interesse for internasjonale spørsmål og ønske om å bidra til en bedre verden for andre mennesker. Det er krevende å bo og jobbe i kriseområder. Man må ha evnen til selvstendig arbeid og samtidig fungere i samarbeid med andre, samt takle stress og vanskelige arbeidsforhold. Generelt er det ofte bra å være resultatorientert, god på kommunikasjon og å jobbe med mennesker, analytisk og flink til å håndtere raske endringer.

Utdanning / kompetansekrav - Bistandsarbeider

Mange i bistandsorganisasjonene har hovedfag/master innen ulike fagområder, som f.eks. pedagoger, ingeniører, arkitekter, logistikere, leger og sykepleiere, økonomer, jurister og samfunnsvitere. 


Man må beherske engelsk som arbeidsspråk, i tillegg er kunnskap i fransk, arabisk, spansk eller andre språk en fordel. I noen land vil fransk, spansk, arabisk eller andre språk være påkrevd.

De fleste stillingene i felt krever erfaring fra bransjen. På et hovedkontoret vil det ofte være noen «startstillinger» der rett fagkunnskap er det viktigste. Det kan være f.eks. økonomer/markedsutdannete til markedsavdelingen, journalister til informasjonsavdelingen, eller resepsjonister til programassistentstillinger. Disse stillingene kan gi deg erfaring som gjør det relevant å søke stillinger i felt etter hvert.
 
Frivillig organisasjonsarbeid er ofte et pluss. Selv om man ikke har erfaring fra humanitært arbeid, så kan annen internasjonal erfaring telle. Det samme gjelder generell ledererfaring

Andre tips til de som ønsker seg til bistandsbransjen:

* Du må kjenne etter om du tror du virkelig vil klare eller er villig til prøve å klare de utfordringene et slikt arbeid medfører.
* Hvis du virkelig vil, må du ikke gi opp. Søk på jobber der du har en profesjonell og relevant bakgrunn. Husk at alle stillinger ute er kontraktbaserte og tidsbegrenset.
* Bestem deg for å bli ute en stund hvis du får napp, ikke avslutt etter få måneder, da er det bortkastet tid for både deg og arbeidsgiver.
* Du må være innstilt på å tjene langt mindre og yte langt mer i jobben enn du sannsynligvis gjør nå.
* Det hjelper å være mentalt sterk for å jobbe innen den humanitære sektoren. En ting er all urettferdigheten og fattigdommen man hjelpeløst er vitne til. En annen ting er jobb- og kultur-utfordringene som er svært forskjellige fra hjemme i Norge.


Studievalg.no - Relaterte studier til Bistandsarbeider


Jobbmuligheter - Bistandsarbeider

 

KarriereStart.no - Temaside Bistandsarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bistandsarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bistandsarbeider

Lønnsnivå - Bistandsarbeider

Siden stillingene er så ulike er det vanskelig å anslå noe lønnsnivå, men veldig mange i bransjen kunne tjent bedre i næringslivet eller det offentlige i forhold til den utdannelse og erfaring de har.

Mer informasjon / linker

Om ledige stillinger:

http://www.flyktninghjelpen.no/?aid=9095403


Mer informasjon:

http://www.flyktninghjelpen.no/

www.norad.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner