Hva gjør en dataingeniør

Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv.

Dataprogrammer er en viktig del av både mobiltelefonen, minibanken, kortleseren i butikken og moderne biler, samt mye mer. Og når teknologien skal brukes i nye ting, må nye dataprogrammer lages. Som dataingeniør kan du blant annet jobbe med å utvikle programmer eller videreutvikle eksisterende programmer. 

Vanlige arbeidsoppgaver
Typiske arbeidsoppgaver kan være utvikling og vedlikehold av moderne programsystemer for å løse tekniske, økonomiske og administrative oppgaver og for å styre kommunikasjonen mellom datamaskiner i nettverk. Innen salg, opplæring og brukerstøtte kan dataingeniøren møte interessante og utadvendte oppgaver med mye menneskelig kontakt.

Mange dataingeniører arbeider i konsulentfirmaer som utvikler dataprogrammer for næringslivet, staten eller kommuner. Du kan også få oppgaver som del av en driftsgruppe i IT-avdelingen i et større firma, eller selvstendig ansvar og oppgaver knyttet i mindre firmaer og organisasjoner.


Vanlige oppgaver kan være vedlikehold av datasystemer, systemutvikling og forskning.

Personlige egenskaper - Dataingeniør

Rollen som dataingeniør krever en god teknisk basis, og det er en forutsetning at man har en stor interesse for teknologisk innovasjon, samt evnen til å samle inn og forstå ny informasjon.

Strategisk visjon, analytisk og syntetisk intelligens, samt fantasi og proaktivitet er nødvendig for å utarbeide og utføre nye løsninger. Man bør også ha en målrettet innstilling, og vise fleksibilitet og samarbeidsvilje.

Utdanning / kompetansekrav - Dataingeniør

For å bli dataingeniør må du ta minimum en bachelorgrad.

Studievalg.no - Relaterte studier til Dataingeniør


Jobbmuligheter dataingeniør

Valgmulighetene er mange når det gjelder arbeidsplass. Det kan være i store bedrifter innen bank, forsikring, samferdsel, produksjon og offentlig forvaltning og som har egen IT-avdeling. Det kan være i konsulentselskaper som selger sin IT-kompetanse og datatekniske løsninger til andre bedrifter, eller det kan være i rene IT-bedrifter og programvarehus med tanke på salg og brukerstøtte.

KarriereStart.no - Temaside Dataingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Dataingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Dataingeniør

Lønnsnivå - Dataingeniør

Lønnen vil variere fra virksomhet itil virksomhet, men tall fra SSB i 2010 viser at gjennomsnittlig lønn for denne yrkesgruppen er 571 000 kroner i året. Lønnen vil imidlertid komme an på hvilken bransje man jobber i, samt hva man jobber med, og hvor lenge man har jobbet der.

Takk til / Kilder

 


Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner