Hva gjør en bibliotekar

En bibliotekar arbeider med flere ting enn bare å låne ut bøker. En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. 

Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i informasjonsflommen.

Vedkommende bygger opp og organiserer samlinger av bøker og annet materiale, slik at det er mulig å finne igjen det brukerne spør etter.

Det er behov for bibliotekarer som er nytenkende og utadvendte, som kan ta i bruk ny teknologi og tilpasse bibliotekvirksomheten til utviklingen.

Bibliotekaren er også en formidler av informasjon, fra skjønnlitteratur til relevante nettsteder. 

Vedkommende må derfor ha god kunnskap om sine kilder, og kunne kommunisere disse til sine brukere.

 

Personlige egenskaper - Bibliotekar

En bibliotekar bør være utadvendt og serviceinnstilt som person.

Arbeidet forutsetter at man har god orienteringsevne og anlegg for å arbeide systematisk og nøyaktig.

Formidlingsarbeidet krever at man har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig. 

 

Utdanning / kompetansekrav - Bibliotekar

Bibliotek- og informasjonsfaglige studier tilbys ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder, både på bachelor- og master-nivå. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Bibliotekar:


 

Jobbmuligheter - Bibliotekar

Bibliotekarer kan arbeide i forskjellige typer bibliotek, både i offentlig og privat sektor.

Utdanningen kvalifiserer også til jobber innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, forlagsbransje og innen bokhandel.

Mange med bibliotekarutdanning arbeider også med informasjonsformidling og forskning.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Bibliotekar:

 

Lønnsnivå - Bibliotekar

Lønnsnivået kan variere ut fra flere faktorer, blant annet avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. 

Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået. 

Lønnsnivået i privat sektor er som oftest noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

  • Bibliotekarforbundet (BF) - organiserer bibliotekarer i kommunal, statlig og privat sektor, samt bibliotekarstudenter: www.bibforb.no
  • Norsk Bibliotekforening - en interesseorganisasjon som jobber for å fremme kunnskap om bibliotekenes oppgaver i samfunnet og tale bibliotekenes sak: www.norskbibliotekforening.no
  • Arkivverket - en norsk, statlig etat underlagt Kulturdepartementet: www.arkivverket.no
  • Norsk Arkivråd - landets største arkivfaglige interesseorganisasjon: www.arkivrad.no
  • Arkivforbundet er en medlemsorganisasjon for institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med bevaring og formidling av kommune- og privatarkiv, eller som er opptatt av arkivspørsmål: www.arkivforbundet.no
  • Arkivarforeningen - en fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet, som er medlem i Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede): www.arkivarforeningen.no