Hva gjør en Autorisert regnskapsfører

En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.

Et regnskap skal gi en samlet oversikt over den økonomiske situasjon til virksomheten og inneholder en oppstilling av inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler. Regnskapet er derfor et svært viktig styringsverktøy for ledere, styret og eiere. 

Det finnes også andre interessenter til et regnskap, for eksempel myndigheter, investorer, banker og leverandører. Regnskapsførers ansvar er å sørge for at alle disposisjoner og transaksjoner som etter gjeldende lover skal tas inn i regnskapet blir registrert og dokumentert gjennom året. Resultatene i et regnskap blir deretter ofte gjenstand for grundigere analyser og regnskapsfører bistår gjerne med det.  I tillegg sørger regnskapsfører for at pliktige oppgaver og opplysninger blir innrapportert til myndighetene.

Med tilstrekkelig utdannelse og erfaring kan regnskapsfører kan oppnå autorisasjon.  Dette innebærer at man kan føre regnskap for andre virksomheter enn den man er ansatt i. En autorisert regnskapsfører kan starte eget regnskapsbyrå og påta seg oppdrag hvor de ivaretar hele eller deler av regnskapsfunksjonen for sine kunder. Det er primært små og mellomstore bedrifter som velger å overlate regnskapsfunksjonen til et regnskapsbyrå, men stadig flere større virksomheter setter også ut regnskapstjenester.


God grunnforståelse av et regnskap gir unik kunnskap om hvordan en bedrifts kretsløp fungerer og en autorisert regnskapsfører er derfor meget godt rustet til å yte rådgivningstjenester til sine kunder. Regnskapsfører er en av kundenes aller viktigste samarbeidspartnere og må bidra til å finne gode løsninger på de utfordringer kundebedriftene møter i sitt daglige virke.

Personlige egenskaper - Autorisert regnskapsfører

Regnskapsfører har en spennende og interessant arbeidshverdag. Det er en fordel at du er glad i tall og liker å sette deg inn i lover og regler, men yrket består av mer enn bare tall og jus.

Jobber du i et regnskapsbyrå vil du ha mye kundekontakt og må derfor være god på det relasjonsmessige. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å omgås andre mennesker.  I tillegg bør du som regnskapsfører være ansvarsbevisst og arbeide strukturert og nøyaktig.

Utdanning / kompetansekrav - Autorisert regnskapsfører

De fleste store utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr utdannelse innen regnskap. Et godt utgangspunkt er en bachelorgrad innen økonomi og administrasjon med fordypning i relevante fag.


Det finnes også flere andre utdanningsløp som kan føre til autorisasjon og gi deg gode jobbmuligheter innen regnskap. Eksempler på dette er siviløkonomstudier eller revisjonsstudier.

Kortere utdannelser innenfor regnskap kan også være tilstrekkelig, men det anbefales en 3 årig bachelorgrad siden dette kvalifiserer til å oppnå autorisasjon fra Finanstilsynet. Med autorisasjon vil du både være mer attraktiv på arbeidsmarkedet samt oppnå høyere lønn.

For å oppnå autorisasjon kreves det at man velger fordypning i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. For å søke Finanstilsynet om autorisasjon som regnskapsfører må man etter endt studie også ha 2 års relevant arbeidspraksis.

Kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig i en profesjon hvor det stadig skjer mye nytt. Dersom du innehar autorisasjon er det obligatorisk med etterutdanning. I de fleste tilfeller dekker arbeidsgiver de kursene som er nødvendig for å opprettholde autorisasjonen.

Studievalg.no - Relaterte studier til Autorisert regnskapsfører


Jobbmuligheter Autorisert regnskapsfører

Med utdannelse og erfaring innen regnskap er jobbutsiktene svært gode. Flere dører står åpne for deg og du kan forvente å møte mange faglige utfordringer og hele tiden lære noe nytt. Du vil møte et svært godt arbeidsmarked og kan jobbe i både privat og offentlig sektor.


Regnskap er en profesjon som i liten grad påvirkes av konjunktursvingninger og er derfor en veldig trygg karrierevei. 

Dine forventninger og ambisjoner vil være avgjørende for hvor du til slutt ender opp. Noen velger en karriere i et regnskapsbyrå, andre innen økonomi og regnskapsfunksjoner i næringslivet for øvrig.

KarriereStart.no - Temaside Autorisert regnskapsfører

KarriereStart.no - Stillingsannonser Autorisert regnskapsfører

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Autorisert regnskapsfører

Lønnsnivå - Autorisert regnskapsfører

Som autorisert regnskapsfører vil du lønnsmessig ligge godt an og utviklingen de siste årene er positiv. I perioden 2007 - 2009 steg lønnsnivået for autoriserte regnskapsførere med ca 11 prosent. Dette ligger godt over den generelle lønnsveksten i samme periode. I 2009 var gjennomsnittlig månedslønn blant de autoriserte ca kr 39 000, noe som gir en årslønn på over kr 460 000.

Mer informasjon / linker

• NARF, bransjeorganisasjon for autoriserte regnskapsførere i Norge - http://www.narf.no/karriere
• Studiesteder for regnskapsutdanning i Norge - http://www.narf.no/Utdanning-og-karriere/Utdanning
• Finanstilsynet, for mer informasjon om blant annet godkjenning som autorisert regnskapsfører - http://finanstilsynet.no/no/Ekstern-regnskapsforing
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner