Hva gjør en astronom

Det finnes ingen yrkestittel "astronom", vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk.

Blant disse, er det en del som er akademiske forskere innen astronomi og astrofysikk ved et universitet, med stillinger som stipendiat, postdoktor, førsteamanuensis og professor.

Mange følger en akademisk karriere et stykke, gjennom en periode som stipendiat, der de tar Ph.d.-graden før de går over i en annen karriere.

Det store flertall med mastergrad eller Ph.d. i astronomi og astrofysikk arbeider innen anvendt forskning og utvikling i statlige etater og i næringslivet.

Utdannelsen gir bred kunnskap og erfaring i bruk av anvendt matematikk, informatikk (spesielt numerisk analyse og dataanalyse) og fysikk, og dessuten erfaring i prosjektrettet arbeid.

Vi finner derfor astronomer som forskere i mange anvendte forskningsinstitutter som Forsvarets Forskningsinstitutt, Institutt for Energiteknikk, Meteorologisk institutt, Norsk Regnesentral og SINTEF, samt bedrifter som Norsk Romsenter, Veritas og Telenor.

Mange astronomer arbeider også som IT-konsulenter, og en del er lektorer i skolen.

På grunn av den store variasjonen i typer yrker astronomer har, er det vanskelig å si noe om typiske arbeidsoppgaver.

De som har faste universitetsstillinger, som førsteamanuensis eller professor, bruker omtrent halve arbeidstiden sin til undervisning og den andre halvdelen til astronomisk forskning.

Forskningen kan dels være observasjonell, dels teoretisk.

Numerisk simulering, med bruk av tungregnemaskiner, er svært viktig.

Observasjoner gjøres dels fra bakkebaserte teleskoper og instrumenter, og dels med satellitter.

 

Personlige egenskaper - Astronom

En astronom må ha analytiske evner, god evne for og interesse for matematikk og fysikk, og vilje til å arbeide mye.

 

Utdanning / kompetansekrav - Astronom

Mastergrad i astronomi kan man i Norge kun ta ved Universitetet i Oslo. Den bygger på en bachelorgrad i fysikk ved norsk eller utenlandsk universitet (for eksempel Bachelorprogrammet i fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitetet i Oslo).

Får man finansiering gjennom en stipendiatstilling, kan man etter mastergrad ta en Ph.d.-grad. Det er en forutsetning for videre akademisk karriere, og foretrukket for stillinger innen anvendt forskning. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Astronom:

 

Jobbmuligheter - Astronom

I dag er det ca. 18 stipendiater innen astronomi og ca. 10 postdoktorer.

Ved norske universiteter, er det ca 10 fast ansatte førsteamanuenser og professorer, så konkurransen om disse stillingene er svært hard og internasjonal.

Innen anvendt forskning og utvikling, har det vist seg at astronomer er svært konkurransedyktige og har hatt lett for å få ansettelse.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Astronom:

 

Lønnsnivå - Astronom

På grunn av et stort antall helt forskjellige arbeidsgivere, er det vanskelig å si noe om lønnsnivå.

Ved universitetene, er i dag årslønn for en stipendiat kr 383.000 til kr 411.000, årslønn for en postdoktor kr 448.200 til ca. kr. 510.000, årslønn for en førsteamanuensis fra ca. kr 450.000 til ca. kr 550.000, mens årslønn for professor er fra kr 538.700 til kr 1.106.200 (men meget få tjener over kr 800.000).

 

Mer informasjon / linker

  • Naturviterne - fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag, og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår: www.naturviterne.no
  • Forskning.no: www.forskning.no
  • Norges Ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med høgskole eller universitetsutdanning: www.nito.no
  • Norsk Astronomisk Selskap (NAS) - en ideell organisasjon som har til formål å fremme interesse for og å spre kjennskap til astronomi: www.astronomi.no
  • Astro Web - siste nytt og oppdateringer om alt relatert til romutforskning, astronomi og astrofysikk: www.astroweb.no
  • Norsk Romsenter (NRS): www.romsenter.no
  • Naturhistorisk Museums samlinger: www.nhm.uio.no/samlinger/index.html
  • Miljødirektoratet: www.dirnat.no
  • SINTEF - Europeisk forskningsinstitutt: www.sintef.no
  • Tekna - fagforening, innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no