Hva gjør en astronom

Det finnes ingen yrkestittel ”astronom”, vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk. Blant disse er det en del som er akademiske forskere innen astronomi og astrofysikk ved et universitet, med stillinger som stipendiat, postdoktor, førsteamanuensis og professor. Mange følger en akademisk karriere et stykke, gjennom en periode som stipendiat der de tar Ph.d.-graden før de går over i en annen karriere.

Det store flertall med mastergrad eller Ph.d. i astronomi og astrofysikk arbeider innen anvendt forskning og utvikling i statlige etater og i næringslivet. Utdannelsen gir bred kunnskap og erfaring i bruk av anvendt matematikk, informatikk (spesielt numerisk analyse og dataanalyse) og fysikk, og dessuten erfaring i prosjektrettet arbeid. Vi finner derfor astronomer som forskere i mange anvendte forskningsinstitutter som Forsvarets Forskningsinstitutt, Institutt for Energiteknikk, Meteorologisk institutt, Norsk Regnesentral og SINTEF, samt bedrifter som Norsk Romsenter, Veritas og Telenor. Mange astronomer arbeider også som IT-konsulenter og en del er lektorer i skolen.


På grunn av den store variasjonen i typer yrker astronomer har, er det vanskelig å si noe om typiske arbeidsoppgaver. De som har faste universitetsstillinger som førsteamanuensis eller professor bruker omtrent halve arbeidstiden sin til undervisning og den andre halvdelen til astronomisk forskning. Forskningen kan dels være observasjonell, dels teoretisk. Numerisk simulering med bruk av tungregnemaskiner er svært viktig. Observasjoner gjøres dels fra bakkebaserte teleskoper og instrumenter og dels med satellitter.

Personlige egenskaper - Astronom

En astronom må ha analytiske evner, god evne for og interesse for matematikk og fysikk og vilje til å arbeide mye.

Utdanning / kompetansekrav - Astronom

Mastergrad i astronomi kan man i Norge kun ta ved Universitetet i Oslo. Den bygger på en bachelorgrad i fysikk ved norsk eller utenlandsk universitet (for eksempel Bachelorprogrammet i fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitetet i Oslo). Får man finansiering gjennom en stipendiatstilling, kan man etter mastergrad ta en Ph.d.-grad. Det er en forutsetning for videre akademisk karriere, og foretrukket for stillinger innen anvendt forskning. 


Studievalg.no - Relaterte studier til Astronom


Jobbmuligheter - Astronom

I dag er det ca. 18 stipendiater innen astronomi og ca. 10 postdoktorer. Ved norske universiteter er det ca 10 fast ansatte førsteamanuenser og professorer, så konkurransen om disse stillingene er svært hard og internasjonal. Innen anvendt forskning og utvikling har det vist seg at astronomer er svært konkurransedyktige og har hatt lett for å få ansettelse.

KarriereStart.no - Temaside Astronom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Astronom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Astronom

Lønnsnivå - Astronom

På grunn av et stort antall helt forskjellige arbeidsgivere, er det vanskelig å si noe om lønnsnivå. Ved universitetene er i dag årslønn for en stipendiat kr 383.000 til kr 411.000, årslønn for en postdoktor kr 448.200 til ca. kr. 510.000, årslønn for en førsteamanuensis fra ca. kr 450.000 til ca. kr 550.000 mens årslønn for professor er fra kr 538.700 til kr 1.106.200 (men meget få tjener over kr 800.000).

Mer informasjon / linker

www.romsenter.no

www.astroweb.no

www.astronomi.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner