Hva gjør en Aktuar

I Norge er en aktuar er person som arbeider med forsikringsmatematikk, det vil si analysering av finansiell risiko. De fleste aktuarer arbeider i et forsikringsselskap eller konsulentselskap. Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringsselskap og finansaktuar som jobber med finansmatematikk. I tillegg kommer de som arbeider som aktuarkonsulenter.

Selve grunnlaget for forsikringsvirksomheten er overtagelse av risiko. Forsikringsselskapet påtar seg en økonomisk forpliktelse som det på tegningstidspunktet ikke med sikkerhet kjenner omfanget av. Premien må fastsettes på forhånd, før man vet hvor mye selskapet må utbetale i erstatninger. Aktuaren har her en viktig rolle med sin bakgrunn innen forsikringsmatematikk og risikoteori. Denne bakgrunnen gjør aktuaren i stand til å kunne foreta en slik prisfastsettelse under usikkerhet.

Aktuaren har ansvaret for de forsikringstekniske undersøkelser og beregninger i forsikringsselskapet. Et forsikringsselskap lever av usikkerhet og derfor er det et stort behov for folk som kan analysere dette. I den senere tid er finansmarkedene blitt mye viktigere i forsikring. I dag er mange produkter i forsikring knyttet opp til finans, og flere vil komme.


Utdanning / kompetansekrav - Aktuar

Aktuarutdannelsen i Norge baseres på at studenten skal få et faglig grunnlag både innenfor livsforsikrings-, skadeforsikrings- og finansmatematikk. På hovedfag vil det imidlertid bli en viss grad av spesialisering innenfor ett av disse områdene. Som ferdig utdannet aktuar er det nødvendig med en ytterligere spesialisering. Man snakker derfor gjerne om livaktuarer, skadeaktuarer og finansaktuarer, selv om forskjellen i den formelle kompetansen gjerne ikke er så stor.

Det kreves generell studiekompetanse med spesielle fagkombinasjoner innen matematikk og statistikk.

LES OGSÅ: Yrkesintervju - Aktuar - Trine Marie Ellingsen

Studievalg.no - Relaterte studier til Aktuar


Jobbmuligheter Aktuar

 

KarriereStart.no - Temaside Aktuar

KarriereStart.no - Stillingsannonser Aktuar

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Aktuar

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner