Hva gjør en førskolelærer

Som førskolelærer jobber du med å gi barn noen av de mest grunnleggende og nødvendige verktøyene for læring. Det gjør du hovedsakelig gjennom pedagogisk lek og interaktive aktiviteter.

Førskolelæreren organiserer hverdagen for barn. Oppgavene består av å planlegge, gjennomføre samt evaluere opplegget i barnehagen. Hovedmålet er å hjelpe barn å utvikle sosiale ferdigheter, forbedre tale- og ordforråd samt lære dem det grunnleggende og vitenskap og matematikk.

Førskolelærere jobber med barn fra 0-5 år, og barn i denne alderen lærer vanligvis best gjennom lek og fantasi, noe du kan stimulere ved å bruke bilder, musikk, drama og fortellinger.

Arbeidsoppgaver vil innebære:
- pedagogisk planlegging
- lese til barna
- oppmuntre til aktiv lek
- lære dem elementære opponenter de møter på skolen
- rollespill
- foreldresamtaler

Du jobber hovedsakelig i barnehage, men også på skolefritidsordningen eller i barnevernet.

Personlige egenskaper - Førskolelærer

Som førskolelærer har du stor innflytelse på barna, og derfor er det viktig å inneha kvaliteter som sikrer barnet et trygt læringsmiljø. Det er en fordel å være kreativ, motiverende, tålmodig og entusiastisk. Du bør også være organisert, og evne å kontrollere et uforutsigbart miljø på en rolig måte. Høy toleranse for stress er viktig. Det er også av positiv karakter å ha grunnleggende artistiske evner som å spille et instrument, tegne og male.


Utdanning / kompetansekrav - Førskolelærer

For å bli førskolelærer kreves et 3-årig bachelorstudium som tilbyr ved flere høgskoler og universiteter. Etter den nye undervisningsordningen fra 2008, er du som utdannet førskolelærer utdannet til å undervise barn fra 0 til 5 år. Det er for øvrig store muligheter for videreutdanning: Med ett års relevant videreutdanning kan du som førskolelærer også tilsettes for arbeid på 1.-4. trinn på grunnskolen.

LES OGSÅ: Førskolelærerutdanning - studieintervju Vibeke

Studievalg.no - Relaterte studier til Førskolelærer


Jobbmuligheter - Førskolelærer

Det utdannes for få førskolelærere i Norge i dag. Dermed er jobbmulighetene store for deg som ønsker å få jobb som dette.

De fleste førskolelærere jobber i barnehage, enten kommunal, fylkeskommunal eller privat. Det er også mulig å jobbe på grunnskolen (1.-4. trinn), på skolefritidsordningen eller i for eksempel barnevernet.

KarriereStart.no - Temaside Førskolelærer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Førskolelærer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Førskolelærer

Lønnsnivå - Førskolelærer

Det har vært mange debatter ang. førskolelæreres lønn. Statistikk har vist at dette er yrkesgruppen som tjener minst i forhold til utdanningen. Lønnen vil variere avhengig av blant annet arbeidsplass, formell kompetanse, ansvar og ansiennitet.

Gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte førskolelærere i kommunal og fylkeskommunal undervisning, er 32 600 kroner (SSB: 2010).


Mer informasjon / linker

www.Barnehage.no

www.Utdanningsforbundet.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner