Hva gjør en førskolelærer

Som førskolelærer, jobber du med å gi barn noen av de mest grunnleggende og nødvendige verktøyene for læring. Det gjør du hovedsakelig gjennom pedagogisk lek og interaktive aktiviteter.

Førskolelæreren organiserer hverdagen for barn.

Oppgavene består av å planlegge, gjennomføre, samt evaluere opplegget i barnehagen. Hovedmålet er å hjelpe barn å utvikle sosiale ferdigheter, forbedre tale- og ordforråd samt lære dem det grunnleggende og vitenskap og matematikk.

Førskolelærere jobber med barn fra 0-5 år, og barn i denne alderen lærer vanligvis best gjennom lek og fantasi, noe du kan stimulere ved å bruke bilder, musikk, drama og fortellinger.

Arbeidsoppgaver vil innebære:

 • pedagogisk planlegging
 • lese til barna
 • oppmuntre til aktiv lek
 • lære dem elementære opponenter de møter på skolen
 • rollespill
 • foreldresamtaler

 

Du jobber hovedsakelig i barnehage, men også på skolefritidsordningen eller i barnevernet.

 

Personlige egenskaper - Førskolelærer

Som førskolelærer, har du stor innflytelse på barna, og derfor er det viktig å inneha kvaliteter som sikrer barnet et trygt læringsmiljø.

Det er en fordel å være kreativ, motiverende, tålmodig og entusiastisk.

Du bør også være organisert, og evne å kontrollere et uforutsigbart miljø på en rolig måte.

Høy toleranse for stress er viktig.

Det er også av positiv karakter å ha grunnleggende artistiske evner som å spille et instrument, tegne og male.


 

Utdanning / kompetansekrav - Førskolelærer

For å bli førskolelærer kreves et 3-årig bachelorstudium som tilbys ved flere høgskoler og universiteter.

Etter den nye undervisningsordningen fra 2008, er du som utdannet førskolelærer utdannet til å undervise barn fra 0 til 5 år.

Det er for øvrig store muligheter for videreutdanning: Med ett års relevant videreutdanning, kan du som førskolelærer også tilsettes for arbeid på 1-4. trinn på grunnskolen.

Les mer om studiemuligheter for yrket Førskolelærer:

 

Jobbmuligheter - Førskolelærer

Det utdannes for få førskolelærere i Norge i dag. Dermed er jobbmulighetene store for deg som ønsker å få jobb som dette.

De fleste førskolelærere jobber i barnehage, enten kommunal, fylkeskommunal eller privat.

Det er også mulig å jobbe på grunnskolen (1-4. trinn), på skolefritidsordningen eller i for eksempel barnevernet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Førskolelærer:

 

Lønnsnivå - Førskolelærer

Det har vært mange debatter ang. førskolelæreres lønn.

Statistikk har vist at dette er yrkesgruppen som tjener minst i forhold til utdanningen.

Lønnen vil variere avhengig av blant annet arbeidsplass, formell kompetanse, ansvar og ansiennitet.

 

Mer informasjon / linker

 • Barnehage.no - nettavis utgitt av PBL: www.barnehage.no
 • PBL (Private Barnehagers Landsforbund) - en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager: www.pbl.no
 • Akademikerne - arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende: www.akademikerne.no
 • Lærernes Yrkesforbund (LY) - fagforening som organiserer arbeidstagere innenfor undervisning i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor: www.delta.no/yrke/laerernes-yrkesforbund
 • Pedagogstudentene - en medlems- og interesseorganisasjon: www.pedagogstudentene.no
 • Utdanningsforbundet - Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet: www.utdanningsforbundet.no