Hva gjør en IT-konsulentThomas Pedersen jobber som IT-konsulent i et av Norges største 
IT-selskaper og gir her et innblikk i hans arbeidshverdag og yrke!

 

 

 

IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et konsulentfirma eller en større virksomhet.

 

Felles for de fleste IT-konsulenter er at man har bred IT-kompetanse og jobber med å kartlegge kundens/klientens behov og hvordan dette behovet best kan oppfylles.

Som IT-konsulent kan man også jobbe med utvikling og design av informasjonsteknologier. Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor man jobber, og hva man er spesialist i. I det hele tatt er IT-konsulent en stillingstittel som vil favne svært bredt i IT-bransjen, og fellesnevneren er at man har spesiell kompetanse på ett eller flere områder innen IT.

Andre beslektede stillingsbenevnelser kan være driftskonsulent, nettverkskonsulent, key account manager, IT-rådgiver og IT-selger.


 

Vanlige arbeidsoppgaver:

For å sikre rask hjelp har bedrifter eller institusjoner ofte en serviceavtale med konsulenter for fortløpende støtte og råd. Noen av rådene kan håndteres via telefon, men mange ganger må konsulentene møte opp og se problemene.

Som IT-konsulent bør man ikke bare ha kjennskap til datamaskiner, nettverk og applikasjoner, men også en omfattende kunnskap om hvordan en arbeidsplass kan være organisert, samt økonomiske konsekvenser av potensielle løsninger.

Når for eksempel nye systemer tas i bruk er det gjerne IT-konsulentens oppgave å gi de ansatte en innføring i hvordan systemet fungerer, og hvordan det brukes. IT-konsulenter organiserer og gjennomfører ofte kurs for brukere, kunder og klienter.

 

Ulike varianter av yrket / tittelen IT-konsulent:

Det vil generelt være store forskjeller på hva en IT-konsulent arbeider med fra virksomhet til virksomhet. Som tidligere nevnt vil en IT-konsulent vanligvis jobbe med enten med drift, rådgivning eller salg.
EUCIP, IT-bransjens "fagbrev", har et rammeverk som dekker hele spekteret av kompetanser inne fagområdet IT delt inn i 21 stillingsprofiler/titler. Les mer om EUCIP: http://www.dataforeningen.no/eucip.134049.no.html
Blant EUCIPs titler er det flere som kan trekkes inn i forbindelse med jobben som IT-konsulent, avhengig av hvilken rolle man har i den bestemte virksomheten. Som driftskonsulent kan man komme under benevnelsen Systems integration & testing engineer. (http://www.dataforeningen.no/systems-integration-aamp-testing-engineer.134071.no.html ) I forhold til rådgivning kan man for eksempel komme inn under Help desk IT. (link til egen beskrivelse) Og med tanke på salg er både Client manager (http://www.dataforeningen.no/client-manager.134068.no.html ) og Sales & application consultant aktuelle. http://www.dataforeningen.no/sales-aamp-application-consultant.134067.no.html


Personlige egenskaper - IT-konsulent

Rollen som IT-konsulent krever en god teknisk basis, og det er en forutsetning at man har en stor interesse for teknologisk innovasjon, samt evnen til å samle inn og forstå ny informasjon.

Strategisk visjon, analytisk og syntetisk intelligens, samt fantasi og proaktivitet er nødvendig for å utarbeide og utføre nye løsninger. Man bør også ha en målrettet innstilling, fleksibilitet, samarbeidsvilje, og evnen til planlegging og kontroll – som er viktig for å oppnå gode resultater.

LES OGSÅ: Konsulent i Affecto: Michele jobber med information management

Utdanning / kompetansekrav - IT-konsulent

Vil man bli it-konsulent finnes det flere mulige utdanninger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det er viktig med utdanninger som fokuserer mye på teknologi, da det er viktig for bedriftene å finne nyutdannede med stor interesse for teknologi.

Studievalg.no - Relaterte studier til IT-Konsulent


Jobbmuligheter IT-konsulent
Viveca rekrutterer IT-konsulenter for et av Norges største IT-selskaper. Hva legger hun vekt på i rekrutteringsprosessen og hva er hennes tips til deg som ønsker å få jobb som IT-konsulent?

 

IT-konsulenter er gjerne ansatt i IT-selskaper som jobber med utvikling og forbedring av programvare og salg av hardware, samt installasjon og vedlikehold av det faktiske nettverket. En IT-konsulent kan også være ansatt i et selskap som selger eller leier ut datautstyr, eller et konsulentfirma som hjelper og bistår andre bedrifter eller institusjoner.


Det er også vanlig at IT-konsulenter jobber som selvstendig næringsdrivende.

LES OGSÅ: Yrkesintervju: IT-konsulent - Marie Mjåseth

 

 

 

 

 

KarriereStart.no - Temaside IT-Konsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser IT-Konsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere IT-Konsulent

Lønnsnivå - IT-konsulent

Ettersom stillingen som IT-konsulent vil variere fra virksomhet til virksomhet, og både kan være innen offentlig og privat sektor, vil lønnsnivået også variere deretter. Dette kommer med andre ord helt an på hvilken bransje, og hvilken bedrift eller virksomhet man arbeider i.

Generelt sett tjener IT-konsulenter over gjennomsnittet, og mange IT-konsulenter tjener svært godt.

LES OGSÅ: Yrkesintervju: IT-konsulent (Identity manager)

Mer informasjon / linker

Les mer om driftskonsulent på EUCIPs standard for systems integration & testing engineer. http://www.dataforeningen.no/systems-integration-aamp-testing-engineer.134071.no.html

Les mer om IT-salg på EUCIPs standard for client manager http://www.dataforeningen.no/systems-integration-aamp-testing-engineer.134071.no.html og sales & application consultant http://www.dataforeningen.no/sales-aamp-application-consultant.134067.no.html

LES OGSÅ: Systemkonsulent i Steria - Yrkesintervju

Takk til / Kilder

Den Norske Dataforeningen

EUCIP – European Certification of Informatics Professionals.


Hva er EUCIP?

EUCIP er IT-bransjens "fagbrev", og har et rammeverk som dekker hele spekteret av kompetanser inne fagområdet IT. Rammeverket er delt inn i to nivåer – der det første (Core Level) måler den grunnleggende breddekompetansen, mens nivå to (Professional Level) måler spisskompetanse delt inn i 21 stillingsprofiler/titler. Les mer om EUCIP: http://www.dataforeningen.no/eucip.134049.no.html

 


Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner