Hva gjør en IT-konsulent

IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området.

Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et konsulentfirma eller en større virksomhet.

Felles for de fleste IT-konsulenter er at man har bred IT-kompetanse, og jobber med å kartlegge kundens/klientens behov og hvordan dette behovet best kan oppfylles.

Som IT-konsulent, kan man også jobbe med utvikling og design av informasjonsteknologier.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor man jobber, og hva man er spesialist i.

I det hele tatt, er IT-konsulent en stillingstittel som vil favne svært bredt i IT-bransjen, og fellesnevneren er at man har spesiell kompetanse på ett eller flere områder innen IT.

Andre beslektede stillingsbenevnelser kan være driftskonsulent, nettverkskonsulent, key account manager, IT-rådgiver og IT-selger.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

For å sikre rask hjelp, har bedrifter eller institusjoner ofte en serviceavtale med konsulenter for fortløpende støtte og råd. Noen av rådene kan håndteres via telefon, men mange ganger må konsulentene møte opp og se problemene.

Som IT-konsulent, bør man ikke bare ha kjennskap til datamaskiner, nettverk og applikasjoner, men også en omfattende kunnskap om hvordan en arbeidsplass kan være organisert, samt økonomiske konsekvenser av potensielle løsninger.

Når for eksempel nye systemer tas i bruk, er det gjerne IT-konsulentens oppgave å gi de ansatte en innføring i hvordan systemet fungerer, og hvordan det brukes.

IT-konsulenter organiserer og gjennomfører ofte kurs for brukere, kunder og klienter.


 

Ulike varianter av yrket / tittelen IT-konsulent

Det vil generelt være store forskjeller på hva en IT-konsulent arbeider med fra virksomhet til virksomhet. Som tidligere nevnt, vil en IT-konsulent vanligvis jobbe med enten med drift, rådgivning eller salg.

EUCIP, IT-bransjens "fagbrev", har et rammeverk som dekker hele spekteret av kompetanser inne fagområdet IT delt inn i 21 stillingsprofiler/titler. 

Blant EUCIPs titler, er det flere som kan trekkes inn i forbindelse med jobben som IT-konsulent, avhengig av hvilken rolle man har i den bestemte virksomheten.

Som driftskonsulent, kan man komme under benevnelsen Systems integration & testing engineer.

I forhold til rådgivning, kan man for eksempel komme inn under Help desk IT.

Og med tanke på salg, er både Client manager og Sales & application consultant aktuelle. 

 

Personlige egenskaper - IT-konsulent

Rollen som IT-konsulent krever en god teknisk basis, og det er en forutsetning at man har en stor interesse for teknologisk innovasjon, samt evnen til å samle inn og forstå ny informasjon.

Strategisk visjon, analytisk og syntetisk intelligens, samt fantasi og proaktivitet er nødvendig for å utarbeide og utføre nye løsninger.

Man bør også ha en målrettet innstilling, fleksibilitet, samarbeidsvilje, og evnen til planlegging og kontroll – som er viktig for å oppnå gode resultater.


 

Utdanning / kompetansekrav - IT-konsulent

Vil man bli IT-konsulent, finnes det flere mulige utdanninger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Det er viktig med utdanninger som fokuserer mye på teknologi, da det er viktig for bedriftene å finne nyutdannede med stor interesse for teknologi.

Les mer om studiemuligheter for yrket IT-Konsulent:

 

Jobbmuligheter IT-konsulent

IT-konsulenter er gjerne ansatt i IT-selskaper som jobber med utvikling og forbedring av programvare og salg av hardware, samt installasjon og vedlikehold av det faktiske nettverket.

En IT-konsulent kan også være ansatt i et selskap som selger eller leier ut datautstyr, eller et konsulentfirma som hjelper og bistår andre bedrifter eller institusjoner.

Det er også vanlig at IT-konsulenter jobber som selvstendig næringsdrivende.

Les mer om jobbmuligheter for yrket IT-Konsulent:

 

Lønnsnivå - IT-konsulent

Ettersom stillingen som IT-konsulent vil variere fra virksomhet til virksomhet, og kan være både innen offentlig og privat sektor, vil lønnsnivået også variere deretter.

Dette kommer med andre ord helt an på hvilken bransje, og hvilken bedrift eller virksomhet man arbeider i.

Generelt sett, tjener IT-konsulenter over gjennomsnittet, og mange IT-konsulenter tjener svært godt.

 

Mer informasjon / linker

  • Den norske dataforeningen - Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle: www.dataforeningen.no
  • IKT Norge - uavhengig medlemsorganisasjon for det digitale næringslivet: www.ikt-norge.no
  • Sopra Steria - Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft: www.soprasteria.no