Hva gjør en lingvist

En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer språk. Som lingvist kan man for eksempel velge å spesialisere seg på språkets lydsystem, setningsoppbygging eller orddanning. Man kan velge å jobbe med barns språkutvikling, med fremmedspråklæring, språkhistorie, språklig variasjon eller mange andre felt.

Lingvister er ofte forskere, men kan også arbeide med kartlegging og behandling av språkvansker, eller med kommunikasjon i bedrifter.

I tillegg til å jobbe med menneskers språk, kan lingvister også jobbe med andre kommunikasjonssystemer, for eksempel kommunikasjon med datamaskiner.

Personlige egenskaper - Lingvist

Lingvister må ha interesse for språk og kommunikasjon. Nysgjerrighet og analytisk evne er viktig. Det er selvsagt en fordel å like å lære nye språk, men lingvister snakker ikke nødvendigvis mange språk.

Utdanning / kompetansekrav - Lingvist

For å bli lingvist må man fullføre en bachelorgrad eller en mastergrad innen lingvistikk ved enten universitet eller høgskole. Med en bachelorgrad kan man spesialisere seg innen felt som logopedi, der man bl.a. hjelper personer med språk- og lærevansker.  En mastergrad kan være knyttet til ett bestemt språk, eller til generell teoretisk eller anvendt lingvistikk.


Studievalg.no - Relaterte studier til Lingvist


Jobbmuligheter - Lingvist

Med mastergrad kan man bli stipendiat og ta ph.d. (doktorgrad) slik at man kan fortsette en forskerkarriere, men også offentlig og privat sektor trenger lingvister. Man kan for eksempel jobbe som høgskole- eller universitetslærer, redaktør på forlag eller i tidsskrift, leksikon-/ordbokforfatter, kommunikasjonsrådgiver eller datalingvist.

KarriereStart.no - Temaside Lingvist

KarriereStart.no - Stillingsannonser Lingvist

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Lingvist

Lønnsnivå - Lingvist

Lingvister er høyt utdannede og lønna vil vanligvis være over gjennomsnittet. Dette er likevel ikke karrieren for de som først og fremst tenker på penger.

Mer informasjon / linker

Language Acquisition and Language Processing Lab, NTNU Dragvoll:
http://www.hf.ntnu.no/sprakprosesseringslab/SprakprosslabEng.html

Forskningsgruppen ‘Språk & Kognisjon’:
http://www.ntnu.no/spraak/forskning/lang_and_cog

Institutt for språk og kommunikasjonsstudier, NTNU Dragvoll:
http://www.ntnu.no/isk

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/vi-forsker-pa/klinisk-lingvistikk/
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/vi-forsker-pa/flerspraaklighet/


Tekstlaboratoriet, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/lle
http://www.uib.no/lle/navigasjonssider/Datalingistikk-og-spraakteknologi

Masterprogram i helsefag – Logopedi, Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/studieprogram/MAPS-LOG06

Institutt for språkvitenskap, Universitetet i Tromsø
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88149&p_menu=42374&p_lang=2

Møller kompetansesenter:
http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=14622&epslanguage=NO

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner